GYÖNGYök

GYÖNGY – Igazgyöngy. Üvegből vagy más anyagból készült felfűzhető apró golyó, kocka. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török < kínai] A CzF Szótár szerint: „Az eredeti göm-gy v. gön-gy szóból, melynek jelentése gömbölyüség, lett meglágyítva gyöngy, mely ennél fogva a gömbölyüség fogalma mellett, a lágyság, fínomság értelmét is fölvette.”

A GYÖN gyökéből jön a GYÖNgy, GYÖNgédség, GYÖNYör, GYÖNYörűség. A GYÖNGY NGY párosa különböző hangok, gyökök társaságában, gömb értelme mellett, egy helyre gyűjtést (göngyöl, kalangya, kelengye), kellemes érzetet (langyos), de utálatos, lealacsonyító dolgokat (ringyó, rongy, tongyó, varangy) is jelent. Török nyelvek és kínai nyelvi vonatkozás? Ők vették át az ősmag(yar)-nyelvből. Ezzel a gyökkel, ekkora szóbokorral és az NGY párossal ez elhazudhatatlan, tősgyökeres magyar szó. Az NGY párossal alkotható a NéGY, mely a munka száma. A jó eredményre törekvő, tisztességesen végzett alkotó munka rendkívül értékes, felér az igazGYÖNGYökkel. Ezért van jelen a jótetteket jellemző aNGYali szóban. A szorgalmas áNGYika keleNGYéje, az értékek göNGYölege, a mező termő göröNGYe, a szorgalmas haNGYa, a kalaNGYa, mint az értékes munka eredménye, a GYÖNGY NGY párosa által van kiemelve. Vagy a lábat pihentető keNGYel, a kellemesen laNGYos érzete és mások. Vannak ellenpéldák is, hiszen minden hang, ősgyök, gyök részt vesz értelemadóként a kellemetlen oldali kifejezésekben is. Itt az NGY páros van jelen, de némely szavakban a GYÖNGYértékkel ellentétes értelmet takar (GYN), mely mintegy GYaNút kelt, kérdőre von az elherdált GYÖNGYérték miatt. Ilyenek: iNGYen, riNGYó, roNGY, toNGYó, varaNGY stb.  

GYŰRŰ – Ujjon viselt karika alakú ékszer. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] Körértelmű szó, a RÜGy fordított alakja. A GYŰ gyök GYŰR, TŰR értelműre bővíthető. Alapértelme: egy fém rudacska összeGYŰRése két végének összeéréséig KÖR alakúra. Ám van más értelme is. Amikor először így leírtam, akkor még nem tudtam egy másik vetületéről. A GYŰRŰ valamilyen szövetség jelképe is. A mai ismereteink szerint a házassági jegyesség is GYŰRŰvel van megpecsételve. A szó fordítva: ŰRŰGY, ÜRÜGY = OK. Tehát ez komoly OK. A házassági FRIGY azaz szövetség egy életre köttetik. A CzF Szótár szerint: „Jelent tulajdonkép szövetséget, kötést, kölcsönös szerződést, melynél fogva ketten vagy többen szoros barátsági viszonyba állanak, ügyök közös előmozditása, főleg pedig a végett, hogy egymás elleneit közös erővel és akarattal visszaverjék. Frigyet kötni valakivel. A frigyet megtartani, felbontani. Frigybe állani valakivel. Szent frigy. […] Ha a frigy szót a magyar nyelvből elemezni szabad, az annyi volna, mint: vérügy = vrügy = vrigy = frigy. […] őseinkről pedig ki nem tudja, vagy ki nem hallotta? hogy frigykötéskor, illetőleg ennek esküvel megerősitésekor, saját testökből valamely edénybe vért bocsátottak, annak jeléül, hogy épen úgy folyjon annak vére, ki a frigyet megszegendi.” Tehát a FRIGY a VÉRÜGY, VRÜGY módosulata. VRÜGYet mindig komoly OKkal kötnek. Az OK = ÜRÜGY, szófordított alakja, a GYŰRŰ annak jelképes kötöttségét jelzi, mint végtelen kör.  

HABITUS – Lelkialkat. Érzület, magatartás. Külső megjelenés. Jellegzetes alaki jegyek összessége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A HAB H hangja a belső érzelmi összesség H tünetét megjelenítő. Az AB kerekség, egy oly kör, melyen belül érvényesülnek a sajátos felismerhetőségi jegyek összessége, a vonatkozó jellemzők. Az AB ÁBra, ARCULAT – külső megmutatkozási jellemzők összessége egy körön belül. Ez lehet élethely, öltözet, viselkedési, életviteli forma stb. Jellemzője lehet egyénnek, közösségnek, népcsoportnak, nemzetnek. A

HABITUS – bár latin nyelvben volt használatos – ősmag(yar)-nyelvi gyökre épülő. Onnan is tudható, hogy a HABITUSt érintő történések, azok következményei e gyökkel magyarul megjeleníthetők. A HABITUS megbontására tett kísérlet, HÁBorításnak minősül, sőt HÁBorús tettnek is nevezhető. Ezt a Trianon miatt az anyaországtól leszakadt magyarsággal lehetne példázni, hiszen több mint kilencven éve a bitorló hatalmak nem HABoznak, ha a rabul ejtett nép HABITUSát kell támadni, állandóan HÁBorítják HEBehurgya tetteikkel intézkedéseikkel: megváltoztatni akarják sajátos felismerhetőségi külső jegyeinek összességét, arra vonatkozó jellemzőit, sőt már belső, lelki érzelmi összességét is célozzák. Ezek megőrzésére mindennapi küzdelmet (háború) kénytelen folytatni.