GENÉZIS, avagy bármiféle teremtés örök GYÖNYÖRE (újítva)

A GENÉZIS szó valódi értelmét, mondandóját hangátforgatással ismertem fel.
————————————————————

Az ógörög nyelvi jelentése: GENÉZIS, GENERE = eredet, származás.

GENÉZIS – mi volt eredeti alakja, jelentése az ősnyelvben, az ógörögben később GENÉZIS alakban megrögzült szónak? Minden szó fordítható, átforgatható volt az ősnyelvben.

A szépséges szépségek teremtése maga a dal, az örömZENGÉS. A GENÉZIS szó ennek a párja.

Minden csodálatos alkotás megteremtése érzelmi örömZENGÉSt kiváltó, ez a GENÉZIS. Aki alkotott valaha valami szépet, amibe tudása, képessége legjavát, teljes egész önmagát, szívét-elméjét beleadta, az ismeri ezt a mindent betöltő érzelmi ZENGÉS – GENÉZIS összességet, úgy az alkotási folyamat alatt, mind a befejezett kész alkotást szemlélve. Ekkor érzi, hogy megfelelő arra a célra, amire szánta, és helyeslő IGENZÉS, elfogadás érzete tölti el.

GeNéZiS – ZeNGéS – iGeNZéS hangváz: G-N-Z-S – Z-N-G-S – G-N-Z-S.

Minden egyén –, aki jó kedvében igazi szépet alkot – GYÖNYÖRŰségét leli a folyamat véghezvitele alatt, és GYÖNYÖRködik remekművében. A jól végzett munka öröme, GYÖNYÖRÉRZET tölti el szívét az eredmény láttán. Ez a GYÖNYÖRÉRZETtel végzett teremtési munka megnevezése GENÉZIS alakban ragadt meg az ősnyelvből kiszakadó, egyre inkább átalakuló ógörög nyelvben.

Az eredeti ősnyelvi szó mutatja, hogy a dolgok eredete örömZENGÉSt-GENÉZISt kiváltó GYÖNYÖRŰ kezdet volt.

A Teremtő az emberre bízta a földi dolgok továbbvitelét, úgymond teremtést, így saját fajának szaporodását is: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!

Az emberi nem továbbteremtését GYÖNYÖRŰ felemelő szerelmi, érzelmi-testi GYÖNYÖRÖZÖN összességgel tette lehetővé az emberpár számára. A férfi-nő igazi szerelemben összefonódása is ilyen érzelemözönnel telített ZENGÉS-GENÉZIS folyamat, amelynek állandó magas szinten szárnyalása e két ember teljes, őszinte odaadásától függ.

Sőt, a szülés is GYÖNYÖRÖZÖN érzettel, ZENGÉSGENÉZISsel volt megtervezett a Teremtő által, akár a nemzés.

A fájdalommal szülés a bűnbeesés után lett kimondva büntetésként. Nem kizárt, hogy az állatok GYÖNYÖRÉRZETtel élik át a szülést, fialást, fajuk egyedeinek továbbteremtését.

Az anya GYÖNYÖRÉRZETtel szülésére néha kivételesen volt példa a történelem folyamán, és beszámolók vannak arról, hogy még napjainkban is történik ily csoda.

Mindenféle szépet, hasznosat alkotás, nemzés GYÖNYÖRrel indul. A teremtés, a kezdet, nem nyögvenyelős, kínkeserves indulás, hanem a GYÖNYÖRŰ ÉRZelmi ÖZÖn. Ezt az ÖSSZGYÖNYÖRt, a mindenséget betöltő érzetet fejezte ki a ZENGÉS – GENÉZIS – IGENZÉS összesség.