Ősnyelv azonosító kötött mássalhangzó párosok

bd – labda, labdacs, szabdal, …bödön, bődül, budi, büdös, dib-dáb, dob, dobál,
bj – dobja, szabja, …baj, báj, búj,
bh – dobható, szabható,
bl – ablak, blabla, deble, döblec, köblös, rabló, öblít, öblös, tábla, téblábol, zabla … bála, bál, bel, bél, billen, bili, bolond, boldog, buli, (bál, buli, mint a billen, büllen)
bly – gereblye, szablya,…(különleges, három hang: b, l, j, hangzása bj, csak b, l esetén alkothatja a boly, bójabol, bóla szavakat, mint a bála, göngyöleg, nyaláb)
br – abrak, ábra, abroncs, abrosz, ámbra, babrál, brancs (idegenül hangzó, de egy körről van szó a/brancs), cibre, ébren, fabrikál, göbre, ibrik, kobra, szobroz,…bár, bér, bír, bor, bőr,  burok, bürök,
bs – ebség, rabság, többség … bús, bős
bv – szabvány,
bz – habzó, kobzos, … biza, bizony
bzs – habzsol, lebzsel, … bizsereg
ck – barack, bohóckodó, bucka, cicka, cickó, evickél, fickándozik, fickó, kackiás, keckena, kuckó, lecke, mackó, malacka, packa, palack, peckelődik, racka, tarack, vackol,…ciki, cuki, cáka, kacagány, kaciba, kacag, koca, koccan, kucibál
cl – cucli,
cm – kecmereg, … cím, cumi,
cn – fecni,
csk – bicska, bocskor, bújócska, csacska, csicska, fecske, faricskál, fricska, fröcsköl, fucskó, kacskaringó, kecske, kukucskál, lucskos, macska, méricskél, mocskol, ócska, öcskös, pacskol, pocskondiáz, rücsköz, szecska, szacska, szöcske, tacskó, zacskó… csákó, cseke, csekély, csikó, csík, csók, csuk, kacs, kacsa, kacsó, kecs, kecsege, kicsi, kocs, kócsag, kocsány,
csl – becslő,… csal, csálé, csel, csillog, csolnak (loccsan), csülök,
csm – becsmérel, kocsma, kucsma, ocsmány, pacsmag,…csámcsog, csemcseg, csemege, csimasz, csimpolya, csomag, csomó, csömör, csuma,
csp – lecspocs, csap, csáp, csepp, csép, csíp, csöpp, csupor,
cst – becstelen, dicstelen, nincstelen, … csata, csetepaté, csetlik, csutka, csutora
dj – adja, mondja, tudja,….. díj, dia, (hangzás: di/j/a) , dajnál, dajkál
dh – adhat, feddhet, szidhat, … dűh,
dl – hídlás, nudli, padlás, vádló, vedlő, … dal, dili, dől, dúl, dűl
dm – engedmény, eredmény, ködmön,… medve, dömött (mint tömött)
dn – bodnár, védnök, danol, dinom-dánom, donga, dönget, dun
dr – cédrus, cidri, condra, gödrös, hidro-, medres, nadrág, sodró, vidra, vedres,… derű, dér, didereg, darab, dereng, dorong, dörren, durran, sudár
dsz – addsza, veddsze, … deszka, diszke, dísz,
dt – keshedt
dv – beadvány, dudva, förmedvény, idv, kedv, maradvány, medve, nedv, odvas, ragadvány, szidva, tudva, üdv, védve… vad, vád, vedel, veder, vedlik, véd, vidám, dévaj, divat, díva, duvad (suvad),
dz – bodza, edz, fogódzó, madzag, pedz
dzk – fogódzkodik, lopódzkodik, ódzkodik,
dzs – bandzsít, findzsa, lándzsa, … dézsa, dőzsöl,
fk – cafka, döfköd, nyafka, … fakad, fekete, fék, fekve, fekély, fika, kaffog, kefe, kifli, kufár,
fl – kifli, mafla, szufla … fal, fel, fél, fől, fúl, fullad, fül, fülled,
fr – cafra, cafrang, cafrinka, cifra, cefre, lófrál, páfrány, sáfrány. (Afrodité, a szépség istennője, Nofretete, szépségéről híres, románul szép – frumos, refrén, az ének szebb dallamú, kellemesebb része, mely ismétlődő. Az Eufrátesz folyó jelzője: édes, kellemes.), … farag, fárad, fér, féreg, fireg, firkás, for, forog, fúr, fürészel, fürdik, fürög
fs – csúfság,
gcs – hágcsó, rágcsál, tipegcsél, üvegcse,  … göcs, gácsér, csög, csog, csiger, csiga,
gd – ballagdál, fogda, fogdos, hágdos, nyögdécsel, rugdal, rugdos, sugdos, tipegdél, vagdal, vagdos, … gödör, gida, gádor, dagad, deged, dög, dug
