A hangok bűvös világa – Ö, Ő

Magánhangzó: középső nyelvállású  ajakkerekítéses, elül képzett rövid hang.

Ő, személynévmás, távolra mutat, a harmadik személyre. Bő, az ő tág tér. Sok szóban szintén ez a szerepe, mint például az erdő, eső szavakban. Nő, emelkedő, a felfelé irányt jelzi, fenti dolgokat jelöl, felszáll a hő, fenn a felhő, fentről az eső. A fő felül van, mert fontos. Melléknevek, és jelzők szóvégi ő hangja. Az Ö hang bizonyos szabályok létére utal, melyeken belül kell maradni: kör, gömb, törvény. Az ö hang védelmet is jelent.

Öböl – nevében tartalma: öblös öl, tehát nagy kiterjedésű, nagy területen fekvő, a szárazföldbe benyúló, ölszerűen körülhatárolt tengerrész. A b hang a mennyiséget, mélységet, az öl a védettséget jelzi. Az ö behatárolt terület, innen az öl. A belső tér köböl. Az öböl is háromirányú kiterjedés, akár a gömb. Van szélesség, hosszúság, mélység. A gömb behatárolt minden irányból. Akár az anyaméh burkában levő magzat esetében.Öcs, a cs a kicsinység. Az ocs, ecs, ucs, mint nagynál csenevészebb, a kicsit jelenti. 

Ökör, ököl, öklel, mindhárom az öklelés fogalmából jön, de az ökör hangutánzó is, ha valaki bőg, akkor ökörködik. 

Öl, ölel, átölel, ez belső indíttatású, külső érzelmi megnyilvánulás. A két l hang is ezt a lágy lelkiséget sugallja. Az ölelés védelem, mint az anyai ölben ülő a kisbabának, aki minden irányból védve van.

Önt, cselekvés, a t hang jelzi. Ömlik, ez viszont magától megy. Özönlik, zúdul óriási mennyiségben. A z zöm, a nagyobbik rész. 

Őr, ez a körüljáró vigyázó, de a kerge bolond is kering, ő több az őrnél, ő az őrült, aki őrjöng, mint az ördöngös ördög. 

Örül, örvend, ez utóbbi a virul hasonlója. Mindkettőben jelen van a vidámság kulcshangja a v hang.

Örv, az ö és r hangot tartalmazó szavak nagy része körértelmű, az örv is az, kör alakú. Az öreg is, mert a kor, egy kerek élet.  

Ős, ősök. A távolba mutató ő hang és a mélyre húzó s hang csak a messzi múltba vihet vissza.  

Ösvény, mondhatnánk: taposvány, valami ilyent jelent. Kitaposott ösvény, út. A Czu-Fo szótár szerint az oson szóval rokon, az meg a tapos szóval. Mintha osonó út volna, osvány, ösvény, hiszen az ösvény mindig a főútvonaltól eltérő pályán vezet. De vehetjük úgy is, hogy a gyalogút, gyalogösvény, útrövidítés, távmegtakarítás, egy kis gyaloglási fösvénység. Érdekes!  

Ösztöke, székelyül üszkütölő, ez egy gyorsabb mozgásra késztető eszköz. Noszogató, ösztönző. Az sz hang szerepe kiemelhető, mely még az uszít szóban is benne van, mint megszorító, tettre serkentő. Mellette a t tettlegesség. 

Az ötletről az jut eszembe – és ez a t hang okán –, hogy olyan, mintha önkéntelenül belebotlana az ember a hirtelen jött, megoldásra vezető jó gondolatba. Ez ama bizonyos edisoni egy százalék, melyre aztán rá kell tenni a kilencvenkilenc százalék önrészt. És mégis óriási a szerepe annak az egy százaléknak! Olyan, akár az a kis szikra, melytől felgyúlt valaha az egész Chicago városa. 

Ősz, az éréssel kapcsolatos, akár az ész, de az ész é hangja magasságot sugall, mint az ég esetében.  

Őszinte, az önmagától szívből kitárulkozó, annak szellemében, a szerint cselekvő. Az őszinte szóban benne van a szív. 

Ösztön, belső megérzés, erre a megérzésre hagyatkozó döntéshozás, mely nem mindig vezet eredményre. Az ö az ön, én, az sz itt minden, csak nem az ész jelzője, inkább a szív, az érzelmi tényező. A tön, ten, hatalom (Isten, tenger) nem lehet más, mint belső megérzés ereje, hatalma. 

Öszvér. Összetett szó. A ló és szamár vérkeveredéséből születő állat. Ösz-szetett vér.

Öv, szintén körértelmű szó, övez, körülövez. Mintha az óv rokona volna, mert ez is körülvevő, itt is a v hang védelmező kicsengése a kulcs. 

Özvegy. Ha figyelembe vesszük, hogy az össze régies változata öszve, és az egyik fél halálával összeomlik a házasság, akkor innen levezethető az öszve rogy, özvegy szó keletkezése. A szóvégi gy a rogy állapot jelzője. A Czu-Fo sz. egy családba sorolja az oszlik, foszlik fogalmával, mivel az ilyen esetben a házasság, az egyik fél halálával feloszlik, szétfoszlik.  

Az ő, hasonlóan az ű hanghoz, nemesítő hatású, ezért van a melléknevek, jelzők végén, de a legfontosabb szerepe a jelölése esetében van, hisz a a FÉRFI párja, és mint ilyen csodálatos, pótolhatatlan társ az életben.

Annak a férfinak, aki nem aberrált, debilliberrált, másságos hülye! 

Az ö hang az összetömörödést is jelöli: zöm, a nagyobbik rész, zömít, tömít, gyömöszöl, böhöm, dömös,