IMOLA

IMOLA – Tősgyökeres – az IM ősgyökből induló – az imola növény jellemzőiből adott szép magyar női név. Az imola szerény szépségű növény. Virágai több színben pompáznak: fehér, kék, lila, de mindegyik lágy (mol) tónusú. A növény kedvelt helye a LAza kötésű, OMlékony talaj.
A CzF Szótár szerint: „Kopár helyeken, s gabonák közt termő, magasra nyúló vékony fűnem, […] Eredetileg inola az in (inog) gyökérből, minthogy a legkisebb szellőtől inog.” Kiem. K.S. Egy leírásból: „Az Imola női nevet nagy valószínűséggel Jókai Mór alkotta meg, Bálványosvár című regényében. A névadás alapja az imola növénynév lehetett. A névnek semmiféle kapcsolata nincs az olaszországi Imola* város nevével.” http://magyarnevek.hu/nevek/noinevek/I/Imola Az IM érzelmi gyök, a MOL lágy OMLó jellemzőt fed. Érdekes a teljes szófordítás: ALOMI. Azaz: ÁLOMI szépség. IMOLA olyan nő, aki a férfinyugALOM megzavarására, felkavarására képes. Aki ÁLOM szövésére, alkALOM keresésére ösztönöz. Dús érzelemmel (im), kecsesen, lágyan (mol) ringó, hajladozó testtel, tán OMLó hajzuhataggal megáldott – egy férfiszívet, a majdani otthont a nőiség varázsával kitöltő – gyönyörű ÁLOMI szépség, a házaságy (alom), a nyoszolya kincse.  
* Minden Imola név az ősmag(yar)-nyelvből ered.