A helyváltoztatást leíró szavak átácsorog, átaprít, átbaktat, átballag, átbandukol, átbarangol, átbattyog, átbiceg, átbilleg, átbillen, átbitangol, átbóklászik, átbolyong, átbotlik, átbotladozik, átbotorkál, átbotorkázik, átbukdácsol, átbukdosik, átbukik, átbüllen, átcammog, átcaplat, átcikázik, átcocókázik, átcsalinkázik, átcsap, átcsapódik, átcsámolyog, átcsámbolyog, átcsámpál, átcsámpázik, átcsángál, átcsászkál, átcsatangol, átcsatrat, átcsavarog, átcselleng, átcsicsonkázik, átcsoszog, átcsörtet, átcsuszamlik, átcsúszik, átcsúszkál, átcsusszan, átdagonyáz, átdöcög, átdöccen, átdőledez, átdülöngél, átdübörög, áteregel, átereszkedik, átevickél, átér, átérkezik, átfarol, átfallangéroz, átficánkol, átflangál, átfordul, átfurakszik, átfurakodik, átfut, átfutamodik, átfutkároz, átgázol, átgördül, átgyalogol, átgyün, áthajhász, áthajkurász, áthajszol, áthalad, áthátrál, áthord, áthömpölyög, áthurcol, áthurcolkodik, áthúz, átigyekszik, átiklat, átimbolyog, átinal, átindul, átiszkol, átjár, átjárkál, átjárogol, átjön, átjövend, átjövő, átkacsázik, átkacskaringóz, átkanyarodik, átkapaszkodik, átkaptat, átkecmereg, átkereng, átkísér, átkóborol, átkocog, átkódorog, átkolbászol, átkoslat, átkosornyázik, átkószál, átkotródik, átkóvályog, átkujtorog, átkullog, átkutyagol, átlábal, átlécel, átlejt, átlép, átlépdel, átlépeget, átlépend, átléptet, átlézeng, átlibeg, átlibben, átlófrál, átlohol, átlopakodik, átlopódzik, átlődörög, átlökdös, átlötyög, átlübben, átmászik, átmászkál, átmegy, átmendegél, átmenend, átmenődik, átmenekül, átmenetel, átmozdul, átnyargal, átoldalog, átoson, átődöng, átömlik, átözönlik, átpattan, átperdül, átporoszkál, átpördül, átrajcsújoz, átrobog, átrohan, átrohangál, átront, átruccan, átsántikál, átseplet, átsertepertél átsétál, átsettenkedik, átsiet, átslattyog, átsomfordál, átsompolyog, átsuhan, átsurran, átsündörög, átszáguld, átszalad, átszállingózik, átszelel, átszökdel, átszökdös, átszökdécsel, áttámolyog, áttéblábol, áttér, áttapog, áttapogat, áttipeg, áttopog, áttolakodik, áttolakszik, áttotyog, áttöret, áttörtet, áttekereg, átténfereg, áttérend, áttéreng, áttódul, áttoppan, áttuszkol, átugrál, átugrik, átutazik, átüget, átüldöz, átűz, átűzend, átvág, átvágódik, átvágtat, átvágtázik, átvakarodik, átvándorol, átvánszorog, átvezet, átviharzik, átvisz, átvonszol, átvonul, átvonuland /215 Ez csak az át- igekötővel. Még van több mint 30 igekötő.

