A latin nyelvek rendszertelensége

Például vehetjük a ter, tér gyökhöz kapcsolódó magyar szóbokor néhány vál­tozatát az olasznyelvben:
tér – piazza
térség – spazio
terem – sala
teremtés – creazione
termény – prodotto
termékeny – fecondo
termés – raccolto
természet – natura
termőföld – humus
terület – area
területi – teritoriale

A magyar kifejezések, mint egy anya szülte gyermekek, alapvető hasonlóság, gyökük ugyanaz. Az olasz megfelelőikből viszont kettő sem egyforma. Egyazon fogalomkörhöz nincs közös gyök.
Ugyanazok a szavak románul:
tér – piaţa
térség – spaţiu
terem – sală
teremtés – creatură
termény – produs
termékeny – roditor
termés – recoltă
természet – natură
termőföld – pământ
terület – teritoriu
területi – teritorial

Itt is hasonló a helyzet, csak a terület és területi szavaknál adja az egy­forma, ősnyelvből örökölt gyököt.
Franciául:
tér – place
térség – espace
terem – salle
teremtés – creation
termény – produit
termékeny – produition
termés – récolté
természet – nature
termőföld – terroir
terület – territoire
területi – regionale

Mindhárom nyelvben rendetlenség, összefüggéstelenség. A tér és a vele összefüggő fogalmaknak csak magyar nyelven van szó­bokra.
A magyar nyelvben az em gyök is kiterjedt szóbokorral rendelke­zik. A szótárakban közel hatoszlopnyit tesznek ki az em gyökből kirajzó kifejezések. Nézzünk meg néhányat az előbbi latin nyelveken.

Olaszul:
ember – uomo
emberiség – umanitá
emel – levare
emelet – piano
emésztés – digestione
emlék – sovvenire
említ – menzionare
emlős – mammifero

Francia:
ember – humain
emberiség – humanité
emel – soulever
emelet – étage
emésztés – digestion
emlék – souvenir
említ – mentionner
emlős – mammifére

Román:
ember – om
emberiség – omenire
emel – ridică
emelet – etaj
emésztés – digestie
emlék – amintire
említ – menţionează
emlős – mamifer

Itt sincs közös gyökre épülő összefüggő kifejezés. Ahány em gyök, annyiféle. Két egyformát alig találni köztük.

 

A csel gyök. Érdekes, hogy a finta, feinte, fentă változatok is a magyar megfelelőt adják: csala-finta, a fin gyök is magyar.
Olasz:
csel – finta
cselekszik – agire
cselekedet – atto
cseléd – domestica
cselfogás – stratagema
cselszövés – intrigo
cselszövő – rigirone

Francia:
csel – feinte
cseléd – domestique
cselekedet – faire
cselekszik – agir
cseles – trompeur
cselszövés – intrique

Román:
csel – fentă
cselekszik – actionează
cselekedet – faptă
cseléd – slujnică
cselszövés – intrigă
cselszövő – intrigant

A gond gyök változatai
olaszul:
gond – ambascia
gondatlanság – spensieratezza
gondol – pensare
gondolat – concetto
gondolkodó – pensatore
gondos – solerte
gondoz – curare
gondozás – custodimento
gondtalan – spensierato
gondviselés – provvidenzia

franciául:
gond – soin
gondatlanság– négligence
gondatlan – négligent
gondol – penser
gondolat – pensée
gondolkodó – pensatoir
gondos – soigné
gondoz – soigner

románul:
gond – gând, grijă
gondatlanság – neglijenţă
gondol – gândeşte
gondolat – gândire
gondolkodó – gânditor
gondos – grijuliu
gondoz – îngrijeşte
gondozás – îngrijire
gondtalan – fără grijă
gondviselés – grijă

A gazda tárgykörhöz kötődő kifejezések
olaszul:
gazda – padrone
gazdag – ricco
gazdagság – ricchezza
gazdálkodás – economia
gazdaság – dovizia
gazdaságos – economico

románul:
gazda – gospodar, stăpân
gazdag – bogat
gazdagság – bogăţie
gazdálkodás – gospodărire
gazdaság – gospodărie
gazdaságos – economicos

franciául:
gazda – propriétaire
gazdag – riche
gazdagság – richemen ?
gazdálkodás – économie
gazdaság – culture
gazdaságos – économique

A latin nyelvek rendszertelensége oly bántó, mint a szobában, ágyra, asztalra, székre, padlóra rendetlenül szana­szét, össze-vissza ledobált ruhadarabok. Az ősnyelvi (ma magyarnak nevezett) gyökökre épülő kifejezések, mint polcokra rendben felrakott tiszta fehérnemű, szépen, rendben sorakoz­nak, értelmesen, értelmezhetően, szigorú pontossággal mutatván gyökeikben ugyanazon fogalomhoz kötődésüket.

