A latin nyelvek rendszertelensége

Például vehetjük a ter, tér gyökhöz kapcsolódó magyar szóbokor néhány változatát az olasz nyelvben:
tér – piazza
térség – spazio
terem – sala
teremtés – creazione
termény – prodotto
termékeny – fecondo
termés – raccolto
természet – natura
termőföld – humus
terület – area
területi – teritoriale’, ‘A magyar kifejezések, mint az egy anya szülte gyermekek, alapvetően hasonlítanak, gyökük ugyanaz. Az olasz megfelelőikből viszont kettő sem egyforma. Egyazon fogalomkörhöz nincs közös gyök.

Ugyanazok a szavak románul:
tér – piaţa
térség – spaţiu
terem – sală
teremtés – creatură
termény – produs
termékeny – roditor
termés – recoltă
természet – natură
termőföld – pământ
terület – teritoriu
területi – teritorial

Itt is hasonló a helyzet, csak a terület és területi szavaknál adja az egyforma, ősnyelvből örökölt gyököt.

franciául:
tér – place
térség – espace
terem – salle
teremtés – creation
termény – produit
termékeny – produition
termés – récolté
természet – nature
termőföld – terroir
terület – territoire
területi – regionale

Mindhárom nyelvben rendetlenség, összefüggéstelenség. A tér és a vele összefüggő fogalmaknak csak magyar nyelven van szóbokra.A magyar nyelvben az em gyök is kiterjedt szóbokorral rendelkezik. A szótárakban közel hatoszlopnyit tesznek ki az em gyökből kirajzó kifejezések. Nézzünk meg néhányat az előbbi latin nyelveken.

olasz:
ember – uomo
emberiség – umanitá
emel – levare
emelet – piano
emésztés – digestione
emlék – sovvenire
említ – menzionare
emlős – mammifero

francia:
ember – humain
emberiség – humanité
emel – soulever
emelet – étage
emésztés – digestion
emlék – souvenir
említ – mentionner
emlős – mammifére

román:
ember – om
emberiség – omenire
emel – ridică
emelet – etaj
emésztés – digestie
emlék – amintire
említ – menţionează
emlős – mamifer

Itt sincs közös gyökre épülő összefüggő kifejezés. Ahány  em gyöki fogalomhoz kötődő kifejezés, épp annyiféle. Két egyformát alig találni köztük. Az alábbi csel gyök esete ugyanaz. Érdekes, hogy a finta, feinte, fentă változatok is a magyar megfelelőt adják: csala-finta

olasz:
csel – finta
cselekszik – agire
cselekedet – atto
cseléd – domestica
cselfogás – stratagema
cselszövés – intrigo
cselszövő – rigirone

francia:
csel – feinte
cseléd – domestique
cselekedet – faire
cselekszik – agir
cseles – trompeur
cselszövés – intrique

román:
csel – fentă
cselekszik – actionează
cselekedet – faptă
cseléd – slujnică
cselszövés – intrigă
cselszövő – intrigant

A gond gyök változatai

olaszul:
gond – ambascia
gondatlanság – spensieratezza
gondol – pensare
gondolat – concetto
gondolkodó – pensatore
gondos – solerte
gondoz – curare
gondozás – custodimento
gondtalan – spensierato
gondviselés – provvidenzia

franciául:
gond – soin
gondatlanság – négligence
gondatlan – négligent
gondol – penser
gondolat – pensée
gondolkodó – pensatoir
gondos – soigné
gondoz – soigner

románul:
gondgând, grijă
gondatlanság – neglijenţă
gondol – gândeşte
gondolat – gândire
gondolkodó – gânditor
gondos – grijuliu
gondoz – îngrijeşte
gondozás – îngrijire
gondtalan – fără grijă
gondviselés – grijă

A gazda fogalomhoz kötődő kifejezések

olaszul:
gazda – padrone
gazdag – ricco
gazdagság – ricchezza
gazdálkodás – economia
gazdaság – dovizia
gazdaságos – economico

románul:
gazda – gospodar, stăpân
gazdag – bogat
gazdagság – bogăţie
gazdálkodás – gospodărire
gazdaság – gospodărie
gazdaságos – economicos

franciául:
gazda – propriétaire
gazdag – riche
gazdagság – richemen ?
gazdálkodás – économie
gazdaság – culture
gazdaságos – économique

Nézzük meg a vonal, vonni változatait.

olaszul:
vonal – linea
vonalaz – rigare
vonás – tratto
vonat – treno
vonszol – strascinare
vontat – rimorchiare
vonz – attrarre

románul:
vonal – linie
vonalaz – trage linie
vonás – tragere
vonat – tren
vonszol – trage după el
vontat – remorcare
vonz – atrage

franciául:
vonal – ligne
vonalaz – tirere ligne
vonás – trait
vonat – train
vonszol – trainer
vontat – remorquer
vonz – attirer

Itt csak elvétve találunk gyöknyomokat.

A latin nyelvek rendszertelensége oly bántó, mint a szobában, ágyra, asztalra, székre, padlóra rendetlenül szanaszét, össze-vissza dobált ruhadarabok.

Az ősnyelvi (ma magyarnak nevezett) gyökökre épülő kifejezések, mint polcokra rendben felrakott tiszta fehérnemű, szépen, rendben sorakoznak, értelmesen, értelmezhetően, szigorú pontossággal mutatván gyökeikben ugyanazon fogalomhoz kötődésüket.