Páros hangzók népek, nemzetek neveiben

Jelentősége van egy nemzet megnevezésének. Főleg, ha abban a megnevezésben értelem meghatározó kötött mássalhangzó páros van.
Mindenki döntse el, hogy a párosok mely mondanivalója illik az adott nemzetre annak alapvető tulajdonságai szerint.

ANGOL, MONGOL, CSÁNGÓ – angolna, bitang, bolyong, bong, cingár, csángó, cselleng, cseng, csilingel, csöng, csüng, dong, döng, enged, fetreng, fing, forrong, gézengúz, gyenge, gyengéd, gyöngéd, hang, henger, ing, inger, ingola, kacskaringó, kenguru, kereng, kering, kong, lappang, láng, lázong, leng, mangalica, marcangol, mángál, mángorol, mongorol, mócsing, mosongat, orángután, rang,ng, reng, ring, tengely, tenger, zeng, zsenge, zsong

AZTÉK – aztán, áztat, bíztat, biztos, győztes, íztelen, köröztet, neheztel

BRETON – abrak, ábra, abroncs, ámbra, babrál, brancs, cibre, fabrikál, göbre, ibrik, kobra, szobroz,

GERMÁN, ÖRMÉNY – ármány, cirmos, csárma, dermed, dörmög, durmol, durmonyás, forma, förmed, gyarmat, gyermek, gyurma, harmat, harmónia, karmantyú, karmol, kormány, kormorán, kormos, körmös, lárma, mormol, mormota, ormány, ormó, permet, sperma, surmó, származik, szőrme, termesz, természet, torma, törmelék, ürmös,

PERZSA – dörzs, horzsol, morzsa, morzsol, perzsel, porzsol, pörzse, torzsa, törzs

KIRGIZ – árgus, borgó, csavargó, csámborgó, cserge, csorgó, csurgó, dorgál, dörgő, dübörgő, fergeteg, forgalom, forgács, forgó, fürge, háborgó, hergel, horgany, horgas, horgol, hörgő, hőbörgő, irgalom, járgány, kanyargó, kavargó, kerge, kérges, kesergő, korgó, mérges, morgó, nyargal, nyergel, nyurga, pergő, orgona, sárga, spárga, sürgős, szorgalom, ürge, varga, vargánya, vergődő, virgács, virgonc, zerge, zörgő,

IZRAEL – zr párossal a zri kivételével még nem találtam magyar kifejezést, de a z hang kevés kivétellel zajos, borzoló érzelmi jelenségek kifejezője. Az r hang az erő hangja, és majdnem mindig a rombolással van kapcsolatban. Együtt zűrös, zavaros borzoló érzelmi jelenségek kifejezői.

SVÉD, SVÁB – ásvány, fösvény, ösvény, posvány, taposvány

LDEUS – áld, ámuldozik, boldog, éldegél, föld, hold, ildom, koldul, köldök, küld, old, öldököl, példa, süldő, száguld, told, üldöz, zöld, zsold,

BOLGÁR, balga, beszélget, dédelget, dolgozó, fontolgat, kínálgat, latolgat, polgár, szolga,

NORVÉG, MORVA, árva, durva, érv, hervad, karvaly, kérvény, kurva, lárva, márvány, mérvadó, murva, orv, örv, örvény, sarval, sérv, sorvad, szarv, szerv, szórvány, terv,rvény, zárvány

FRANK, FRANCIA – cafra, cafrang, cifra, cefre, páfrány, sáfrány – bunkó, cinka, cinke, csonk, kankalin, kankó, link, mankó, ménkő, munka, palánk, pálinka, rönk, szánkó, tilinkó, tönk, vinkó, zimankó – nc – berbence, bonc, cincog, finánc, gönc, harminc, henceg, huncut, inci-finci, kanca, katrinca, kence, kilenc, konc, kölönc, különc, lánc, lelenc, magonc, makranc, petrence, pince, punci, ránc, sánc, szelence, tánc

PORTUGÁL, a név a PART és az ott letelepedő GALlok nevéből: PARTI GALLOK, akik akkor még a magyar-közeli (trójai) seGEL nyelvet beszélték, mely kutatás tárgya lehet a sok ősnyelvi szó okán.

SPANYOL (hispán), ispán, náspágol, spárga, ráspoly, spanyol, tesped,

SKÓT, áskál, dúskál, eskü, fiaskó, galuska, iskotolya, iskola, poloska, puska, roskad, sáska, suska, táska, tuskó, tüske

SZERB, BERBER, árboc, berbence, berbécs, csorba, dorbézol, görbe, hurbol, korbács, turbékol

HORVÁT, NORVÉG árva, durva, érv, érvény, hervad, karvaly, kérvény, kurva, lárva, márvány, mérvadó, morva, murva, orv, örv, örvény, sarval, sérv, sorvad, szarv, szerv, szórvány, terv,rvény, zárvány

BASZK, ETRUSZK (toszkán), ESZKIMÓ – ászkol, büszke, csuszka, deszka, diszke, eszköz, fohászkodik, iszkol, kapaszkodik, keszkenő, mászkál, nyüszkölődik, piszka, piszkos, poroszkál, reszket, ribiszke, tuszkol, üszkös, vaszkol,

VANDÁL, HOLLAND andalog, banda, bendő, bolond, bőrönd, bunda, csend, csikland, csönd, dundi, esztendő, gerenda, gond, gondol, göndör, inda, indít, indóház, indul, jövendő, kaland, kelendő, kender, kendő, komondor, konda, kondor, kondul, körönd, legenda, lendül, mandula, monda, mondó, ondó, örvend, panda, rándul, rend, ronda, szándék, szende, szundi, tündér, undok, undor, vakond, vándor, vendég, zendül, zsindely

BOSNYÁK, harisnya, rusnya, tarisnya

ALBÁN, UJGUR, AFGÁN,

Ez utóbbiakra nem találtam magyar szót páros hangzókkal.