IKES, IKLAT

IKES – Az -ik ragra végződő ige. [ik] Az IK – KI ősgyökből. Csak latin-német grammatika szerint rag az IK. Csak a grammatika szerint létezik IKES ige. Az IK létezést IGazoló (k > g) magyar ősgyök. A létezést a látható alAK és annak mozgása, IKlatása bizonyítja. A szóvégen a mozgásra, tevékenységre képes élő alanyt jelöli: egyIK, másIK sokadIK, mindenIK, minden IK. Én egy IK vagyok, te más IK vagy. A mozgást: IKlat, szIKra, sIKla, bOKa. Cselekvésnél: eszIK, mászIK stb. A rákérdezés lehetne: KI esz? IK. KI mász? IK. Hogyan? IKlatva, azaz mozgásban. Milyen IKE? Felelet: szép IKE, szépIKE, ÉKEs. A K hangcsoport – IKE – jelenléte a jelzőkben is: tevÉKEny, közlÉKEny, termÉKEny, tAKAros stb.

IKLAT – Kerget. Valahova iparkodik. [? <– iklik ’hőköl’ < ?] Az IK – KI ősgyökből. Az IKLATás gyors mozgás, bár lehet kergetés is, a mindennapok futkározása, célok kergetése, s miattuk hŐKölés is. Az IK a személy és az ő életteli mozgása. A személy aKI élete folyamán valahol lakIK, tÁKol, ÉKel, lÉKel, ÍKel, lIKal, szÖKdel, szökIK, dolgozIK, eszIK, iszIK stb. Az a személy, aKIt létének bizonyítása végett születésekor beIKtatnak, továbbá élete folyamán – mivel ő is valaKI – hol ilyen, hol olyan IKtatóban nyilvántartanak, majd élete végén minden IKtatóból kiIKtatják. A születIK és elhalálozIK két fontos időpont. Ez marad utána, s jelzi, hogy e két időpont között itt IKlatott a Földön, jelen volt a többi IKlató közt, s ezért IKtatták nevét. A KL hangcsoport – IKLA – az IKLAtó ember minden iránt érdEKLŐdő, bÓKLÁszó, valamit birtOKLÓ, csIKLAnd és csIKLAndó, ha jellemes, kemény szIKLA, de van, aki sIKLÓ, mint a kígyó, másokat kisIKLAtó. A KL páros, K.L – L.K gyök: KeL – LéK, aki iKLató aLKat, idejében KÉL, tudja, mi ilLIK (illő IK számára), érzi tehetségéből, lehetőségeiből mire teLIK. A szóvégi L.T – T.L gyök: LaT – TaL, az ikLATás a LÉT jele, miaLATt, miközben rálelhet, ráTALálhat éLETe érTELmére. A KL – LK értelmi kapcsolat: mialatt itt iKLat, bóKLászik a Földön, gondoLKodik, aLKot, kihasználja a kínáLKozó lehetőségeket, a többi iKLatóhoz aLKalmazkodik, vagy óláLKodva les, ha olyan, hivaLKodik.