gh – bőghet, hághat, lóghat, rághat, rúghat, súghat, vághat, véghez, zúghat,… hág, heg, híg, húg
gj – búgja, dugja, égje, fogja, hágja, magja, rágja, rúgja, súgja, szegje, tagja, vágja, zúgja…..jég, jog
gl – boglár, döglős, foglal, foglár, ideiglenes, míglen, nyegle, szagló, szöglet, szugló, tagló, tégla, zugló…. gála, gúla,
gly – boglya, dereglye, máglya, saroglya, taraglya, … gálya, gally, gólya, golyó, golyhó, golyva
gn – bognár, mágnás, mágnes, mígnem, tegnap, … ganéj, gond, göne
gr – bogrács, bögre, bugris, egres, grádics, igric, m/agrár, szegről-végről, tigris, ugrál, ugra-bugra, végre….gar, gör, gördül, görög, gurul
gs – betegség, elégséges, melegség, tagság,
gsz – megelégszik, nyugszik,
gt – elégtelen, fitogtat, nyugta, remegtet, rotyogtat, régtől, szagtalan, vágta, végtelen…. gát, tag, tág, tegnap, tégla,
gv – dugvány, faragvány, haragvó, magvak, nyugvás, rögvest…vág, vég, víg,
gz – ágzó, bagzó, bélyegző, bogzó, csegző, fogzó, lagzi, légző, magzó, összegző, szegző, végző,…giz-gaz,
gyb – nagybani, tőgybő
gyk – irigykedő, ügyködő
gyl – egylet, fagylalt, kagyló, ügylet,…gyalog, gyalu, gyilok, gyolcs, gyúl, gyül,  gyűlöl,
gym – gagymota, hagyma, hagymáz, lagymatag,….gyám, gyom, gyümölcs,
gyn – hogyne, … gyanu
gys – hegység, lágyság,
gysz – vegyszer
gyv – egyveleg, fegyver, negyven, zagyva,… gyáva, özvegy, vagy, vágy, vegyít, vigyáz,
gyz – hegyző, jegyző, nagyzol,…győz,
jb – hajbókol,
jc – hajcihő,
jcs – rájcsújoz,
jd – fajd, fájdalom, gajdol, hajdan, hajdú, kajdi, majd, sajdul, süjdő, tabajdog, tulajdon, vajda
jf – tejföl,
jg – abajgat, jajgat, … jég, jog
jh – csajhos, hajhász, hejha, lajhár, szajha, …..juh, haj, háj, hej, héj, híj, húj
jk – bujka, bujkál, csajka, dajka, dévajkodó, duhajkodó, hajkurász, kacabajka, kalamajka (ősmag(yar)-nyelvi szavak), pajkos, sajka, szajkó, tajkol,… juk, ajak
jl – csajla, fejlett, fejlő, hajlat, hajlék, kajla, morajló, rejlő, sejlő, vajlódó, zajló…jel,
jm – bajmol, hajma, majmol,…
jn – ajnároz, bajnok, dajnál, sajna, (Majna, Rajna, Szajna)
jny – ejnye, hijnye,
jr – újra,….. jár, jer
js – dévajság, újság, …jós, hajas, hajós,
jsz – bajsza, ejsze, fejsze,hajsza, hajszol, kajsza,kajszi, majszol, .. jászol
jt – ahajt, ajtó, bojt, bujt, ehejt, ejt, fajta, fejt, gyűjt, hajt, kujtorog, lajtorja, lejt, ojt, nyújt, pajta, rajt, rejt, rojt, sajt, sajtár, sejt, sújt, szakajtó, tajték…..jut, tajték, táj, tej, toj, tuja
jv – csajvadék,
jz – ajzó,aljzat, fajzat, kukujza (áfonya), gejzír, pajzán, rajz,… zaj,
jzs – pajzs,
kc – akció, fikció, … kacag, keceg, kocog
kcs – bakcsó,
kd – bökdös, bukdácsol, bukdosik, lökdös, pökdös, szökdel, szökdös, szökdécsel, … kedv
kf – bakfitty, bikfic, bukfenc,
kh – lakható, nyikhaj, pökhendi, … keh, köhög,
kl – baklat, bóklász, cékla, csikland, csikló, csukló, iklat, lakli, nyakló, öklel, öklendezik, pakli, pokla, rékli, sikla, sikló, szikla, szónoklat, zaklat…. kalap, kalány, kel, kelep, kél ,kulcs, kullancs kullog, kül-, küld,
kly – béklyó, csáklya, csuklya, csereklye, ereklye, fáklya, mereklye,…(klj, kj), lyuk,
km – cselekmény, okmány, szokmány, tokmány, tukmál, zsákmány, ….kamasz, kámzsa, kemény, kém, kémény, koma, kömény, kumisz,
kn – akna, teknő, …kan, ken, kén, kín,
kny – baknya, nyiknyó, szoknya, üknyéd, taknyos,… kanyar, kenyér, kinyer, kónya, kunyerál,
kr – bokros, cukros, csokros, ikra, makranc, pokróc, szekrény, szikra,… kar, kár, kerék, kér, kor, kór, kör,
ks – baksa, boksa, buksi, kerekség, kuksol, síkság, szükség, vakság, …kas, kása, kese, kés, kis, kos, kosár, kösöntyű, kushad, küs,
