GYARMAT

GYARMAT – Valamely tőkés (egy erősebb) állam által meghódított, igazgatott, kizsákmányolt terület. Ausztria gyarmata voltunk. [?]

A GYARMAT GY.R – R.GY gyökből indul: GYaR – RaGY (gy > d, t: red, ter). A GYARmat saját birtokba vett terület, amelyen GYARapít, és közben GYARapodik, RAGYogó eREDményeket ér el.

A GYARmattartó államok a GYARmataik GYARolásával RAGYogóan GYARapodtak, GYARapodnak. Erről alább néhány sorban.

Az RM hangcsoport – ARMA – jelen van a vonatkozó kifejezésekben többnyire töMöRítő értelemmel. A gyARMAton tERMEl, tERMEszt. A leigázó hatalom gyERMEkként kezeli a gyARMAtot, népét, s mialatt jóindulatú GYÁMjaként mutatja be magát, JAvaitól (gyavaitól) kifosztja, leGYARolja kimARja, gyARMOlja területét, kincseit. Kell ehhez a leigázó ÁRMÁnykodása, a gyARMAt javainak összekARMOlása (adjarmat). Onnan GYARapodik, javai onnan szÁRMAznak, csak így eREDményes. A leigázott népet ÁRMÁdiával tartja sakkban, s kényszeríti engedelmességre.

Az is idetartozó, hogy az ősi időkben a MAGYAR nyelven a saját birtokot is nevezték GYARMATnak. Ilyen volt a Balassák GYARMATa vagy FehérGYARMAT, FeketeGYARMAT, FüzesGYARMAT és mások.

GYARMAT volt a tanya körül, a tanya far mögött elterülő tERMÉkeny tér is, amelynek másik neve fARM. A MAGYAR – GYARMA fordítás mutatja, hogy a MAGYART az jellemezte, hogy szerette, ápolta GYARMATát. A szépen, rendezetten tartott GYARMAT minősítette a MAGYART.

GYaRMaT – MaGYaRT hangváz: GY-R-M-T – M-GY-R-T.

GYARMATán folytatta MAGRÁR, azaz MAGteRMeszésen alapuló sajátos életmódját, GYARapítván, GYÁMolítván, nem leGYARolva.

Az RM páros, mint alvó R.M – M.R gyök: RáM – MeR hangjaival alkothatók a REMény, nyeREMény, a mennyiséget jelentő töMÖRít, teMÉRdek, MÉRhető, MÉRhetetlen és más szavak.

A szóvégi M.T – T.M gyök: MaT – TaM, jelen van a TÁMogat, TÖMörít, METél, MUTat, teMET, MATat és más szavakban.

A MAT gyök a peMETe, harMAT szavakban a szükséges nedv, amely TÖMött eső alakban is jöhet.

A kincseiből kifosztott gyarMAT felemeli* (mad) leigázóját egy ideig. Lásd még a farm címszónál, amely a GYARMAThoz hasonlóan, szintén ősnyelven kialakult szó.

A CzF Szótár szerint: „[…] gyar, mennyiben zarándokolást és szaporodást, vagy gyarapodást is jelent… az elavult gyar-am-ik, s ebből gyar-am-ás, gyar-am-at, s összevonva gyarmat […] családokból álló szállítmány, mely más vidékről, országból, világrészből elköltözve, valahol megtelepedik […] Vidék, térség, határ, melyet idegen földről jött emberek, családok megszállnak, és mívelnek.”

RM – MR: a gyaRMat a megmunkálók, rosszabb esetben a leigázók éléskaMRája.

———————–

/*/ Jacques Chirac volt francia államelnök elismerte: „Afrika nélkül Franciaország a harmadik [világ] hatalom helyére csúszna a rangsorban.” De Chirac elődje, François Mitterand is megjövendölte már 1957-ben: „Afrika nélkül Franciaországnak nem lenne történelme a 21. században.”