IBÉR, GIBRALTÁR, mit fed fel a gyökelemzés?

IBÉR A mai Spanyolország ismeretlen nyelvű ókori őslakossága, illetve ehhez tartozó, vele kapcsolatos. [bérnyelvészet szerint: nemzetközi: latin < görög < egyiptomi]

Az IBÉR név az IB – BI ősgyökkel indul. A félszigetre érkezők az ősnyelvet beszélték. Erre bizonyíték az első hely megnevezése, ami ajkukat elhagyhatta a partra lépéskor. Az egek felé magasodó, eRőt sugalló nagy OLTÁRkőként értékelt szikla neve: GIB R OLTÁR = nagy oltár, G IBR OLTÁRIBéRek OLTÁRa.

Tovább elemezve: az IB, BIBI jelentése: kicsi, de lehet alacsony is. Lejtést, lefelé süllyedést vagy dőlést jelent a lIBben, BIllen szavakban is. A HI ősgyök, a HIB gyök, a CzF Szótár szerint alásüppedést jelent. Az IBÉR félsziget a tenger irányába lejt. Valószínű, hogy az IBÉRek fABRIkáló, alkotó kézműves törzs volt, akik először vették BIRTokba a félsziget egészét.

A B hangcsoport – IBÉ – a hegyekről az ÖBÖl felé lejtő nyílt szABAd tér, amely jó gABOnatermő vidék. Az IBÉR név, különböző alakokban vizsgálható: IBÉR, HIBÉR, HÜBÉR, HŰBÉR. Meglehet, hogy a félsziget keltaIBÉR népe Istentől, ségének BÉReként kapott országként vették BIRTokba a térséget, amely területen BOTolhattak ROBota munkával vagy kósza koTROBáló* keresésben szerezhettek élést maguknak. Lehetett ez egy ÉBER, gondos, vigyázó néptörzs. Minden szó három névadó jellemzőt tartalmaz, ez is. HIB-ÉRIA nevében az ÉRIA = ÁRIA= tÉRség, földtERÜlet, ahol életet kezdett egy törzs, akik egy fő tekintélye alatt éltek, kiszakadva korábbi életterükből, az őket körülvevők közül. A népsűrűsödés elvonulásra késztette onnan őket.

Nem kizárt, hogy innen is kiszorítva lévén, az IBÉRek később északon (i)BREtonként, (i)BRItként telepedtek le. A TRIBut jelentette a törzs BIRTokát az ősnyelven, amelyet kemény BOTRobottal, boTROBottal vagy koTROBálva szereztek meg: BRIT – BOTR – TROB – TRIB – BIRT. Nevük hangváz elemzéséből ítélve a KELTAIBÉRek is vándorló, KOTRBÁLÓ, kószáló nép voltak, útraKELTEk és mentek.

KeLTaiBéR – KoTRoBáL hangváz: K-L-T-B-R – K-T-R-B-L.

De csak ameddig megfelelő helyet találtak. Kapcsolat van az iBéR, BReton, BRit népek közt, ezt a megnevezések meghatározó alkotó hangjai is igazolják. A B és R hangok, a BR páros valamilyen keveredést, haBaRodást is jelezhet.

iBéR – BReTon – TRiB – BRiT – BIRT hangváz:

B-R – B-R-T-n – B-R-T – B-R-T.

Erről még a Gibraltár címszónál.

A nyomukban érkező törzsek egyike – valószínű gall – az alacsony (hib) délnyugati tengerpart mellé települt, s az így lett gallpart, az odatelepülők parti gallok, majd a latin nyelv térhódítása után porto gallo, ma Portugália. Az első IBÉR telepeseket az utánuk érkező, büszke, gőgös, feszes, önérzetes – eszező beszédéből ítélve – SPÁrtai eredetű, HIú, SPANnolt, SPANnos viselkedésű népcsoport szorította ki. Ezek mindenkit ki akartak szorítani a térségből.
—————-
/*/ KOTROBÁL = BOTORKÁL, itt-ott kószál. KoTRoBáL – BoToRKáL hangváz: K-T-R-B-L – B-T-R-K-L.

 

 

 

GIBRALTÁR Nagy szikla az Ibériai félsziget déli pontján. […] A GIBRALTÁR név G.B – B.G gyökkel: GiB – BiG indul. A G-IBR-ALTÁR név összevont sűrítmény. A névben jelen vannak a GIB = nagy, az iBéR szó alkotó hangjai: G/iBRaltár. A szikla neve tükrözi az odaérkező nép általi kisajátítást: G/IBéRek OLTÁRa. A B hang mind a kicsit, mind a nagyot megjeleníti: BaBa – Bá. A B.G – G.B gyök: BoG – GöB, összecsomósodott viszonylagos nagy. A BIG – GIB szintén nagy. A GIBraltár – BIGraltárNAGYoltár. Hasonló névvel – Oltárkő – áll egy szikla a Keleti Kárpátokban is.

A BR hangcsoport – IBRA – több gondolatot felvet. Az első érkezők lehettek egy alkotó, ÉBREn, ÉBeREn, IBéREn körültekintő fABRIkáló törzs, népcsoport.

A GIBRALTÁRRÁTLARBIG teljes átfordítás hangjaival alkotható szó rávilágít, hogy létezett egy földsáv hídként, egy BEREG, GEREB*, azaz BRIG a két nagy szárazföld között, amelyen átkeltek: LÁTRA BRIGnek tűnő földnyelv.

GiBRaLTáR – LáTRa BRiG hangváz: G-B-R-L-T-R – L-T-R-B-R-G.

Meglehet, a nagy OLTÁRkő tetején áldozatot mutattak be az odaérkezésükkor, ezért adták e nevet, s így rituálisan is kötődtek későbbi hagyományaikban hozzá.

A SPÁrtai kötődésű SPAnyolok érkezésükkor mindenkit kíméletlenül kiszorítottak a félszigetről. Az IBÉRek valószínű utódai BREtonok északra kényszerültek. A csatornán átkelve, BRItekként települtek le. Érdekes a kötődés –, de persze nem csak ezért – az IBÉRek utódai, a BRItek a mai napig nem adják fel a Jóropába, Európába érkezésük első szárazföldi kistérségét, a G IBR OLTÁR szikla környékét. Tovább az oltár címszónál.
———————–
/*/ BEREGek közti GERÉB = hídszerű töltés, egyféle GERINC. Innen az angol BRIDGE = híd.