ksz – cselekszik, fekszik, furakszik, igyekszik, mosakszik, tolakszik, … kászú, kész, kosz, köszön, kúszó
kt – akta, baktat, bukta, diktál, iktat, kukta, laktat, lüktet, oktat, szoktat, vakta, .katt, ket, két, kot, köt, kút, tak, ták, ték, tik, tok, tök, tuk, tük
kv – cselekvő, dicsekvő, csukva, gyanakvó, igyekvő, lakva, lekvár, menekvő, növekvő, rakva,….kavar, káva, keve, kevély, kéve, kova, vak, vakar, véka,
kz – alakzat, … kazal, kezel, kéz, köz
lb – kolbász, ölbő, ….láb, liba, lob, lóbál, nyaláb, libben, lübben,
lc – álca, délceg, élc, filc, nyolc, pálca, polc, tálca, ….léc, lóca, lúc, cele-cula, cél,
lcs – bölcs, lcső, bulcsú,erkölcs, gyolcs, gyümölcs, lcsön,kulcs, olcsó, sümölcs, szemölcs, lcsér, ….lecsó, lecs-pocs, lics-pocs, locs, lucs, kalács, kulacs,
ld – áld, ámuldozik, boldog, éldegél, föld, hold, ildom, koldul, köldök, küld, old, öldököl, példa, süldő, száguld, szemöldök, told, üldöz, zöld, zsold, … láda, ledér, lúd
lf – balfa, csalfa, delfin, … lafog, lefetyel,
lg – balga, beszélget, dédelget, dolgozó, fontolgat, hivalgó, hízelgő, kínálgat, latolgat, polgár, rivalg, szemelget, szolga, uralg, … leg, lég, liget, lóg, lúg,
lgy – hölgy, tölgy,lgy, …lagymatag, lágy, légy,
lh – balhé, bolha, felhő, málha, tolha, … léha, liheg, lohol,
lj – aljas, teljes,… lajtorja , lejt, löjt,
lk – alkat, alkot, alku, csúfolkodó, emelkedő, falka, fésülködő, filkó, fülke, hivalkodó, lelkes, gondolkodó, hivalkodik, hurcolkodik, kínálkozik, ólálkodik, nélkül, nyalka, szálka, szilke, tálka, … lak, lék, lik, lok, luk, lüke
lm – aggodalmas, alma, álmos, almoz, cirkalmas, csatolmány, dalma, dolmány, elme, élelmes, élmény, értelmes, érzelmes, halmoz, kalmár, kelme, koholmány, malmoz, pálma, szalma, szánalmas, tanulmány, tolmács, … lemez, lim, lom
ln – angolna, asztalnok, álnok, bálna, csolnak, dalnok, elnök, holnap, málna, molnár, szólnok, tollnok, ülnök, … len, lent, lőn
lp – kalpag, talp,… lap, lép, lop,
lr – balra, célra, dalra, félre, túlra, vállra, … lárma, ler, lőre
ls – alsó, álság, belső, első, felső, külső, mellső, utolsó, válság, … les
lsz – alszik, félsz, … mállaszt, lesz, liszt, lösz
lt – altat, által, áltat, balta, bolt, bonyolult, dőlt, fennkölt, folt, használt, holt, kelt, kiált, költ, leltár,  méltó, múlt, nyílt, nyúlt, olt, ölt, tölt, tömült, tumultus, ültet, üvölt, vált, váltság, volt, zilált, szoltán,  zömült, …lat, lát, lét, lót-fut
lty – emeltyű, kopoltyú… lotyó, lefetyel,
lv – alvad, állvány, bálvány, emelvény, elv, élv, halvány, jelvény, nyelv, nyilván, nyúlvány, olvad, olvas, süvölvény, szelvény, szemelvény, szilva, szólva, tolvaj, utalvány, ….vall, válik, vél, világ, villa,
lz – célzó, jelző, túlzó,… laza, láz,
lzs – balzsam, elzsongít, lazsál
lyb – olybá, … boly
lyf – dölyfös,… folyik,
lyg – bolygó, csámbolygó, csombolygó, émelygő, gomolygó, kóválygó, mosolygó, nyavalygó, somolygó, sompolygó, támolygó, … lyeg,
lyh – bolyhos, golyhó, kályha, kelyhe, molyhos, … hely, hülye,
lyk – hüvelyk, kevélykedik, olykor, pulyka, sulykol… lyuk,
lym – selymes, selymé, sólymos,… selyem,
lyp – selyp, súlypát,
lys – csekélység, helység, mélység
lyv – golyva, mályva, olyvá, ölyv, pelyva, polyva,
lyz – helyzet, súlyzó,…helyez, gallyaz
mb – ámbra, bamba, bimbó, bomba, bömböl, cimbora, cimbalom, comb, csámbolyog, csámborog, csimbók, csombolyog, csombor, csömbő, domb, domború, dorombol, dörömböl, ember, hombár, galamb, gémberedik, gomb, gomba, goromba, gömbölyű, himba, imbolyog, iromba, jámbor, limbál, némber, otromba, rombol, sombolyog, tombol, tömb, zsámbék, zsémbel, zsombék, … bamba, bámul, bim-bam, bom, bumm
