IDOM – Síkban vagy térben körülhatárolt forma. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] Az ID – DI ősgyök. Az IDOM az ID ősgyökből indul. Ez lehet egy megtervezett sajátos (id), folytatólagos alaki körvonal. Az M, OM, mint kellemi gyök, az IDOM esetében, akár a kerÁMiánál a körvonal sIMítással való alakítását is jelenti, ugyanakkor – főleg a nőkhöz kötődő – érzelmi tényező jelenlétét mutatja. Egy előretervezett viselkedési formába kényszerítés – IDOMítás (ember, állat) –, amely nevelési folyamat (id) eredménye. IDeális IDOMok kialakítása minden nő rejtett IDeája. Az ID – DI fordításnál a DI gyök kettőzve DIDI, amely szintén a női IDOM keLLEMes látványa (llem – mell). Az ID gyök ősi, egyIDős az emberrel, a beszéddel. A latin IDealis is ez ősgyökre épül. Viccesen mondhatjuk: Az IDOMok IDves MÓDIját az épp DOMInáló, IDőszerű DIvat IDOMítja, DIrigálja. A szép női IDOM mindig MÓDI lesz. A CzF Szótár szerint: „Mélyhangu ragozással, helyes alakra, arányos külsőre vonatkozik: idom, idomít, idomos stb.”  

IDŐ – A valóságnak az a vonása, hogy azt egymás után következő mozzanatok összefüggő folyamatának, történésnek fogjuk fel. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? török] Az ID a legelső kiejtett ösztöni gyökszavak egyike, amely vizet, folyót és folyamatot, de mércét is jelent. 
Régiesen a folyó is ID, a háromszéki FeketeID, ma FeketeÜGY, az édenkerti HIDekkel. Az Ő a folytonosan távolodó. A mérhetetlen rengeteg, távolba veszŐ (erdő) A vissza nem térŐ (vissza nem tér ő) távolodás. Az ősmag(yar)-nyelvből eredő nyelvek is megörökölték az ID ősgyök d > t hangváltott alakját és náluk fordítva az IDŐ tőszava: TImes, TImp, TEmps, TEmpo, TIempo stb. Nem török, se nem tatár – ősmag(yar)-nyelvi. Az utódnyelvek is megörökölték.  

ÍGÉR – Többé-kevésbé kötelező erővel kinyilvánítja, hogy valakit részesíteni fog valamiben, illetve, hogy valamit megtesz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor] Az ÍGÉR IG ősgyök bővítmény, amely az EGY és az IGAZ fogalomkörhöz tartozó. Aki ÍGÉR, IGÉt szól ki a száján, csak IGAz IGÉt szólhatna, amely ÉRtékes, kiáll minden vihart, mivel IGAz. Ezzel azt is bemutatja, hogy adott szava, IGÉje, milyen ÉRték, mennyit és meddIG ÉR. Az ÍGÉR több értelmi összetettség, egyik jelentése: az adott szóval egy ÉR indul el annak beteljesedéséig. A másik: IGaz ÉRtékes fogadalom, akkor valódi ÉRték, ha betartják. Az ÍGÉR – RÉGI szófordítás azt is jelenti, hogy az ÍGÉRet (ha hiteles az ígéret tevő), bármily RÉGI, ÉRvényes* (kellene legyen). Az ÍGÉRettevő emberi ÉRtéke az adott szavának – IGE – megtartásából mÉRhető fel. Adott szavunk, IGÉnk ÉRtékét mi határozzuk meg azzal, hogy betartjuk ÍGÉReteinket vagy nem. Ez minket is minősít.  

*Vannak örökérvényű ígéretek és örökérvényű törvények. Ám azok nem a parlamentekben születnek!