Nézzük meg a vonal, vonni változatait.
olaszul:
vonal – linea
vonalaz – rigare
vonás – tratto
vonat – treno
vonszol – strascinare
vontat – rimorchiare
vonz – attrarre

románul:
vonal – linie
vonalaz – trage linie
vonás – tragere
vonat – tren
vonszol – trage după el
vontat – remorcare
vonz – atrage

franciául:
vonal – ligne
vonalaz – tirere ligne
vonás – trait
vonat – train
vonszol – trainer
vontat – remorquer
vonz – attirer

Itt sem találunk összefüggő gyököket.

A szülni ige
olaszul:
szül – partorire
szülés – parto
szülészet – ostetricia
szülésznő – levatrice
születés – nascimento
születik – nascere
szülő – genitore

románul:
szül – naşte
szülés – naştere
szülészet – obstetrică, maternitate
szülésznő – moaşă
születés – naştere
születik – se naşte
szülő – părinte, născător

franciául:
szül – accoucher
szülés – accouchement
szülészet – osbtétrique
szülésznő – accoucheuse
születés – naissance
születik – naissan
szülő – parent

Jellegzetes összefüggéstelen latin rendetlenség.

 

Gyökre épülő összefüggés keresése.
Az e hanggal foglalkozva, gondoltam keresek egyazon gyökre épülő román szavakat. Az echi, vélt gyököt vettem alapul:
echilibru – egyensúly
echimoză – véraláfutás
echinococ – galandféreg lárva
echinocţial – napéjegyenlőség
echinoderme – tüskésbőrűek
echipa – felszerel
echipaj – legénység
echipament – felszerelés
echipă – csapat
echitabil – méltányos
echitate – méltányosság
echitaţie – lovaglás
echivalent – azonos értékű
echivoc – kétértelmű

Az olvasó eldöntheti, hány összefüggő értelmű szó van, azok közt, melyek látszólag ugyanazon gyökből indulók. Ám kiderül, hogy az echi nem gyök, csak véletlenül összeállt betűcsoport. Mert mi köze a méltányosságnak a galandféreg lárvájához, esetleg a véraláfutáshoz, vagy a tüskésbőrűeknek a napéjegyenlőséghez? És hol van a az echitaţie vagyis a lovaglás szóban?
Látható, hogy itt nincs rendszeresség, gyök, szóbokor.

Magyar nyelven a val kapcsolatos szavakban mindenhol ott a
Tessék: citrom, csiszár, dobogás, erő, fark, fej, fogat, fog, gós, halálában, hát, hossz, hús, istálló, kapa, kolbász, kórház, kötő, kupec, láb, lengés, patkó, pokróc, takaró, tenyésztés, tolvaj, trágya, ugrás, lovacska, lovag, lovagias, lovaglás, vakaró, vásár, lovasság, vasút, lovász, verseny stb.

És mindez nem több szóval, nem körülírva, hanem egy szóban kifejezve.
Ugyanez az olasz squ, gyöknek vélt hangcsoporttal:
squacqueratamente – mértéktelenül
squadernare – átlapoz
squadra – csapat
squadrare – felmér
squagliare – megolvaszt
squallido – sápadt
squamma – pikkely
squarciare – szétszakít
squartare – felnégyel
squasso – megrázkódtatás
squilla – csengő
squittire – vonít

Itt sem találunk összhangot, tehát ez sem olyan gyök, mely köré annak alapértelmét hordozó szóbokor épül.
A románstra, gyöknek tűnő hangcsoporttal:
strabism – kancsalság
strachină – cseréptál
stradă – utca
strai – öltözet
straită – tarisznya
strajă – őr
strană – kántori szék
strangula – megfojt
straniu – furcsa, különös
strapontiu – csapószék
straşnic – remek

Ezek a szavak egymás után következnek a szótárban, de látható, hogy semmi közük egymáshoz jelentésükben.
A magyar tér gyökmását keresve a francia nyelvben:
ter – háromszor
térébrant – szúró, fúró
térébrer – átfúr, kifúr
terme – határ, végpont
terminus – végállomás
ternaire – hármas
terne – fénytelen
terni – kifakult
terrain – földdarab, telek
terraqué – földgolyó
terrasser – földdel feltölt
terrestre – földi
terreur – rémület, rettegés
terrible – rettenetes, iszonyatos
Ezek is egymás után következnek a szótárban, de legtöbb négy egymás után következő szó összefüggő értelmű.

Az agr csoport a román nyelvben, de ezt kereshetjük bármelyik latin gyökerű nyelvben is:

agrafă – kapocs, csat
agramat – tudatlan, műveletlen
agrar – mezőgazgasági
agrava – súlyosbít
agreabil – kellemes, kedvező
agrega – felhalmozódik
agrement – szórakozás
agresiune – támadás, erőszakosság

Közük nincs egymáshoz jelentésben, ez nem gyök, mivel a latin nyelvek nem gyökrendszerre épülő nyelvek. Olyanok, mintha zsákban rázták volna össze. Ám akinek kedve van, kereshet tovább.
Ellentétként nézzék meg a kör, tér, szer stb. gyökök változatait egy magyar szótárban.