mcs – csámcsog, csemcseg, dumcsizik, szemcse,… macs, mécs, mocsok,
mf – bumfordi, somfordál, idegenből visszajött: amfiteátrum, amfora, kámfor, nimfa (ni, nim – nő, nem; tő – fa, ágazás; nimfa – nőfi – nőlány –nemtő. A görög nyelv, magyarutód nyelv),
mh – lomha, vemhes,
mj – szomjas, tömjén… máj, majom (Maja, május, a föld szomja)
mk – címke, … makk, mák, mek,  mokány, mukk
ml – áramló, bomló, csillámló, emlő, emlék, hámló, himlő, homlok, káromló, kémlő, komló, mamlasz, omló, ömlő, rémlő, romló, simli, számla, szemle, támla, tömlöc, tömlő, zsemle, … malac, malom, mál, mell, molnár, múl,
mly – zsemlye, zsömlye, … csermely, mely, mily, moly
mny – nyámnyila, nyimnyám, … monyók, nyámmog, mennyi, meny, menny, csinálmány,
mp – csámpa, csempe, csimpánz, csimpolya, impala, kalimpál (imponál), kampó, komp, kompót, kolomp, lámpa, pempő, pimpó, pompa, pumpa,pumpol, sompolyog, tompa, tömpe, tömpöl, … pempő, pimpó, pompa, pumpa,
mr – kamra (valaha gamra/ktár, azaz magra/ktár), … mar, már, mer, mér, morog, morzsa,  mur
ms – emse, rémség, …. más (állapot) , mese, mos, mosoly
msz – számszer, szomszéd,
mt – nemtő, … matat, metél, motoszkál, mutat, műt
mv – hamvad, nyamvadt,
mz – címző, elemző, fogamzó, hímző, szemző, … máz, mez, méz, mozog,
mzs – hemzseg, kámzsa,mazsola, mozsár,
nb – ellenben, különb,… bán, béna, bont, bűn
nc – berbence, bonc, bukfenc, cincog, finánc, fincál, gönc, gubanc, harminc, henceg, huncut, inci-finci, kanca, katrinca, kence, kilenc, konc, kölönc, különc, lánc, lelenc, magonc, makranc, petrence, pince, punci, ránc, sánc, szelence, tánc, zománc, … cin, cincog, cuna
ncs – abroncs, agancs, bakancs, bilincs, bogáncs, brancs, csincsilla, dancs, fancsal, fincsi, foncsika, foncsor, furdancs, gáncs, gerencsér, incselkedik, kancsal, kilincs, kincs, lencse, mancs, narancs, nincs, pancs, parancs, roncs, sincs, szerencse, tincs, …csán, csen, csintalan, csont, csüng
nd – andalog, állandó, banda, bendő, bolond, bőrönd, bunda, csend, csikland, csönd, dundi, esztendő, fickándozik, fondorlat, gerenda, gond, gondol, göndör, inda, indít, indóház, indul, jövendő, kaland, kelendő, kender, kendő, komondor, konda, kondér, kondor, kondul, körönd, legenda, lendül, mandula, mendegél, menendő, minden, monda, mondó, ondó, örvend, panda, pendely, pökhendi, rándul, rend, ronda, sanda, szándék, szende, szundi, tündér, undok, undor, vakond, vándor, vendég, zarándok, zendül, zsendely, zsindely … nadár, nadrág, nadragulya, nád, nedű, nedves,
nf – ténfereg,
ng – angolna, ácsingózik, barangol, barlang, benge, bitang, bolyong, bing-bang, bong, borzong, böngész, búsong, cingár, csatangol, csángó, csapong, cselleng, cseng, csilingel, csongolyog, csöng, csüng, dereng, dong, donga, döng, dülöngél, enged, fallangéroz, fellengőz, feszeng, fetreng, fing, flangál, forrong, hajlong, hang, hanga, henger, hering, hőzöng, gézengúz, gyenge, gyengéd, gyöngéd, ing, inger, ingola, jajong, kacskaringó, katáng, kenguru, kereng, kering, kong, lappang, láng, lázong, leng, mangalica, marcangol, mángál, mángorol, matring, melenget, mongol, mongorol, mócsing, mosongat, mosingat, orángután, osongat, pang, peng, rajong, rang,ng, reng, ring, rohangál, szutyongat, tengely, tenger, térenget, töpreng, zajong, zeng, zöng, zsenge, zsibong, zsong, .. negédes, nógat,
ngy – angyal, ángy, ngyöleg, göröngy, gyöngy, hangya, ingyen, kalangya, kelengye, kengyel, langyos, ringyó, rongy, tongyó, varangy, … nagy, négy,
nh – bűnhődik, fennhéjáz,
nj – bánja, szánja,
