Gyök- és szófordítások a magyar nyelvben

TÉR-RÉT, MONY-NYOM, GÖCS-CSÖG, GÖR-RÖG, MAG-GAM, KÖP-PÖK stb. Vagy a szavakban: FECSeg – CSEVeg, FACSar – CSAVar (f > v), PIRinyó – RIPittya stb. Azonos hangok különböző sorrendben, más-más jelentést hordoznak, vagy árnyalják a mondandót: KeVeReDéS – KaVaRoDáS – VeReKeDéS – VaKaRoDáS (elinalás). Ezek a szavak a K-V-R-D-S – K-V-R-D-S – V-R-K-D-S – V-K-R-D-S hangok változó vázalakzataira épülnek. CSAVAR – FACSAR. A csaVarásnál a tengelyVonalak irányt Váltanak. Ez a V hang értelme. A csaVaráshoz erő kell, Forca. A fordított szó ezt hangsúlyozza a kezdő F hanggal: Facsar. Egy darab FACSARással FURCSA alakot vehet fel. FaCSaR – FoRCa hangváz: F-CS-R – F-R-C FaCSaR – FuRCSa hangváz: F-CS-R – F-R-CS V.R – R.V gyök: VaR – RoV fordítás is hasonló: e gyökkel kifejezhető a két gondolatközlési forma: beszéd és írás. V.R: VARog, zaVARog, VERbál, paláVERez, hangjai kaVARognak. Ezek a nyelvvel, hangok által kifejtett, a légben elszálló beszéd megjelenítői. A szláv: goVORit, latin VERba, román VORba stb. R.V: ROVás, amely a gondolatok maradandó megőrzésére alkalmas: ROVott, írott, karcolt, RAJzolt jelek általi közlés. Aki a ROVást szereti, az mindig RÓNA, RÚNA, innen a germán RÚNA megnevezése. K.R – R.K gyök: KaR – RaK. A KAR az aKARat megvalósító eszköze. A KARral taKARunk, be- és kitaKARítunk, elRAKunk, be- és kiRAKodunk, elRAKtározunk, felKARolunk, KARbantartunk, amit nem tartunk jóKARban, vagy kiengedünk, KARjainkból, az KÁRba mehet. A szépasszonyt jól KARban kell tartani. A rosszul KARbantartott test betegsége a RÁK. A hatalom KARja a KARhatalom, amely rendet RAK. L.K – K.L gyök: LaK – KaL. Érdekes szerkezet volt kezdetben a LAKAT. A LAKAT TÁKOLással, TÉKOLással készült. A TáKoL, TéKoL szavak régen aLKoTást jelentettek. A jó kezű LaKaTos jó aLaKú, jól KaTtanó LaKaTot aLKoTott, TáKoLt, amelyet LaKoTt kunyhójára RaKoTt (l > r). A LAKatot KALlantyúval, rövidebben: KULccsal zárta és nyitotta. A lAKAt megAKAsztja a rosszAKAratú tolvajt. A lAKAt néha elAKAdhat, és lAKAtost kell hívni. LaKaT – TáKoL hangváz: L-K-T – T-K-L A VÁLOGAT, LAVÓR, valamint ISMERET, KIRÁLY szavak jó példa arra, hogy a gyök- vagy szófordítás, átforgatás körülíró magyarázatként szolgálhat az elkészítés, művelet, gyakorlati szerep leírásában. Amikor valamit kiVÁLOGATunk, kielemezzük. Előbb szétVÁLasztjuk TAGokként, megvizsGÁLjuk álLAGát. Ha húst akarunk ebédre, a hentestől külön kérünk levesbe VALót és sültnek. A hentes TAGlóval, TAGOLja és úgy VÁLOGAThatunk. A szót gyökeire bontjuk: VÁL-LOG-GAT, majd fordítjuk, forgatjuk: TAG-GOL-VAL. Világosan látható, azonos hangokból állnak. A fordításnál egyetlen hangugrás van: VÁlogat – tagolÁV > tagolVA. VáLoGaT – TaGoLVa hangváz: V-L-G-T – T-G-L-V A LAVÓR szó a LAV-VÓR gyökökből áll, amelyeket a V hangcsoport – AVÓ – köt össze: LAV-AVÓ-VÓR. A LAVórba LEVet töltenek. A LAVÓR szó fordításakor megtudjuk elkészítési módját: LAVÓR – RÓVAL. A LAVÓRt fából faragták, rótták, régies nyelvezettel: RÓVAL készítették (udvarhelyszéki tájnyelv). A LAVÓR egy roVÁLY, akár a VÁLYú. Az oVÁLY is így készül, amelyet a nyelvészet VÁJdling néven németektől kölcsönzöttként erőltet ránk, a LAVÓRt meg franciaként. A lAVÓr OVÁlisra volt rÓVAl. A lAVÓr öblítésekor a vizet körbe kÓVÁlyogtatják, majd kiöntik. LaVóR – RóVaL hangváz: L-V-R – R-V-L Az ISMERET szóban a gyökök: IS-MER-RET, hangcsoportok: ISME-ERE. A IS – SI ősgyök jelentése: tudÁS alapú hatalom, SEgítÉS. Az ISMEret anyja, a tudásban megISMErtek ISMÉtlése, amely