B hangos be- és bele- igekötőkkel baktat, ballag, bandukol, barangol, battyog, biceg, billeg, billen, bitangol, bóklászik, bolyong, botlik, botladozik, botorkál, botorkázik, bukdácsol, bukdosik, bukik, büllen, beáramlik, beáramland, bebaktat, beballag, bebandukol, bebarangol, bebattyog, bebiceg, bebilleg, bebillen, bebitangol, bebóklászik, bebolyong, bebotlik, bebotladozik, bebotorkál, bebotorkázik, bebukdácsol, bebukdosik, bebukik, bebüllen, becammog, becaplat, becikázik, becocókázik, becsalinkázik, becsapódik, becsámolyog, becsámbolyog, becsámpál, becsámpázik, becsángál, becsászkál, becsatangol, becsatrat, becsavarog, becselleng, becsicsonkázik, becsoszog, becsörtet, becsuszamlik, becsúszik, becsúszkál, becsusszan, bedagonyáz, bedöcög, bedöccen, bedőledezik, bedülöngél, bedübörög, beeregel, beereszkedik, beevickél, beér, bérkezik, beérkezend, befarol, befallangéroz, beficánkol, befordul, befurakszik, befurakodik, befut, befutamodik, befutkároz, begázol, begördül, begyalogol, begyün, behajt, behajhász, behajkurász, behajszol, behátrál, behord, behömpölyög, behurcol, behurcolánd, behurcolkodik, behúz, beigyekszik, beiklat, beimbolyog, beinal, beindul, beindulánd, beiszkol, bejár, bejárand, bejárkál, bejárogol, bejön, bejövend, bejövő, bekacsázik, bekacskaringóz, bekanyarodik, bekaptat, bekecmereg, bekísér, bekóborol, bekocog, bekódorog, bekoslat, bekosornyázik, bekószál, bekotródik, bekóvályog, bekujtorog, bekullog, bekutyagol, belejt, belép, belépdel, belépeget, belépend, beléptet, belézeng, belibeg, belibben, belohol, belopakodik, belopódzik, belődörög, belök, belökdös, belötyög, belöttyen, belübben, bemászik, bemászkál, bemegy, bemenend, bemendegél, bemenekül, bemenődik, bemenetel, bemozdul, benyargal, beoldalog, beoson, beődöng, beömlik, beözönlik, bepattan, bepattog, beperdül, bepördül, bepörren, beporoszkál, berajcsújoz, berobog, berohan, berohangál, beront, beruccan, beruccanánd, besántál, besántikál, beseplet, beserül, besirül, besétál, besettenkedik, besiet, beslattyog, besomfordál, besompolyog, besuhan, besurran, besündörög, beszáguld, beszalad, beszállingózik, beszelel, beszökik, beszökdel, beszökdös, beszökdécsel, beszökken, betámolyog, betapog, betapogat, betapos, betér, beterel, betipeg, betopog, betoppan, betolakodik, betolakszik, betotyog, betottyan, betuszkol, beugrál, beugrik, beugrándozik, beutazik, beüget, bevágódik, bevágtat, bevágtázik, bevakarodik, bevándorol, bevánszorog, bevezet, bevezetend, beviharzik, bevisz, beviend, bevonszol, bevonul, bevonuland /233 belebillen, belebotlik, belebotladozik, belebotorkál, belebotorkázik, belebukik, belebüllen, belecammog, belecaplat, belecsámpál, belecsászkál, belecsatrat, belecsoszog, belecsörtet, belecsuszamlik, belecsúszik, belecsusszan, beledagonyáz, beledöcög, beledöccen, beleereszkedik, beleevickél, beleér, belefarol, belefordul, belefurakszik, belefurakodik, belefut, belegázol, belegördül, belegyalogol, belehajt, belehajhász, belehajkurász, belehajszol, belehátrál, belehord, belehúz, belekacskaringóz, belekanyarodik, belekutyagol, belelejt, belelép, belelépdel, belelépeget, belelépend, beleléptet, belelök, belelökdös, belelöttyen, belelübben, belemászik, belemászkál, belemegy, belemenend, belemenekül, belemenetel, belenyargal, beleömlik, beleözönlik, belerohan, beleront, belesántál, belesántikál, belesétál, beleslattyog, beleszalad, beleszáll, beleszökik, beleszökdel, beleszökdös, beleszökdécsel, beleszökken, beletapos, beleterel, beletipeg, beletopog, beletoppan, beleugrik, beleugrándozik, belevágódik, belevágtat, belevágtázik, belevezet, belevezetend, beleviharzik, belevisz, beleviend, belevonszol /89