HÁZ

HÁZ – Állandó lakhelynek való épület. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A HÁ ősgyök. Jelentése: takaró, védelem. A HÓn is védelem, jelentése: kar. HÓn alatt annyi, mint a kar töve alatt (hand = kéz). A HÓn, azaz kar is elHÁrító. 

A HÁZ is HÁrít és KiZÁr. Mit HÁrít? Mit ZÁr ki? Mi marad kívül? A Zivatar, Zimankó, Zűr, Zaklatás, Zaj, Zavar, Zápor, Zuhé, gaZ, gaZfickó, gaZember stb. Jó esetben kint marad a HÁborúság is, HÁborítók.  Ugyanakkor a H hang bensőségességéből kiindulva –, amely a Hon, ottHon, Haza, Hűség, Hála és más érzelmet kivetítő szavak kulcshangja – szinte természetes a kezdőhangként való jelenléte. A CzF Szótár felsorolja néhány nyelv HÁZat jelentő szóalakjait. Íme: „Megvan a latin-olasz casa, spanyol casa, caza, német Haus, dán, svéd hus, angol house, wend hisha, horvát kusha, kutja, a szanszkrit kutisz, kutasz (bekerítés, ház); kut (föd, tartalmaz) gyöktől; továbbá a különféle finn ágakban eléforduló: koti, kota, kat, chot, choat, koat szókban. Mind ezeket öszvehasonlítván látjuk, hogy köz gyökük ha, ho, hi, vagy keményebben kiejtve cho, ko, ka, ku, melyek a magasságot, födelet, tetőt, takarót, héjat, kérget jelentő ha, he, hi, ho, haj, héj, magyar gyökökkel részént rokonok, részént ugyanazok.” Tehát HÁm, HAj, HÉj értelmű szavak. HAjlék, amely védőn rám HAjol. A lék, luk, lak, amelyet a HÉj HÁmként betakar. A latin nyelvek CASA (kászá) alakja viszont inkább a lakás, valaki laKÁSA leharapott szóvégéből képzettnek látszik, de lehet az elHaló H hang K hangra keményedő változata is. Ezek a nyelvek mind kiágazó utódnyelv rokonaink. A nyelvrokonság abból áll, hogy a gyökereink ugyanazok: az ősmag-nyelv. Ebből sok gyököt vagy kész szavakat (esetenként elforgatva) örököltek, és nyelvük hangzástörvényei szerint alakították. A magyar nyelv viszont megőrizte eredeti alakban az ősmag-nyelv szerkezeti felépítését és szavait, bár nem mindannyit, de mindannyi közül a legkifejezőbbeket. Vannak olyan ősmag-nyelvi szavak, amelyek az utódnyelvekben élnek tovább. Ám magyarázatot csak a titkokat megmagyarázó magyar nyelven lehet azokra adni. Ez annak bizonyítéka, hogy innen arra az irány.