IKER, ikes, ikon

IKER – Egy terhességből született két vagy több magzat. [A hivatalos nyelvészet szerint: török] Az IK – KI ősgyökből. Mindannyian IK vagyunk: én egyIK, te másIK, ő harmadIK, mIK, tIK, ŐK mind IK vagyunk. Mindannyian IKtatva vagyunk. Mikor már nem vagyunk, akkor kiIKtatnak.
Az IK kérdése személyre szól: KI? Nem török ez, magyar szó: IK. Több személy, azaz több IK ERed egy tőről. SzületIK egy IK, majd egy más IK, a harmad IK, sokad IK stb. Ezek mind IK ERedet. A K hangcsoport – IKE – a személyEKEt jelöli: egyIKEt, másIKAt, mindegyIKEt, mindenIKEt, azaz minden IKEt, sokAKAt stb. A K.R – R.K gyök: KeR – RiK, az iKeRszülés KiRívó, párját RIKító eset volt. A RIK gyök ősnyelven gazdagot jelentett. Valószínű, ebből is eredhetett szófordítással az ERIK név ómagyar ősnyelven: IK-ER – ER-IK – ERIK. Az ERIK ERős IK, ÉRett IK, szERető IK (ember). De ez … magyarul, nem törökül. Az ősi időkben a gyermekáldás létkérdés volt, és a kettős szülés hatalmas sIKERnek számított. A török nyelv az ómagyar ősnyelv utódnyelve, amely sok ősgyököt megőrzött, viszont az átfogó magyarázhatóságot nem örökölte. Az csak a ma is élő ősnyelv, a magyar nyelv kiváltsága. Az IKERről még szó esik a geminus és hanga címszavaknál.
Az IK ősgyök jelentésének bizonyítására

IKES – Az -ik ragra végződő ige. [A hivatalos nyelvészet szerint: ik] Az IK – KI ősgyökből. Csak latin-német grammatika szerint rag az IK. Csak a grammatika szerint létezik IKES ige. Az IK létezést IGazoló (k > g) magyar ősgyök. A létezést a látható alAK és annak mozgása, IKlatása bizonyítja. A szóvégen a mozgásra, tevékenységre képes élő alanyt jelöli: egyIK, másIK sokadIK, mindenIK, minden IK. A mozgást: IKlat, szIKra, sIKla, bOKa. Cselekvésnél: eszIK, mászIK stb. A rákérdezés lehetne: KI esz? IK. KI mász? IK. Hogyan? IKlatva, azaz mozgásban. Milyen IKE? Felelet: szép IKE, szépIKE, ÉKEs. A K hangcsoport – IKE – jelenléte a jelzőkben is: tevÉKEny, közlÉKEny, termÉKEny, tAKAros stb. IKes ige nincs. Az IK jelentése személy, cselekvés vagy mozgás!

IKON – Bizánci stílusú szentkép. [A hivatalos nyelvészet szerint: vszó: görög] Ez is az IK – KI ősgyökből. Az IKON egy valaKI, azaz IK (személy) ábrázolása. Kissé humorosan, de valós kérdés a szó fordított alakja: NO KI? Felelet: IKON. Aki IKON lett azON sok múlt, sok sIKeres eredmény, sokat tett. IKON fordultak meg bizonyos dolgok, ezért lett elismert IKON. Az IKONként tisztelt IKek azaz személyek, ÉKEs tettEKEt hajtottak végre. Tudtak – KONyÍtottak – olyan dolgokat, amit mások nem. Esetenként KÖNNyÍtettek mások életén: KONyÍ – IKONy. A szó nem görög eredetű, az ősnyelvi IK ősgyökre épül.