GATTER azaz GÁTER

GATTER – Keretfűrész. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A GATTER G.T – T.G gyökre épülő szó: GaT – TaG. A GATTER magyar kiejtéssel: GÁTER, ez volt az ősi neve. A fának további növekedését GÁTló, megszaKITó fűrész, amellyel további apróbb részekre TAGolható a fa.
A név még az ősnyelven kialakult, hiszen fát váGTak, TAGoltak, daraboltak már az Özönvíz előtt is, tehát már akkor kiÖTÖlték, feltalálták. A T hangcsoport – ÁTE – jelen van a pATAk, gÁTOl, zÁTOny, mATAt, ÖTÖl, hATOl, bÜTÜl szavakban. A T.R – R.T gyök: TeR – RéT a TERít, RÉTegel szavakban a fűrésszel RÉTegekre vágott, szétTERíthető deszkákra utal. A szó fordíthatósága: GÁTER – RÉTEG is magyar eredetű szóként azonosítja. A szóváz: G-T-R – R-T-G. A GÁTER tőkét, rönköt RÉTEGekre TAGoló szerszám. A szó kialakulásakor a német nyelv még csírájában sem létezett. A szó további német nyelvi jelentései is illeszthetők a mai magyar nyelvbe: a kapu (Gate, Gatter), rács (Gitter), mindkettő GÁTolja a haladást, tehát azok is a német nyelv ősmag-nyelvi örökségei. Nincs kizárva, hogy a név kialakulásához köze volt a víz erejének kihasználása végett épített GÁT szónak, amely a víz erejét a GÁTER (németül gatter) működtetésére is használhatóvá tette. A gőzgépek feltalálása előtt kizárólag vízi meghajtással működött minden nagyüzemű GÁTER. Gyerekkoromban még többnyire vízüzemű GÁTERek voltak Székelyföldön.