HELY

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
HELY – A térnek az a része, melyet valaki, valami elfoglalhat. [A MÉKSz szerint: ?] Egy hely lehet esetleges (esejtleg) vagy kijelölt. Itt is megjelenik a kéz értelme, de a h hang bensőségességet kifejező értelme is. Az esetlegesség kifejezés tartalmazza létrejötte körülményeit – oda esett (esejt). Véletlen esetén (esetlegesség) odaejtették, így oda ejtve, ott lett véletlen heje, azaz helye. Kijelölt hely: az emberi történelem hajnalán a hely kijelölése lelki tényezőktől függött. A kijelölt hely bensőséges viszonylatú volt, és mint ilyen, erkölcsi magaslat. Mire jelöltek helyet? Otthon, imádat, végső nyugalom céljaira. Mindannyi bensőséges hangulatú, „magyarul”: intimszféra. Ezeken kívül a testi szükség dolgának helye, ahol szintén egymagában illő lennie az embernek. A szó eredete nem ismeretlen, hanem magyarázható, ősmag(yar)-nyelvi.