Felhívás minden magyarhoz!

Legyetek büszkék arra, hogy az egyetlen élő kincset, az ősnyelvet birtokoljátok!

Őrizzétek meg tisztán ezt a szép nyelvet, ne rongáljátok értelmetlen, ma divatos, jasszos, zsargon, szleng, tolvajnyelv jövevényszavakkal csak azért, hogy modernkedőknek tűnjetek.

A magyar nemzet nem tolvajnemzet, hogy tolvajok nyelvét beszélje! Hagyjátok a tolvajokat, beszéljék ők saját bűzös nyelvüket.

Érződjön az általatok beszélt nyelven is az egyenes tartás. Ne utánozzátok az anyaországi lesüllyedt, aljas, liberális kosszal, szennyel, mocsokkal fertőzött divatos beszédmodort még akkor se, ha úgymond „népszerű” művészektől halljátok. Az a szóhasználat őket csak állapot szerinti magyartalannak minősíti. Nem igazi magyar művészek, csak jövevény nyűvészek, akik elnyüvik, szakadttá teszik, rombolják, tönkreteszik a magyar nyelvet. Csak majmolják a magyart. ‘, ‘

Ti magyarok vagytok, ne utánozzátok soha a majmokat!

Kutassátok fel a régi kifejezéseinket, és használjátok a mindennapi beszélgetéseitekben. „Nyelvében él a nemzet.” !!! Nyelvében támad fel a magyar!

Gárdonyi Géza írta: Minden nemzet fő kincse a nyelv. Bármit elveszíthet, visszaszerezheti, de ha nyelvét elveszíti, Isten se adja vissza többé. Aki a jó magyar szót elhagyja idegenért, akinek a korcs magyar szó nem fáj, hazaáruló.

Légy büszke nyelvedre, kisdiák!

Sose feledd el, hogy ezt a csodálatos magyar nyelvet a te édesanyádtól örökölted, tanultad! A te szeretett, drága, édes anyukádtól, aki ezen a nyelven dédelgetett, becézett már megszületésed előtt, amikor még a szíve alatt hordott. Ezen a nyelven szólított neveden először megszületésed után. Az ő ajkait nézted, mikor kebléből táplált, nézted, ahogyan ajkain alakultak a számodra legkedvesebb szavak. Tőle tanultad mindazt, ami szép. A magyar dallamvilágból dudorászott neked szép dallamokat, mialatt a legcsodálatosabb, legodaadóbb anyai szeretettel ölelt gyöngéden keblére téged. Ezen a nyelven énekelt neked altatódalt, ezen a nyelven vezetett be téged a csodálatos életbe, ezen a nyelven indított először féltő szeretettel óvodába, iskolába.

„Királyi kincset” birtokolsz, az emberiség ősnyelvét, „az isteni titkot”. Annak szeretetével növekedjél, erősödjél, hogy magatartásod is becsületes, egyenes derekú magyarként azonosítson téged.

Ne becsüld le mások nyelvét, de szeresd, és óvd meg tisztán saját nyelvedet édesanyád, édesapád emlékéért. Nem számít, milyen tájszólásban beszéled, hisz úgy ízesebb, csak óvjad ezt a drága anyai örökséget a rátolakodó, azt fertőzni akaró szlenges mocsoktól!
És légy büszke nyelvedre mindig! Ez az első világnyelv, a te szüleidtől örökölt legtisztább örökség, melyet nem vehet el tőled soha senki.

Mássalhangzó párosok, melyek „nem engednek a huszonegyből”:

rg – irgalom, forgalom, nyargal, nyergel, nyurga, kerge, hergel
dv – kedv, nedv
rd – mord, zord, kard, bárd, borda, korda, erdő, ferde
ld – boldog, old, áld, ildom, föld
nd – gond, rend, csend, undor, sanda
rz – borz, torz
rt – árt, irt, ért, sért, vért
nk – csonk, tönk, rönk, sonka, tonka
mb – comb, tömb, domb, gomb, gömb
szt – oszt, osztán, sosztán, esztendő
ng – zeng, zöng, hang, kong, bong, dong, döng, zsibong, csüng, leng stb.

Hogyan van az, hogy Isten ókori bibliai nevét ma kizárólag csak az ősnyelv egyenes ágú leszármazottján, a magyar nyelven lehet megérteni, és világosan megmagyarázni!

Miért „fasiszta” mindenki, aki a magyar őstörténetet, a rovásírást kutatja, közzéteszi, népszerűsíti?

Kiknek szemében szálka a magyar nemzet, a magyar nyelv, a magyar őstörténetiség?

Miért tesznek meg mindent értékei, megvalósításai tönkretételéért, életszínvonala lesüllyesztéséért, ellehetetlenítéséért, beteggé tételéért, végül kiveszejtéséért?

Kik pénzelték a tatárjárást és a török hódítást, és hogyan volt az, hogy mindkét esetben csak Magyarország nyugati határáig volt a küldetés?

Kik lobbiztak a török szultáni udvarban a magyarok és az örmények ellen századokon át, legyilkolásukra, kiveszejtésükre ösztönözve?

Miért van késhegyre menő harc évszázadok óta a magyar nemzet – a tudás népe – teljes kivéreztetéséért?

Miért mozgatnak meg minden erőt történelme meghamisításáért, eredetének, múltjának elsötétítéséért, nyelve becsmérléséért?

???! A Szó, a Nyelv, a Tudás isteni ajándéka, a megkérdőjelezhetetlen Ősiség – az irigység, az izzó gyűlölet oka! Ezért, és a Kárpát-medence birtoklásáért volt szükség két világháborúra, százmilliók halálára!

Kik ezek a szűkkaliberű aggyal tomboló, kicsinyes, féltékeny gyilkosok?

Jegyezzék meg jól!

Ennek a magyarok hátán tomboló féktelen farsangi táncnak egy napon eljön számukra a legkeserűbbnél is keserűbb, keserű böjtje!!!