GYÜMÖLCS, GYŰRŰ, GYŰSZŰ

GYÜMÖLCS – Növénynek általában nyersen fogyasztott termése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] A GYÜMÖLCS GÖMb alakú, GUMÓtermés, GUM, GYÜM, az ÖLCS valaminek a kisebbje, úgyszólván, ÖCCSe. A szemÖLCS is ilyen. A GYÜM mintha a benne levő tápanyag összeGYŰlt, tÖMörített mennyiségét is jelentené. A növények terméseiben rejlik az egészség kuLCSa, amely böLCS megoldás annak részéről, ki létrehozta. Ha az eredeti természeti életmódot vesszük alapul, az ember oLCSón jutott hozzá az egészség forrását jelentő GYÜMÖLCShöz.  
 
GYŰRŰ – Ujjon viselt karika alakú ékszer. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] Körértelmű szó, a RÜGy fordított alakja. A GYŰ gyök GYŰR, TŰR értelműre bővíthető. Alapértelme: egy fém rudacska összeGYŰRése két végének összeéréséig KÖR alakúra. Ám van más értelme is. Amikor először így leírtam, akkor még nem tudtam egy másik vetületéről. A GYŰRŰ valamilyen szövetség jelképe is. A mai ismereteink szerint a házassági jegyesség is GYŰRŰvel van megpecsételve. A szó fordítva: ŰRŰGY, ÜRÜGY = OK. Tehát ez komoly OK. A házassági FRIGY azaz szövetség egy életre köttetik. A CzF Szótár szerint: „Jelent tulajdonkép szövetséget, kötést, kölcsönös szerződést, melynél fogva ketten vagy többen szoros barátsági viszonyba állanak, ügyök közös előmozditása, főleg pedig a végett, hogy egymás elleneit közös erővel és akarattal visszaverjék. Frigyet kötni valakivel. A frigyet megtartani, felbontani. Frigybe állani valakivel. Szent frigy. […] Ha a frigy szót a magyar nyelvből elemezni szabad, az annyi volna, mint: vérügy = vrügy = vrigy = frigy. […] őseinkről pedig ki nem tudja, vagy ki nem hallotta? hogy frigykötéskor, illetőleg ennek esküvel megerősitésekor, saját testökből valamely edénybe vért bocsátottak, annak jeléül, hogy épen úgy folyjon annak vére, ki a frigyet megszegendi.” Tehát a FRIGY a VÉRÜGY, VRÜGY módosulata. VRÜGYet mindig komoly OKkal kötnek. Az OK = ÜRÜGY, szófordított alakja, a GYŰRŰ annak jelképes kötöttségét jelzi, mint végtelen kör. Ez jelzi, hogy nem megszakítható. A házassági VRÜGY, FRIGY GYÜmölcse a kis RÜGY azaz a kis bü/GYÜRke, GYERmek.  

GYŰSZŰ – Varráskor a tűt nyomó ujj végét védő kis tok. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] GYÖMÖSZÖl, GYÖSZÖl, GYŰSZÖl. Az ujjat GYÖmöSZÖli a kis tÜSZŐszerű fémtokba, a GYŰSZŰbe, mellyel a tűt GYÖmöSZÖli, GYÖSZÖli (gyí, gyú), GYŰSZÖli tUSZkolja a vászonba.