A hangok bűvös világa – Ty


Mássalhangzó: a t és a j hang mozzanatait egyesítő zár-rés hang, a gy hang zöngétlen párja.
Az alábbiakból kiérződik, hogy a ty hang nyelvünkben játszott szerepe, olyan, mint a lazán kötött hurok. Kivétel a fütty és a rittyen.

ty hang magyar nyelven a tyúk, tyuhaj, tyű szavak kezdőhangja. Szóközi hangként az: atya, batyu, battyog, fityeg, fütyög, gatya, hártya, hortyog, kártya, ketyeg, kotyog, kutya, lötyög, lottyan, motyog, motyó, potyog, pötyög, rotyog, rittyen, szottyan, totya, totyog, vartyog, zötyög, és hasonló szavakban fordul elő. A kettőzött tty hang szilárdítja a hangot. 

A ty hang a laza kötés (kötyés) fogalmát hordozza. A lötyög, ketyeg, kotyog és mindegyik g hangban végződő, bizonyos mértékben kötött. Erre utal a g hang. Elmozdul, de nem távolodik el.  

A tyúk is kötődik a házhoz (g>k rokonhangzás), udvarhoz, de azért el- elkóborol néha, ha lyukat talál a kerítésen. 

A batyu lazán kötött csomag. Ami fityeg, az csak lazán, legfeljebb egy pontban rögzített. A gatya (az alföldi, nadrágon kívüli viselet) is lóg az emberen, a hártya vékony libegő, a kártya könnyű háncsból készült vizes edény. Az óra ketyeg, ingája ide-oda lötyög. A kutya kussolva kuttyog, ha kötött, és futkározik, ha elengedik.  

A száj, ha nem mond értelmes szót, akkor csak motyog, tehát mozog, de nem kötötten a szóhoz.  

Ha nem szilárdak a léptek, akkor csak totyogunk. Ha nem vagyunk határozottak, akkor csak totyakodunk.  

Ha nem horkol erős hangon, akkor csak békésen hortyog. A k hang az erős (kemény) hanghatást jelzi, a ty az enyhét. 

Nem tervezzünk előre, rögzített időre, helyre, csak akkor teszünk valamit, ha arra kedvünk szottyan.

Ha nem illik lábunkra a cipő, és vizes lesz, akkor vartyog. A szekér az egyenetlen úton nem megy simán, zötyög.

Az atya szóban is a laza kötést jelzi, tehát nem önkényesen gyermekeire erőltetett akaratával, hanem szereteten alapuló ösztönzéssel irányítja, vezeti családját.  

A fütty, mint figyelmeztető hang, írásban kettőzött tty hanggal jelenítve erős, éles hangot jelent. Az f figyelemfelhívó, a tty, mint éles rittyenés.