Hangegyezés, összhang!

FICKÓ = fiú KÓFIC = fiú, CAFKA = lány FiCKó – KóFiC – CaFKa hangváz: F-C-K – K-F-C – C-F-K BIKFIC = fiú BAKFIS = lány BiKFiC – BaKFiS hangváz: B-K-F-C – B-K-F-S Nézzük, honnan lopkodták össze ezeket a Kárpát medencébe makogva érkezők, de nagyon jól összeválogatták, hogy ilyen jó az összhang. BIKFIC: eredete a nyelvészek szerint: ismeretlen BAKFIS: német CAFKA: belső fejlesztés FICKÓ: finnugor KÓFIC: finnugor Szerintem, Árpáddal hivatásos nyelvészek is jöttek, akik állandóan felügyelték a makogásból tagolt beszédbe átmenetet, megtanították kesztyűbe dudálni a makogókat. Csak úgy futkároztak, loholtak Bécstől Gyimesig, Zimonytól Bártfáig, állandóan felügyelve, ki hogyan beszél, hogy minden szó összhangban alakuljon ki. Közben elszaladtak finnugorékhoz, majd a németekhez, aztán ismeretlenékhez, meg a belső fejlesztőkhöz is egy kis eszmecserére. Utódaik itt ténykednek a Duna parton. Nincsenek megfelelő szavaim az irántuk érzett hálára.