IGEN, ÍGÉR, HAZUG

IGEN – Eldöntendő feleletként: úgy van. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] Az IGEN szó bontva: ig-E-n, Vagyis az IG az E-re van helyezve. Ha az IG az E-n nyugszik, az ELfogadott állapot. Mi az, hogy ELfogadott? Ez megint a nyelv titkaiból való! Nos, az IGEN (egyenes, egyEn-es, azaz egy En létes szó) EL, ÉL (Isten) által igazolt, ELfogadott.
Valószínű, nem mindenkinek tetszik, de ezt mondja a nyelv, és ez ELlen (EL – LEn = szemben EL-lel) nincs fEL-lebbezés, mert nincs kihez! Ugyanakkor kimondott IGÉ-n vagyis adott SZÓ-n nyugvó. Most menjünk mélyebbre! Ellentéte az O hang, amely ellentétes végletek kifejezésére alkalmas hang, épp mint a G. Ez akkor érthetőbb, ha hozzátesszük, hogy az IGENnek van NAGY értelme is. Az igen > egy > agy > nagy > gyan gondolatsor teszi érhetőbbé. Amikor valakit figyelmeztetünk: Ne IGEN bízzál! Mondhatjuk így is: Ne NAGYon bízzál! Ilyenkor GYANút keltünk. NagyOn ne bízzál! Itt megjelenik a fOndOrlatOs gOndOlat meghatározó O hangja. Ha a G az On áll, az nem egyenes, nem IGENes, nem iG-En-es, hanem zagzegzug (guzgezgaz) helyzet. Nem e-GYENES, inkább GYANUS. Ajánlom az E, É hangok jobb megértéséhez az E, É hangokról szóló tanulmányt: Az E, É nem csak hang! Mély értelmű fogalmi tényező!
Az alábbi szöveg politikusok számára felfoghatatlan, értelmezhetetlen:  

ÍGÉR – Többé-kevésbé kötelező erővel kinyilvánítja, hogy valakit részesíteni fog valamiben, illetve, hogy valamit megtesz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor] Az ÍGÉR is az EGY fogalomkörhöz tartozó. Aki ÍGÉR, IGÉt szól ki a száján, csak IGAz IGÉt szólhatna, mely ÉRtékes, kiáll minden vihart, mivel IGAZ. Ezzel azt is bemutatja, hogy adott szava, IGÉje, milyen ÉRtékű, mennyit és meddIG ÉR. Az ÍGÉR összetett szó, egyik jelentése: az adott szóval egy ÉR indul el annak beteljesedéséig. A másik: IGaz ÉRtékes fogadalom, akkor valódi ÉRték, ha betartják. Az ÍGÉR – RÉGI szófordítás azt is jelenti, hogy az ÍGÉRet (ha hiteles az ígéret tevő), bármily RÉGI, ÉRvényes (kellene legyen). Az ÍGÉRettevő emberi ÉRtéke az adott szavának (ige) megtartásából mÉRhető fel.  

Azért gondolok a politikusokra is:  
HAZUG – Tudatosan valótlant mond. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A HAZUG nem a nyílt terepen áll egyenesen, hanem rejtett ZUGban szorong, és attól fél szüntelen, hogy rajtakapják. A CzF Szótár: „Hazugság nem illik müvelt emberhez. 2) Hazudság. Hitegető, merő, purdi, czigány, szemtelen, czégéres, zsiros, vastag hazugság. Nem messze megy ember a hazugsággal.” A ZUG – GUZ gyökfordítás a gézenGÚZ, csínytevőt jelentő szóban is értelemadó. A HA (han, hón) takarás jelentése ez esetben az igazság eltakarása (hantol). Az igazzal szemben gaz a HAZUG. A H, a HA gyök belső indíték, de talán kar, kéz is (han, hón: germán hand – kar), mert a HAZUGság tettekben is megnyilvánul. A további hangcserékkel bármerre forgatjuk, az igaz szó nem jön ki, mivel nincs benne felemelő égi I. Csak a csúszó, hullámokba süllyedő U hang.