HAPTÁK

HAPTÁK – Vigyázzállás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A HAPTÁK H.P – P.H gyökből indul: HaP – PaH. A HAPTÁK bizony nem német eredetű, hanem magyar szó! A HAPTÁK, felszólítás. Jelentése: a PUHa HAP(sis) állapotból TÁKold feszesre magad, illeszkedjél a rendhez. A PT hangcsoport – APTA – jelentése: feszesség, rend, összesimuló illeszkedés. A katona hamar összekAPTA magát, és hAPTÁkba (feszes vigyázz) állt. A kAPTÁrban is rend van, akár a nAPTÁrban. A kAPTÁny kifeszíthető csAPDA (t > d). A lABDA (régiesen: lAPTA) feszesre kitömött, felfújt, PATTAnó játékszer (pattan, kattan a katona). A csAPTAtóval megszorított farakomány jobban összeilleszkedik a szekéren. A PT páros itt P.T – T.P alvógyök: PaT – ToP jellemzőt rejt magában, és ha kibontjuk, megismerjük azt. A feszes haPTákba, vigyázzállásba PATtanó katona TOPpant (dobbant) lábával. Az illeszkedést a TÁPlál, TAPaszt, TIP-TOP és más szavakban is mutatja. A szóvégi T.K – K.T gyök: TáK – KoT, a rendhez szoKOTtság, annak jóTÉKony hatása. Az utódnyelvekben szintén megtalálható. A román nyelvben a treAPTA – lépcső, amely sorban egymásután emelkedő szintek rendje. Vagy adAPTAre – alkalmazás, illesztés. Az alkalmazás = latin APTAtum, angol, francia adAPTAtion, olasz adATTAmento (p > t), portugál adAPTAção, spanyol adAPTAción. Magyarázatot azonban csak a magyar nyelvbe visszahozva lehet adni a jelenségre, mivel itt szétbontott elemeivel és elforgatva is értelemadó szerepe van a szavakban. Például: kAPcsolAT, tAPaszTAl, tAPogAT, ÁPolgAT és mások. PT – TP: aki haPTákba vágja magát, laza alapállásból áTPerdül feszesbe.