GÁRDA

Magyar eredetűek
GÁRDA – Testőrség. Ezzel a címmel kitűntetett alakulat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: …germán] Alapjában véve a GÁRDA szerepe a KÖRültekintő felvigyázás, valaminek épségben megőrzése a rábízott területen, KÖRzetben (gar, gör, gur).

Tevékenységében benne foglaltatik az erő alkalmazása is (ár). Néhány jellemző kifejezés RD párossal, mely az időben visszamenve érinti a GÁRDA szerepkörét: alabáRD, éRDem, foRDul, kaRD, dáRDa, moRD, oRDít, peRDül, sziláRD, zoRD stb. Az erő alkalmazásáról még a gyökalkotó RD páros kapcsán (R.D – D.R). Ezzel alkotható a DuRva, a már említett DáRda, DöRög stb. szavak.