HEDONIZMUS – Az élet értelmét az élvezetekben kereső ókori görög tan. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: görög szóból] Ez az ÉDEN szó módosult alakja. Az ógörög nyelv az ómagyar ősnyelvből örökölte meg, és előlehhel lett az ÉDEN szóból: hEDON. Amit mai értelmezésben magába foglal a HEDON, HEDONI szó – torz világunk fintora – épp az ellenkezőjét fejezi ki az ÉDEN szó jelentésének. A HEDONIZMUS messzemenő élvhajhászás. A HEDON szó csak azoknak mond valamit, akiknek lelki-fizikai züllés jelenti az ÉDENI boldogságot. Ám az hamis kép. Az ÉDEN szó hallatára mindenki Éva pucérságán csámcsog, holott a szó bibliai magyar értelme: vÉDENc, vÉDElmezett ártatlan egyszerűség. Az ÉDEN eredeti ősnyelvi megnevezés. Az első emberek ÉDENi vÉDENcek. Egy meghatározott fizikai hely volt – valaha az emberiség bölcsője – mintaként, amilyenné a Föld egész felületét tehették volna, ha szófogadók. A D hangcsoport – ÉDE – jelen van az ÉDEs, ADOmány, vÉDEtt, vÉDEnc, kEDŰs, tUDÁs és más szavakban. A D.N – N.D gyök: DoN – NoD, a heDONizmus élvhajhász kedvelője törtetve keresi a lehetőséget, szinte haDONászik érte. De jelent tömörülést is a DUNa, DON folyók nevében. A heDONizmus az élet minDEN terén, fenékig kimeríteNDő tömör élvezetek hajszolása. A NOD gyök az ősnyelvben gubancot, csomót jelentett. Az ilyen ember élete tele van gubancokkal. Az N hangcsoport – ONI – itt a bŰNÖs, ÖNÖs érdek, amely az emberi test kizárólag élvezeti cikké süllyesztése, természetellENEs használata. Az N.Z – Z.N gyök: NiZ – ZiN, a NÉZés, látvány, a SZÍNek (z > sz) minden mást félretolva, meghatározók az ilyen ember életében. Nem az érzelmei, elméje, hanem az érzékei vezetik. Az IZMUS magyar értelmezésben SZM párossal fejezhető ki. Az SZM hangcsoport – ESZME – a hedonIZMUst veszélyes ESZME, jÁtSZMA, olyan életútként választott pÁSZMA, útsáv, amely az erkölcsi csőd felé vezet. Az életnek csak az élvezeteit kereső, de időtálló, maradandó értékekért, elvekért nem küzdő, másokat csak saját élvezetének tárgyaiként, kiszolgálóiként értékelő, a természetes emberi életcélokat megvető, messzire elkerülő életmód. Csak az önös, léha élvezetekben pISZMOg, szÖSZMÖtöl, a valóról nem kíván tudomást venni. Az SZ.M – M.SZ gyök: SZeM – MéSZ, a külsőségeknek élő, SZEM, száj, SZOMj kívánságainak, MÉSZ, mint MÁZ, felszínesség, a csöpögő MÉZ után MÁSZkáló. Szét kell nézni az utóbbi évtizedeknek – élvezetközpontú életcélt követő – élvezethajszoló tömegén. ZM – MZ: a hedoniZMus kedvelőjére mindenben az életélvezetek keresése jelleMZő. SZM – MSZ: a hedonista élvhajhászat, mint eSZMe: amit szeMSZáj megkíván, a szoMSZéd fűje zöldebb alapon.