INKA

INKA Az ősi inka birodalom uralkodója. [bérnyelvész: nk: spanyol < indián] Az INKA szóban az IN – NI ősgyök szókezdő.

Bevezetőül a CzF Szótár INKÁBB címszó leírásából: „több más helyütt is a régieknél: jonkább. Tudni való, hogy az i gyakran ja, je, jo, ju, jö hangokra változik által nem csak a magyar, hanem némely más nyelvekben is, pl. irgalom jorgalom, ig jog, ih juh.”

Tehát az INKA lehet valami azaz jelzővel kezdődő: JONKA.

Egy idézet Az indián civilizációk című írásból: „Az inka név eredetileg a kecsuák egyik törzsének az uralkodóját jelölte […] A birodalom élén az istenként tisztelt Sapa Inka (Nap fia), a legfőbb uralkodó állt, ő volt a Napisten képviselője a Földön.”

A kutatások nyomán igazolódni látszik, hogy az INKÁk az ősnyelv egy változatát beszélték. Ezért irtották őket oly nagy előszeretettel a Habsburg családi uralom alatt levő spanyol kalandorok.

Az NK hangcsoport – INKA – lehet minősítő. Például jelenthette atyÁNKAt, atyáINKAt a kezdetben. Ezeket annak a népnek hite szerint imádat illethette meg, rimÁNKOdtak hozzá, bUNKÓ, settENKEdő is lehetett jellemzői közt. Az áldozati oltáron állandóan pislÁNKOló láng, amely előtt rimÁNKOdott, sirÁNKOzott a köznép. Az INKÁk a felső, magas rANGÚ (k > g) réteg voltak. A KECSUák kicsik az alsó. A birodalom élén álló SAPA INKA vagy SAPA NAPU azaz Nap Fia, mint legfőbb uralkodó, legINKÁbb tisztelt. De az INKA szó jelenthette a legINKÁbb fényes Napot, az égitestet, mint imádatuk, rimÁNKOdásuk tárgyát, s itt bukik elő a jelző, amellyel az ősiségben csak Istent lehetett illetni. A kecsuán SAPA – az uralkodó – a NAP azaz INKA fia, CSAPja, aki képviselte azt népe előtt. Az ÁGat Székelyföldön ma is CSAPnak nevezik. A CSAP kiCSi, ÁPolandó félrenövés, elágazás, amely CSÁPol, hajladozik a szélben. Ez a CSABA név egyik névadó jellemzője is.

Összegezve: az INKA volt a legmagasabb földi tekintély, népe tudatában a legINKÁbb tisztelt.

Az NK páros jelent mélyedést, a ceNK lecsúszott, erkölcstelen nő. De magaslatot is, például a brassói CeNK hegycsúcs nevében.

Az IN-KA – KA-IN fordítás erőszakosságot is sejtet: iNKa – KáiN hangváz: N-K – K-N.

Nem ismeretesek az INKA nép uralkodóinak tettei, tény, hogy legtöbb uralom csak erőszakkal volt fenntartható.

Az NK páros, mint N.K – K.N gyök: NeK – KáN, NEKi tisztelet járt, mert KÁN, azaz vezérlő férfi – KAN – volt. Olyan rang, amelynek viselője felKENt uralkodónak érezte, képzelte, hitte magát, s mint akiknek ez okból INKÁbb (nekiinke – inka) kijárt a tisztelet.

NK – KN: az iNKa magas rangúnak (k > g), cenKNek számított.

Milyen lehetett erkölcsiségük? Titok, de lásd fent: az INKA fordítva: KAIN, és a kétes erkölcsiségű ceNK.