nk – atyánkodik, bank, bánkódik, berzenkedik, bunkó, cenk, cinka, cinke, cinkos, csalinkázik, csicsonkázik, csonk, fajankó ficánkol, fulánk, kankalin, kankó, konkoly, lábatlankodik, link, mankó, ménkő, munka, palánk, pálinka, rönk, settenkedik, siránkozik, szánkó, tilinkó, tönk, vánkos, vinkó, zimankó, …. neki, néki,
nl – ajánló, egyenlő, különleges, özönlő, … nála, nélküle, nől,
nt – bakafántos, bent, bont, csintalan, csont, dönt, elefánt, érint, font, fontos, gyanánt, gyanta, gyémánt, hentes, hint, hinta, int, jelent, kacifántos, kacsint, kantár, kint, köntös, köszönt, kurjant, lant, levente, ment, menta, mente, mint, minta, ont, önt, palacsinta, palánta, pont, pánt, ránt, rettent, ront, sánta, szánt, szent, szinte, tüstént, viszontnóta,
nty – billentyű, csappantyú, foganty ú, fürgentyű, herkentyű, huzanty ú, kallantyú,karmantyú, kentyefitye, ko nty, kösöntyű, leffentyű, nyissze ntyű, pattantyú, perrentyű, pi nty, ponty, sarkantyú, szerke ntyű,
ns – benső, bensőséges, biztonság, vénség,
nsz – unszol, vánszorog, vonszol,… nász, nesz, nosza, noszogat,
nv – szánván, szenved,van, vén, vón, vőn,
nz – csimpánz, ellenző, kínzó, önző, pénz, utánzó, vonzó … néz, nőz
nyg – bizonygat,
nyh – enyhe, gunyhó, konyha, kunyhó, kunyhad, lanyha, renyhe,… hanyag, henye, huny
nyj – anyja, csínyje, hányjon, menyjen, tényje, … nyáj,
nyk – lányka, menykő, savanykás, ténykedő… nyak, nyák, nyék, nyikkan,
nyl – fénylő,… nyal, nyál, nyel, nyíl, nyúl,
nys – bizonyság, fösvénység, lányság, legénység, soványság, szegénység szerénység, … nyes, kényes, nyes, nyest, nyüslet
nysz – hányszor, kényszer, … nyüszütöl,
nyt – aránytalan, fénytelen, hánytorgat, kénytelen, ténytelen, … nyít,
nyv – enyv, fenyves, könyv, pányva, ponyva, senyved, … nyavalya, nyávog, nyivog, nyuvad
nyz – állványzat, kormányzat, leányzó, … nyez, kényeztet, nyúz
pc – kapca, kelepce, repce, paca, pác, pocok, pöcköl, puca, 
pcs – kapcsol, lépcsel, lepcsen, lépcső, …pacsi, pecsét, pöcs,
pd – csapdos, csipdes, harapdál, kapdos, lépdel, repdes, … pad,
ph – csaphat, csíphet, kaphat, köphet, léphet, szophat, téphet, …puha, páhol, páholy, pohár,
pj – gyapjú, kopja, lapjas,… pajkos, pej,
pk – csapkod, csipke, csipked, kapkod, lapka, lepke, lépked,röpke, sapka, szipka, tépked,…pak, páka, pék, pók, kép, kap, káposzta, kopasz, kupa, kúp,
pl – caplat, csaplár, cséplő, gyeplő, kereplő, képlet, képlékeny, leplez, napló, pléh, seplet, szeplő, szereplő, tapló, táplál, térdeplő, … palló, pál, lap, láp, lép, lop,
pr – apró-cseprő, epres, kapros, káprázat, próba, seprő, tipró, töpreng, … parancs, pára, pár, per, pír, por, pör
ps – csöppség, épség, lápság, népség, popsi, szépség, taps, tepsi,…pes, pis, pös
psz – hoppsza, ropsz, zsupszpisz, piszka, piszkos,
pt – csaptat, hapták, kapta, kaptat, kaptány, kaptár, koptat, köptet, léptet, lépték, naptár, röptet, szoptat, ….pát, tapos, táp, tép, toppan, töp
pv – csapva, kapva, lopva, tépve… páva, vápa,
pz – csapzott, képzelt, képzett,… póz,
pzs – kapzsi, …pezseg, pozsgás, zsúp,
rb – árboc, berbence, berbécs, cirbolya, csorba, dorbézol, görbe, hurbol, korbács, turbékol, zurbol, … rab,
rc – arc, bárca, bérc, derce, durcás, érc, férc, gürcöl, harc, harcias, herce-hurca, hurcol, hurcolkodik, jérce, karc, korc, kudarc, lidérc, marcangol, mérce, morc, nerc, perc, porc, purc, sarc, sercen, szekerce, szömörce, tárca, turcos …. rece, réce, ruca
rcs – bőrcsök, farcsök, furcsa, görcs, habarcs, harcsa, höbörcs, hörcsög, karcsú, korcs, korcsolya, korcsoma, pörcsök, szárcsa, szörcsög, szürcsöl, tárcsa, vércse,… raccsol, rács, recseg, ricsaj rücskös, csárog, cser, csíra, csór, csőr, csurran, csűr
