HOMLOK, HON

HOMLOK – A koponyának a szemöldök fölött a hajzatig terjedő része. Ház homlokzata. Könyv, újság címlapja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A HOMLOK H.M – M.H gyökből indul: HoM – MoH (h > d – dom). A HOM gyök az egyenestől eltérő külső és belső vonalvezetést jelenti: a HOMorú befelé, a HOMpolt kifelé domborodó. A CzF Szótár leírása: „Nyelvhasonlat szerént olyan képzésü, mint hajlok (hajlék), nyomdok (nyomdék), szándok (szándék), szurdok (szurdék). Homlok tehát eredetileg am. homolék, homlék, vagyis félgömbölyüen felálló, feldudorodó, kinyomuló valami. V. ö. HOM. Különösen 1) A fejnek azon előrésze, mely a szemek fölött, s halántékok között kinyomul, s föl a hajnövésig terjed. Így neveztetik általán a fejnek ezen része minden emlős állatoknál. Boltos, domború, magas, lapos, keskeny, széles homlok.” A HOM takart állapot, nem lehet kiismerni, mi rejlik mögötte. Akár a MOHa alatti rész, takarva van. Az ML kötött mássalhangzó-páros jelenléte megvilágítja, mi történik a HOMLOK mögötti térben. A HOMLOK mögötti térben rejlik az agy, az eLMe, amely olyan, akár egy töMLő, feltölthető. A HOMLOK mögött gondolatok áraMLanak, ötletek boMLanak, felréMLenek régi eMLékek stb. Az M.L – L.M alvógyök: MoL – LoM, hangjai felvillantanak jellemzőket. Ott lakik az érteLEM. Gondolatok őrlődnek mögötte, akár a MALomban. A gondolatok fellazulva, mint felrázható, MÁLló LIM-LOM haLOM váltják egymást: érzeLEM, akár rágaLOM vagy szánaLOM érzései is. A szóvégi LOK = lyuk, rés, hely. Az OK ősgyök világosságot jelent. Ez volt a sátor felső nyílása, amelyen bejött a fény. OKos KOponya van a homlOK mögött, és sok titOK.  

HON – Haza, szülőföld. Otthon. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor tőből] A HON H.N – N.H gyök: HoN – NoH. A HON H hangja mélyről jön a kebel közepéből, és Hangulat, érzelem legpontosabb kifejezője, ezek közt a legbensőségesebb érzelmeknek is. A HON védő, takaró értelmű. H az O-N! Mi az O? Mit jelent az O hang? Az O hang hangulat kifejezője, a szépségek tervezése, amely koponya, gondolatfüggő, ondolat (hullámzó szépség). Termékenység (ondó), ígéret (kimondott, adott szó), vágy (óhaj), fájdalom (sóhaj) stb. Ezen nyugszik a H, a legmélyebbről jövő érzelem hangja. De a H hang takarót is jelent a Hó, Hamu, Hant, Hüd, Haj, Héj stb. szavakban. Ilyen a  HON is. A HÓN a kart is jelenti. A kar töve alatt van a HÓNalj, amely takart felület. Ebből következik, hogy a HÓN maga a KAR, a kéz, amely a létet biztosítja (dolgozik), és szükség esetén bajtól véd. A védőKAR, azaz, a HÓN alatt taKARt, védett hely van. A HÓtaKARó is védelem. Az ottHON az a hely, ahol védve, nyugalomban HUNYva (honva, hunva) pihenhetünk. A HON az a hely, ahol van a HÁZ, a tanya, amely egyben a HAZA is. A HAZA fogalmához kapcsolódik a Hűség, Hála. Mi a Z hang szerepe? A ház szónál írtam: a há gyök itt a hón kar, kéz. A HÁZ HÁrít. Kizár. Mit hárít? Mit zár ki? Mi marad kívül? A zivatar, zimankó, zűr, zaklatás, zaj, zavar, zápor, zuhé, gaz, gazfickó, gazember stb. Nos, az igazi HON, HAZA is ilyen kellene legyen, mint védő, óvó KAR, HÓN. Nem úgy, mint a mai, titkosított (ha)zugságokkal (a nép szeme elől elrejtett valóság), zűrös, zaklatott, zavaros élettel és gazemberekkel teletömött (hazug) haza.