INTIM

INTIMBensőséges testiség. [A nyelvészet szerint: latin]

Az INTIM szó az IN – NI ősgyökből indul. Oly mutatós – NI – külső testi tájék, amelynek látványa vONzó, mintegy magához INt, és bENsőséges testiséget sejtet, kÍNál. A INtim testrészek csak tapINtva, fINoman érINthetők. Nem illik láttatNI, mutogatNI. Az ÉN testemhez kötődő sajátom, csak rám tartozó, azt csak egy valakivel osztom meg.

Az NT hangcsoport INTI – ami INTIm, az én bENTIm, (in-, en = bent), egyetlen bennfENTEs férhet hozzá. Az ő fANTÁziájának és kettőnk csINTAlan játékának testtája. Egy sejtelmes kacsINTÁs, érzéki pillANTÁs, már fANTÁziát felhangoló, csalogató csalafINTA felhívás lehet INTIm együttlétre. Hozzáféréshez kÖNTÖst kell bONTAni, finoman érINTEni, ami fANTAsztikus érzéki-érzelmi özönt indít be.

Az NT páros, mint N.T – T.N gyök: NeT – TüN, a keNET, NÓTa, NATúr, valamint a TÜNdér, TÁNc, TANgó (érintés) szavakban.

A T.M – M.T gyök: TiM – MiT, ami inTIM, az én benTIM, tesTEMhez tartozó sajáTOM. Ha eljön az érettség kora, és van választotTAM, akkor MIT tehetnék mást, házasságra lépek vele, s finoman TÁMadható lesz az én inTIM benTIM.

Az INTIM – MINTI átforgatásról. Az ősnyelven az elme, ész másik neve MENTŐ, amelybe teremtésileg van beültetve az életben, az INTIMitást szabályozó, követendő természetes lelkiismereti MINTA.

Az iNTiM – MeNTő hangváz: N-T-M – M-N-T.

Az egészséges társadalom építéséhez lelkiismeretes, erkölcsös emberek kellenek!

A MENTŐelme, ész – ötletek MINTÁit kínálja az életben felvetődő gubancok megoldásához: MIT és hogyan illik! A szerelmes könnyen elveszíti a józan megfONTOlás MINTÁjának fonalát. A MENTŐ – az elme, ész – megszólal a lelkiismeret hangján a legnagyobb gubanc pillanatában is. Kérdés: akarunk-e megmaradni a MENTŐ által sugallt erkölcsös életMINTA szerINTI úton, hallgatunk-e rá, vagy inkább MENTEgetőzni kezdünk, és úgy dÖNTÜnk, hogy átlépjük a mezsgyét.

Az NT – TN értelmi kapcsolat: az iNTimitás, beNTi tüzet rejt, akár a zsaráTNok, folyton parázslik a hamu alatt, és késztetés esetén oly elemi erővel tör ki, mint az ETNa  (v-Etna-gyot).