rd – bárd, borda, bumfordi, csorda, csordul, erdő, érdem, ferde, fürdő, fordul, gepárd, gördül, herdál, hord, horda, hordó, járda, kard, korda, kordé, mord, ordas, ordít, ördög, párduc, perdül, szilárd, szurdok, zárda, zord,redő, rúd,
rf – cserfel, férfi, hárfa,ráf, röfög, rőf,
rg – árgus, borgó, bizsergő, csavargó, csámborgó, cserge, csikorgó, csorgó, csurgó, dorgál, dörgő, dübörgő, eszterga, fergeteg, forgalom, forgács, forgó, fürge, gargalizál, háborgó, hergel, horgany, horgas, horgol, hörgő, hőbörgő, irgalom, járgány, kanyargó, kavargó, kerge, kérges, kesergő, korgó, mérges, morgó, nyargal, nyergel, nyurga, pergő, orgona, sárga, spárga, sürgős, szivárgás, szorgalom, ürge, varga, vargánya, vergődő, virgács, virgonc, zerge, zörgő, … ragad, rág, rege, rég, rigolya, rög, rúg,
rgy – árgyélus, bárgyú, gárgyul, gyurgyalag, morgyol, tárgyal,… ragya, rogy, rügy, gyar, gyermek, gyúr, gyűr
rh – csürhe, girhes, irha, korhely, korhol, marha, mérhető, porhanyó, tarhonya, terhes, turha, terhelt, úrhatnám, vörheny …rohad, rohan, röhej, ruha, rüh
rj – árja, borjú, burján, cserje, erjed, férj, férjen, fürj, gerjeszt, hajrá, kurjant, marja, lajtorja, orja, őrjítő perje, sarj, szederjes, tarja, terjed, túrja, varjú, virjad,…raj, rejt, rojt,
rk – acsarkodó, árkád, árkos, barkács, barkó, bárka, berkenye, birka, botorkál, burka, boszorkány, cirkalmas, csirke, erkély, erkölcs, érkező, fark, farkas, firka, fondorkodó, fürkész, gyerkőc, harkály, horka, horkol, hurka, hurkol, iparkodik, irka, járkál, kérkedő, lurkó, markáns, markol, mesterkélt, orkán, párkány, pirkad, porkoláb, pörk, sarkal, sárkány, serken, szarka, szerkezet, szurkál, szurkol, szurkoz, szürke, tarka, tarkó, torkos, törköly, zárka, zárkózó,… rak, rák, rékli, rikkancs, rokka, róka, rokon,
rl – barlang, bérlő, bírlal, bitorló, érlel, gerle, gyarló, hecserli, hírlik, kérlel, kóborló, korlát, rlet, őrlő, parlag, pazarló, párló, perlő, pírló, porlad, porló, sarló, sárló, surló, tarló, tárló, törlő, vándorló, vásárló, vitorla, zárlat, zsurló, róla, rúla
rm – ármány, cirmos, csárma, csermely, csormolya, dermed, dörmög, durmol, durmonyás, forma, förmed, gyarmat, gyermek, gyurma, harmat, harmónia, karmantyú, karmol, kormány, kormorán, kormos, körmös, lárma, mormol, mormota, ormány, ormó, permet, sperma, surmó, származik, szőrme, termesz, természet, torma, törmelék, ürmös,…ráma, remeg, rém, rím, rom,
rn – akarnok, barna, borna, cérna, csarnok, csatorna, hírnök, lucerna, márna, mérnök, párna, tárna, torna, tornác, urna, zsarnok… randa, rang, ránt, rándul, rend, rin, ringyó, ronda, rongy, ront, rönk,
rny – árny, cikornya, ernyed, ernyő, gernyác, hernyó, hornyos, kornyadozó, kasornya, kaszárnya, környezet, környék, pernye, szárny, szörny, tivornya, tornyos, virnyad, vernyog arany, renyhe,erény, irány, kanyar, nyár, nyer, kenyér, nyír,
rp – árpa, cirpel, hárpia, horpasz, hörpöl, kárpál, kárpit, korpa, körpöl, (szerpentin), szörpöl, terpesz, törpe, … reped,repül, répa, rippad, ropog, röpül,
rs – badarság, bársony, birs, bors, borsó, emberség, fanyarság, farsang, harsan, harsány, hárs, herseg, gyors, gyorsan, gyorsít, gyorsul, koporsó, kórság, korsó, mesterség, nyárs, nyers, orsó, őrs, persely, pörsen, sors, tarsoly, társ, torsa, varsa, varság, versrest, rosta, sár, ser, sír, sor, sör, súrol,
rsz – cserszeg, csörszen, erszény, mersz, ország, persze, szerszám… reszel, reszket, riszál, rossz,
