IGAZ, IGAZSÁG

IGAZ – Ami a tények összefüggéseit, a valóságot híven tükrözi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? – jog] Az IGAZ szó IG – GI ősgyökből indul, és a G.Z – Z.G gyök a szó váza. Ami IGAZ tény, az nyÍlt, nyItott, röGZített, és mindig AZ, ami VOLT, VAN, LESZ. Ami az ÉGben EGY, a Földön is ÚGY (kellene) lEGYen. Nem változhat, nem forgathatják el különböző szélirányok: keményen röGZített, mindig ugyanAZ marad: iGaZ. Van egy határvonala, pontja: IG, E-IG (eddig)*. Nem lépheti át azt. Keskeny a mezsgye, könnyen bukhat, ha elvéti az Irányt, és félrelép! Csak az I, az Igyeneség (egyenes) hangja különbözteti meg az IGAZat a GAZtól. Az I hang a nyÍlt, egyenes célIrány jelölője a szóban. A nyÍl sosem tér le pályájáról. Aki GAZ, nem bír egyenes úton járni, fél a nyIlvánosságtól, ZUGba rejti az I-t (az egyenességet), letért EGYenes pályájáról, a becstelenség házába költözik: (haz)ZUGba, s HAZUGgá, GAZzá, gyommá, szemétté válik. Aki IGAZ, az pontos összhangban marad azzal, ami VOLT, VAN és LESZ.  

IGAZSÁG – Valaminek igaz volta. A valóságot híven tükröző. neki teljesen megfelelő, igazi tényállás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? – jog] Az IGAZSÁG szó is az IG – GI ősgyökből indul, és a G.Z – Z.G gyök a szó váza. Az IGAZSÁG tények egybehangzó SOKasága (ság = sok). 

Az IGAZSÁG, az IGAZ szó, amely nyÍltan, nyItottan közli a röGZített, megmásíthatatlan valót, és mindig AZ marad, ami VOLT, VAN, LESZ. Nem elforgatható, mivel, amint kimozdítják röGZített helyéről, megbillen, félrehajlik, elveszíti egyensúlyát, összeomlik, s előbb vagy utóbb maga alá temeti azt, aki elforgatta. Ami az ÉGben EGY, IGAZ a Földön is ÚGY (kellene) lEGYen. Csak az I, az Igyeneség (egyenes) hangja különbözteti meg az IGAZSÁGot a GAZSÁGtól. Csak az I hang, és a mögötte levő tartalom. Az I, amely a nyÍlt, egyenes célIrányt mutatja. Aki a GAZSÁG elkötelezettje, az nem bír egyenes úton járni, rosszul érzi magát, ha nem csal. Nem áll egyenesen, mindig iNOG, mert GONosz. Annak a HA a kedvenc szava, mivel állandóan számítgat: HA ezt lépem, HA azt, HA amazt, akkor ide rejthetek egy akadályt, esetleg oda, vagy amoda, amelyben az egyenességet kedvelő elbotlik. Az IGAZSÁG nem kötődik a feltételes módhoz: csak akkor leszek IGAZSÁGos, HA… Ilyen nincs! Az IGAZSÁGnak egyetlen feltétele van, az egyenes úton megmaradás. A GAZSÁG viszont teljesen a feltételes mód rendszerében építkezik. A HA-zugságok, vélt jogok teljes feltételrendszerét kiépítette, hogy sikeres legyen az IGAZSÁGgal szemben. Az IGAZSÁG nem térhet le az egyenes útról, a GAZSÁG viszont kizárólag a görbe, osonó mellékutakon jár, millió módot, magyarázatot keresve azok egyenes útként elfogadtatására. IGAZSÁG EGY van, amely mindig megállta helyét, az marad, ami VOLT, VAN és LESZ.