HOGYAN ÁLLAPÍTHATÓ MEG A SZAVAK EREDETE?

A szó onnan ered, amely nyelvben a szót alkotó gyökök, hangcsoportok önmagukban érthető mondanivalót tartalmaznak, alapjellemzőket hordoznak, s minden alkotó elemére világos értelmi magyarázat adható.

Íme, néhány rendkívül fontos, alapvető szempont a szavak eredetének kutatásánál:

  1. A hangok egyéni tulajdonságainak ismerete, amelyek saját jellemzőiket nyújtják a szó végső értelmének kialakításába. Egyetlen hang sem véletlenül kerül egy kifejezésbe, egy adott helyre, mindegyik értelmet közvetít.
  2. A kötött mássalhangzó-párosok ismerete, azok alkotó hangjai értelmének függvényében. A kötött mássalhangzó-páros – két hang értelemalakító szövetsége. Ezek a szavak eredetének azonosításkor olyanok, mint a születési bizonyítvány, személyi igazolvány, útlevél, igazolják a szó ősnyelvi eredetét. Egyetlen nyelv sem tud szabadulni az ősnyelvből átvett szavak kötött mássalhangzó-párosaitól.

Példa: süRGős. Utódnyelvi: uRGent, emeRGency, uRGente, ám egyik nyelvnek sincs magyarázata, mit jelent az RG páros a szó tengelyében.

Minden kötött mássalhangzó-páros alvógyök, felélesztve gyökalkotó is egyben és bővítményeikkel az adott név, megnevezés jellemzői írhatók körül, magyarázhatók vele.

Példa: RG – GR. A süRGős esetnél RÖGvest indulni kell, és GÖRdülékeny legyen a beavatkozás. A mentőkocsi egy GURuló süRGősségi ellátó, hogy RUGalmas, és eredményes lehessen a közbelépés.

  1. A hangok és kötött mássalhangzó-párosok körül létrejövő hangcsoportok – azok alkotó hangjaik függvényében kialakuló – értelmének ismerete.

Példa: a sÜRGŐs esetek gyors megoldása néha mORGÁssal jár, de nem mÉRGElődni, hanem pÖRGŐsen fORGOlódni kell!

  1. Az ősgyökök, gyökök, mint alapszavak ismerete s azok elemzése. Ehhez tartozik a gyök– és szófordíthatóságra figyelés, amely csak ősnyelvi, magyar nyelvi jellegzetesség, mivel ezrével találni kifejezéseket, amelyek átforgatott vagy fordított alakban jutottak át az utódnyelvekbe, és ott még módosultak. Komoly kutatással kincseket lehet a felszínre hozni.

Példa: SZIGORÚ – RIGUROS. Vagy: REPESŐ – PASARO.

Ne feledjük: a kutatás szó jelentése ahhoz hasonló, mint mikor valaki kutat ás. A kút ásásánál mélyre kell hatolni ahhoz, hogy az életet jelentő víz forrásához jussunk. Molnos Angéla által adott példa a keres és kutat szó összehasonlítása: keres a felszínen, kutat a mélyben.

  1. A hangvázak szerepe a felismerésben. A hangvázak felismerhetőbbé teszik az oda-vissza elforgatás nyomán kialakuló szavakat. Elvben, a hangváz bármely hangja lehet kezdőhang a változatok, jellemzők kutatásakor.

Példa: a KÜSZÖBöt átlépve jutunk be a SZOBÁKba. A KÜSZÖBön kívül , belük SZÜK a tér.

KüSZöB – SZoBáK – Bő SZűK hangváz: K-SZ-B – SZ-B-K – B-SZ-K

A ház ura BÜSZKE a KÜSZÖBön belüli otthonára. Illetéktelen nem lépheti át a KÜSZÖBöt, mert BŐSZEK lesznek a tulajdonosok.

KüSZöB – BüSZKe – BőSZeK hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K – B-SZ-K

  1. Minden szó, kifejezés legkevesebb három névadó jellemző összhangja nyomán alakult ki és rögzült a nyelvben. Nevezhetjük harmónia szabálynak is. Ebből eredően több – legkevesebb három – értelmet is hordozhat egy kifejezés hanganyaga. Ez alapvető ősnyelvi, s így magyar nyelvi jellegzetesség.

Példa: A SZIROM a szerény virág MERÉSZ megmutatkozása, s még MIROSZt, illatot is árasztó. A szép SZIROM a szív SZOMORÚságán enyhít.

SZiRoM – MeRéSZ – MiRoSZ – SZoMoRú hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ – M-R-SZ – SZ-M-R

Értelemadó, értelemhordozó szóelemek gyakorlati szerepe más magyar szavak százaiban, ezreiben alkotó elemként, csírájában elfojt minden idegen eredetre való utalást!

Egy szóra bizonyos eredetet ráfogni könnyű, bizonyítani azonban jóval nehezebb, mivel rá kell mutatni a név, megnevezés fő jellemzőjére, amely felvillan már egy ösztöni hangban, ősgyökben, gyökszóban. Ez az alap. A szót megszülő anya-nyelv, fialásának minden sajátos jellemzőjét ismeri, s ad is magyarázatot jellemzőire. Elősorolandók az adott nyelven a megnevezés keletkezésének okai, nyomai, párhuzamai, a rokon értelmű kifejezésekben fellelhető összes hasonlóságok, az értelemhordozó gyökök, hangcsoportok jelenléte, a másodlagos jellemzők, a párhuzamos értelmi kapcsolatok, bokrosodás stb.

Ebbe a próbatételbe bukik bele az összes erőltetett szóeredet meghatározás.