rt – árt, birtok, börtön, csoport, csörte, csütörtök,  ért, érték, fartat, fertály, fertő, furtonfurt, fürt, göcsört, gyakorta, házsártos, hóbort, irt, ismert, kert, kevert, kürt, kurta, mart, márt, mert, mérték, tekert, pacsirta, part, párt, portéka, sertepertél, sért, szirt, szórt, szúrt, szűrt, tart, tárt, rt, torta, tört, túrt, rt,rta, vert, vért, virtus, zárt, zsörtöl
retten, rét, rothad, rőt, rút,
rty – fortyog, gyertya, hártya, hortyog, kártya, kortyol, szortyog, toportyán, vartyog, … rittyen, rotyog
rv – árva, darvak, durva, érv, érvény, hervad, karvaly, kérvény, kurva, lárva, márvány, mérvadó, mogorva, morva, murva, nyervog, orv, orvos, örv, örvény, sarval, sérv, sorvad, szarv, szerv, szivárvány, szórvány, terv,rvény, zárvány, ravasz, merev, reves, rév, rivall, rovás, rövid, var, vár, ver, vér, virul, virág, vörös,
rz – berzenkedik, borz, borza, borzalom, cserz, érzelem, érző, karzat, korzó, körző, orzó, párzó, porzó, szerzet, szerző, szorzó, torz, viharzó, zűrzavar … ráz, rezes, réz,
rzs – börzsöny, dörzs, horzsol, morzsa, morzsol, perzsel, porzsol, pörzse, torzsa, törzs, rizs, rozs, rozsda, rózsa, rúzsa, zsarol, zsír, zsúr
sb – erősbít, helyesbít, kevesbít, nemesbít, súlyosbít,
sd – esd, sda, küsdég, mosdó, ósdi, … sodor, dús,
sg – babusgat, keresgél, olvasgat, rakosgat, … segg, súg
sh – eshet, keshedt, kushad, mosható, poshad, … sehol, siheder, sóhaj, suhujt
sk – atyáskodó, ágaskodik, áskál, bíráskodik, dúskál, eskü, galuska, iskotolya, iskola, kereskedő, keskeny laska, leskelődik, poloska, puska, roskad, sáska, sóska, suska, táska, tuskó, tüske, vakoskodó, … siker, sík, sok, sük,
sl – búslakodó, fásli, feslett, haslag, jóslat, koslat, legesleg, máslás, moslék, nyüslet, pislog, tasli … saláta, sál, sül,
sm – esmég, hasmánt, ismét, kasmatol, küsmő, pusmog, susmog,… sámán, sima, som,
sn – ásna, fosna, mosna, … sanda,
sny – harisnya, rusnya, tarisnya, senyved, sunyi, nyüslet
sp – ispán, náspágol, spárga, ráspoly, spanyol, tesped,…. sapka, sápol, seper, sopánkodik, supákol, süpped,
st – beste, borosta, este, festő, fostat, fustély, füst, história, istálló, istápol, istráng, kastély, kóstol, kristály, lusta, mester, most, nőstény, nyest, nyüst, ostor, palást, pást, pest, röstell, rest, rosta, sistereg, sustorog, test, testvér, tüstént, üst, vastag  sata, sete, settenkedik, séta, suta, süt
sty – aggastyán, bástya, borostyán, lestyán, ostya, sustya, … suttyomban
sv – ásvány, fösvény, ösvény, posvány, taposvány,…sovány, süveg, sövény, vas, vásár, vese, visel,
szb – részben,… szab, szoba,
szd – cukrászda, csúszda, … szád, szed, szédül, szid, szodé, szöd,
szk – ászkol, büszke, csimpaszkodó, csuszka, deszka, diszke, ereszkedik, eszkábál, eszköz, fohászkodik, fészkel, illeszkedik, iszkol, kapaszkodik, keszkenő, mászkál, nyüszkölődik, piszka, piszkos, poroszkál, reszket, ribiszke, tuszkol, üszkös, vaszkol, …szak, szák, szék, szik, szokni, szökni, szűk, kaszál, kászu, kész, kosz, köszön, kúszik, küszködik
szl – boroszlán, észlel, foszló, foszlány, kászló, készlet, maszlag, nyeszlett, oroszlán, oszlop, oszló, poroszló, zászló, .. száll, szel, szél, szil, szól, szül
szly – csoroszlya, …(csak hangzás utáni): száj, szíj
szm – eszme (-izmus), eszmélet, játszma, koszma, köszméte, pászma, piszmog, pöszméte, szöszmötöl, … szám, szem, szomj, mászik, meszel, mész
szn – disznó, hasznos, kasznár, vásznas… szán, szén, szín, szundít, szűnik,
szny – cseresznye, pirisznye, tarisznya, szenny, szonnyas (szomjas, székelyül), szunnyad, szúnyog, asszony, nyeszlett, nyisszant, nyoszolya, nyöszörög, nyüszütöl
szr – észrevesz, rosszra visz,
