GRÁNÁT

GRÁNÁT – Tüzérségi robbanó lövedék. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < olasz] A GRÁNÁT G.R – R.G gyökből induló szó: GoR – RúG. Mivel nagyon sok megnevezésre a természet nyújtotta a példát, itt névadóként szóba jöhet a GRÁNÁTalma. Ugyanis a GRÁNÁTalma hamarabb megjelent az ember látókörében, mint a robbanó GRÁNÁT vagy a GRÁNÁT ékkövek. Melyek a GRÁNÁTalma jellemzői?
GÖRdíthető, GURítható KERekségű, nyomkodásra RUGalmasan viselkedő gyümölcse van. Szétbontva mutatja GERezdekbe RENdeződő RENgeteg sok NEDvdús apró magvát, amelyek bontással „szétuGRAszthatók”. A gyümölcs nevében a NÁT gyökszó a NEDvességét, belső lédús tartalmát jelenti. Nézzük a robbanó GRÁNÁT jellemzőit. Oly nagy hatású lövedék, amelynek robbanásakor mindenek (ember, állat, ház, föld stb.) uGORnak, uGRANAk. Ez az uGRANÁT hatása, amely nagyot RÁNtva minden RENdet felRÚG. NADon NADot uGRANT (grand). Az angol greNAD is tartalmazza a NAD gyököt, ami a többi nyelvben D > T váltással van jelen. A NAD – nagy jelentésű a magyar nyelvben, a NÁD nadra, nadjra, nagyra, magasra nő. A greNAD, gráNÁT szóban benne van robbanó erejének NADsága. Az N.D – D.N gyök: NaD – DaN, a robbanáskor kibocsátott NAD (nagy) DANt, azaz hangot is leírja. A robbanó GRÁNÁT apró darabokra RÚG szét mindent. A GRÁNÁT szónak van még más jelentése is. A GRÁNÁT ékkövek neve is. A CzF Szótárban levő magyarázata: „1) Mindenféle vörös színt játszó, s többé vagy kevesbé átlátszó kő, mely részint apró szemekben, részint jegeczalakban találtatik, s a csehországi különös becscsel bir. A nagyobb granátdarabok egyéb drágakövek gyanánt megfényesíttetnek; a kisebbeket pedig több szegletre megszokták köszörülni, általfúrni, s felfűzve ékességül elkészíteni. Skárlát, gránát […] 2) A tüzéreknél am. üres golyó, melyet lőporral megtöltve és elgyujtva az ellenségre dobálnak.” Az ékkövekkel kapcsolatosan is előjön a G.R, mint hangot – GAR – jelentő gyökszó. A drágakövek hang nélkül is „beszédesek”, NÁT (nagy) GARral „szólnak” szépségükről és viselőjükről. Bármelyik jelentését vesszük a GRÁNÁT szónak, annak minden alkotó eleme ősmag(yar)-nyelvi eredetű. Tudvalevő, hogy minden magyar hang, ősgyök, gyökszó legkevesebb három értelmet rejt magában. Itt a GRÁNÁT szóban ez teljességében megmutatkozik. Lehet próbálkozni német Granat „németezésével”, és olasz granato „olaszozásával” szóelemeinek azokon a nyelveken való boncolásával! Ám a szó mindhárom jelentésében csak mai magyar nyelven magyarázható teljességgel átfogóan.
A gránátalmáról itt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1n%C3%A1talma