MERésszé, REMeket alkotóvá, EMSÉvé azaz szapORÁvá, akARAtERŐssé fejleszt. Az ismeRET tesz TERmékennyé, mesTERré. Az ISMERET bősége MESTERI képzést adó. A TeReMTéS igazi MeSTeRMű. A hangvázak is beszédesek. Azonos hangok átforgatva, átrendezve beszélnek. iSMeReT – MeSTeRi hangváz: S-M-R-T – M-S-T-R TeReMTéS – MeSTeRMű hangváz: T-R-M-T-S – M-S-T-R-M A TRÁGYA, ürülék, szenny, elvetendő GYATRA anyag volna, de mégis hasznos, mivel a természet körforgásában az újraGYÁRTÁs folyamatának háromszoros (trá, tre, tri) hatásfokú serkentő tényezője. A TRÁ, TRI hangcsoport a niTRÁt, náTRIum szavakban is jelen van. TRáGYa – GYaTRa – GYáRTó hangváz: T-R-GY – GY-T-R – GY-R-T A TÁRCSA régen – de ma is – célzott lövések tárgya. A CSATÁRa készülők gyakorló eszközeihez tartozott. A CSITÁR = pajzs, védőlap, korong. A CSITÁR is e körhöz tartozó. TáRCSa – CSaTáR – CSiTáR hangváz: T-R-CS – CS-T-R – CS-T-R A KIRÁLY régiesen KERÁL. Átforgatva: RÁLKE. A KERÁL uRÁLKEdik, azaz uRALKOdik. KiRáLY – KeRáL – uRaLKo/dik hangváz: K-R-LY – K-R-L – R-L-K-/dik A KIRÁLY (ly > j) KARJA a végrehajtó hatalom. KiRáLY – KaRJa hangváz: K-R-LY – K-R-J ROZMÁR – bőre vöRÖSes, ZŰRös életmódja miatt doROZmás, doROZMÁs felületű, ZöMök testalkatú, agyARaival MAR, nagy RAMaZÚRit képes csapni a vízben, jégen. RoZMáR – RaMaZúRi hangváz: R-Z-M-R – R-M-Z-R Sokat TAPOS a POSTA, mialatt a küldeményeket kézbesíti, de sokat TAPOSott az APOSTol is, néha leintett, STOPpolt egy fuvarost menetközben. Az angol STEP = lép is hasonló vázra épül. TaPoS – PoSTa – aPoSTol – SToP – STeP hangváz: T-P-S – P-S-T – P-S-T-l – S-T-P – S-T-P CSIMPÁNZ – CSIMPAszkodó, PoMpás, pOMPÁs mutatványokra képes, szeret IMPOnálni, mutatni magát, utÁNZó, és ÖNZŐ természetű. MORMOTA – MORgó, MORmogó, dURMOló, MATAtó életmód. MoRMog MaTaT – MoRMoTa hangváz: M-R-M-g M-T-T – M-R-M-T NYÚL – futásban kiNYÚLó, kiNYÚJtózó, NYÚLány, nyúLÁNY, pihenéskor LANYhán elNYÚLó testéről. NYúL – LaNY hangváz: NY-L – L-NY A MUNával (kézzel) KALimpál, azaz MUN-KÁL. Ezt Moldvában, Csángóföldön még ma is így mondják: nem dolgoznak, MUNKÁLnak. Ebben a legelső ősi szót őrzik. Aki MATat, MUNkál, olyankor MÁKol MÓKol. Már említett – ógörög nyelvben megragadt – EKONÓM. Az ősnyelvi MUNKA jelentésű MONÓKA fordított változata. MuNKa – MoNóKa – eKoNóM hangváz: M-N-K – M-N-K – K-N-M MuNKa – MeKaNiKa – eKoNóMia hangváz: M-N-K – M-K-N-K – K-N-M Az ősnyelvi mező jelentésű KAMPA szó összhangban áll a MUNKÁL szóval. Ez is jó példa a hangok átforgatására. Elemzésnél: a munKÁLó KAjLa szerszámokKAL KALimpál, kalIMPÁl a KAMPÁn. Ezek KArónyelű KAsza, KApa, KArablya (később gereblye). Nagyokat KArintanak KArjaikkal. A munKÁLók KALákát szerveznek. A KALákamunKÁLatok után LAKomát tartanak. A jól MUNkálkodó MUNdra, MANdra (büszke) a MUNájával MANókált, manóKÁLt MUNkájára. A KAMpáról a KAMrába viszik be az ÉP MAKvakat. Érdekes a KAMPA – APMAK – ÉPMAK fordítás is, ÉP MAKvak. A teremtés nyelve, a magyar nyelv önszervezésre képes, mivel a génekbe épített nyelvszerkezeti vázának állandóan éber, rugalmas felépítménye lehetővé tesz menetközben módosításokat a bővítményekben változatos hangbeillesztésekkel, hangugratásokkal azonos gyökre. Például: A folyatás, a betervezett folyamatos folyattatás folytatólagos folyamattá tételével folytatható a szaporulat folytatólagosságának folyamata a tenyésztésben. A fent leírtak erőteljes bizonyítékok a magyar nyelv minden más nyelvtől eltérő, önépítő szerkezetére. A hivatásos hivatalos nyelvészetnek nincsenek hatékony ellenérvei erre.