szs – egészség, készség,
szt – aggasztó, asztag, asztal, csesztet, csúsztat, dagaszt, degeszt, emészt, esztendő, eszterga, fagyasztó, fakasztó, fesztelen, fosztó, geszt, gesztenye, haraszt, illeszt, kaszt, kereszt, koszt, kotyvaszt, köveszt, liszt, növeszt, omlaszt, oszt, osztán, osztováta, ösztöke, ösztön, paraszt, pásztor, posztó, puszta, riasztó, repeszt, sikkaszt, sorvaszt, suvaszt, szalaszt, tészta, tiszta, tisztel, választ, vesztő, zsibbaszt, … szét, szít, szőttes,
szty – kesztyű, … szatyor, szottyan, szutyó,
szv – cseszve, csúszva, kúszva, köszvény, mászva, öszve, öszvér, részvény, részvét, veszve,… szaval, szív, szövet, szuvas, szűv
tb – útban,
tc – utca,
tg – állítgat, bizonyítgat, biztatgat, szólítgat,
th – alkotható, látható, rothad,…tahó, tehén,
tk – atka, átkoz, botka, csutka, étkező, fabatka, futkározik, futkkos, hivatkozó, kalitka, kotkodál, következő, mátka, patkány, patkó, szitkozódik, titkos, ütköző, vetkőző, vétkező,… taknyol, tákol, teker, tékozol, tikog, tok, tök, tukmál, botóka
tl – átló, botló, cetli, csatlós, csetlő, étlen, fedetlen, gátló, hűtlen, idétlen, ismétlő, katlan, kétlő, kotló, lábatlan, nőtlen, ötlet, pofátlan, pótló, sótlan, szótlan, tétlen, vétlen,… tallér, tál, tele, tél, tilt, tol, tölt, tőle, túl, tülök,
tm – alkotmány, bizottmány, ellátmány, építmény, illetmény, körítmény, ritmus (visszatért szó – ütem), választmány, … támfa, temet, téma, töm,
tn – látnok, … tan, tán, tűn,
tny – árnyalatnyi, futamatnyi, kotnyeles, satnya, talpalatnyi,… tányér, tenyér, nyit
tr – botrány, citrom, csatrat, fetreng, gyatra, gyötrő, hátrány, istráng, kátrány, katrinca, ketrec, kotró, létra, matring, otromba, petrence, putri,… tar, tár, terem, tér, tor, tör, túr, tűr, botor
ts – hátság, hátsó, rétség, rőtség, rútság, segítség, váltság, … táska, test, tüske, tüstént
tsz – hétszer, játszó, kétszer,látszó, metsz, tetsző,… tesz, tészta, tiszta, túsz
tv – bizonyítvány, borotva, hatvány, hitvány, ötven, hatvan, hetven, hitvány, hitves, illetve, kiáltvány, kötvény, látvány, pitvar, oltvány, orotvány, ótvar, ötvös, tetves, ültetvény, … táv, teve, téved, tova,
tyf – klatyfol (kl – kal, körértelmű),
tyh – kutyhad, lötyhed,
tyk – butykos, bütykös, fütykös, hetyke, pletyka, potyka, zötyköl, … tyúk,
tyl – fátylaz,
tym – fityma, patymagol, pitymallat, … matyó, motyó, mutyi, mütyür
tyv – kotyvalék, kotyvaszt
zd barázda, buzdul, garázda, gazda, gerezd, kezd, küzd, mozdul, pozdorja, rázda, rezdül duzzad,
zg – birizgál, bizgat, borozgat, buzgó, igazgat, izgatott, izgága, mozgó, mezgérel, mézga, rezgő, szemezget, utazgat, … zeg-zug, zúg
zh – bűzhödő, ruházhat,… zuhan, zuhog, ház, hézag, hízeleg, hízik, hoz, hőzöng, húz, nehéz,
zk – alázkodó, búcsúzkodó, fogózkodó, gyalázkodó, győzködő, kalózkodó, kötözködő, rázkódó, vigyázkodó, …. zeke, zokni, zökög,
zl – bűzlő, gázló, hizlal, ízlő, közlő, vázlat, … laza, láz, lézeng,
zm – csizma, dorozma, izmos, kozma, rozmár, zuzmó,… zamat, zöm, zümmög
zn – gerezna, pózna, vézna,
zny – gereznye, göröznye, göröznyöl, … zunnyog, zünnyög,
zr – zri, … zár, zörög, zűr
zs – gazság, igazság,
zt – aztán, áztat, bíztat, biztos, búcsúztató, győztes, íztelen, köröztet, neheztel, … tíz, tűz
zv – ázván, bízván, bízvást, özvegy, rögvest, … zavar, závár, zivatar, zuvat, vezér, víz, vezeték,
zsd – pezsdül, rozsda, tőzsde, … zsidó,
zsg – nyüzsgés, pezsgés, pezsgő, pozsgás,vizsga…….gúzs, zsigora,
zsgy – mezsgye,
zsl – vizslat,… zsiliz,
zsm – pézsma, … zsámoly, zsemle,
zsny – rizsnyák, … zsunnyog,, nyüzsög

274 páros 2010. 12. 19-én