C

A latin nyelvekben a c a magyar k hangnak felel meg. A ci és ce alakok viszont a cs hangnak. A chi, che betűcsoport kiejtve ki és ke.
K, a legkeményebb hang. Akár a kő.
K hanggal kezdődő szavaink­ból van a leg­több. A k hang ott van mindenhol, ahol valami elakad, ützik, kemény, konok. A kör, bök, alkot, kacs, kecs, kap, kifejezések egyik kulcshangja.
A cs hang kedélyállapotot kifejező hang. Nagyon sok azon szavak kö­zül, me­lyek a cs hangot tartalmazzák, vala­milyen játékos, ki­csiny, kicsinyítő, kedves, be­cses, érté­kes kincs, becsület, bölcsesség, esetleg cseles, csala­finta, hangulat­keltő, érdekes raj­zolatot, gubancos képet, hely­zetet, ki­ismerhetetlen, csodás je­len­séget, érdekes dolgot leíró, vidám hátteret, kelle­mes élvezetet sejtető dolgot fejez ki.

cactus kaktusz, az ak ősgyök jelenléte a szerű levelekre utal

cadă – kád, a szó előbb gödör jelentésű volt: göd, gág (tátott száj), kút, melyet kotortak, a pincelejáratot gádornak mondják, mindenképp mélyedést jelentett, ilyen a kagyló is. A d hang jelenléte a vízre utalhat az id, üd gyökökből kiindulva.

cadră, cadru – keret, képkeret, környezet – körértelmű gyök, mint a kád esetében. Ami a dr páros jelentőségét kiemeli: a nadrág szóban is jelen van, mely körülvesz, esetében a testet.

calandru – mángorló, simítóhenger. A szó a kal körértelmű gyökre épül. A kötött párosoknál d hang gyakran cserélődik g hangra – ng. Itt a magyar szónál az nd páros átvált ng-re.

calapod – kapta, cipő és kalap készítésére, tárolására alkalmas, fából készült eszköz (kör)

calculat – kiszámított, de átvitt értelemben: körültekintően számító ember – om calculat (kör) Az lk páros, az alkotásról beszél.

caldmeleg, ha a cal szóból indulunk ki, ez körértelmű, de jelen van a kellemes környezetre, élettérre utaló ld páros, mely a boldog, föld, old, áld, zöld szavak jelentéstartalmi meghatározója

caleidoscopkaleidoszkóp, kavargó, csillámló, színes tükörképek. Az sszín, copkép, calköröző, kavargó (kalimpál). Az szk páros az eszköz szóban is.

cal – ló, útra kelésre, kalandozásra is való, a kalandozás fő eszköze

cale – út, melyen járkálunk, s melyben benne van a kaland lehetősége, kalézolás, kolindálás, koldulás, kalandozás

caleaşcă – hintó, cale – út, cal – ló, ez mind kell az útra keléshez, költözéshez, kalandhoz

calendar – kalendárium, a kal körértelmű gyökből, nd páros – rend

calibraj – öb, hengerüreg belsőméretezése, köblözés, a cal körértelmű, br páros az öblös ibrikben is, calibru – öbölméret (kör)

califica – képesít, minősít, értékel. Alapértelme: egy belső minőségi körbe való bekerülés szintjét elérni, de van még a c-alif-ica, alif, alef, alfa, eleve, vagyis az elsők közt értelmezés is. (kör)

caligrafie – szépírás, vagyis szép kerekített betűk írása. A cal utalhat a szép írásjelek kellemes látványára is, kallimosz – kellemes, vagy, mint alább, a minőségre. A gr páros a cikornyás, látványként ágra, bogra hasonlító betűkre szól.

calitate – minőség, tehát egy minőségi szinten felüli (c/alit/ate), elit körön belüli, azaz elsők közt. Van még egy vonatkozás a kellemes, tehát élvezhető életminőség (elit minőségű). Valahogy így volna kerek az élet, a cal körértelmű is. Érdekességként, mint fent: ógörögül kallimosz, a magyar kellemes kifejezésből.

calmcsendes, a nyugodtból, mely valaha nyugalm, volt. Leharapott szóvég jelenség: –galm, g>c (k), calm, lm páros

calmant nyugtató, nyugalmat nyújtó

caltaboş – /májas/hurka, kör keresztmetszetű, töltött hentes termék

caltavete – harisnyakötő (kör) lt páros, a kötés öltés is

cameră – kamra, kamara, szoba a kam körértelmű gyök pl.: kampó, mely félkör alakú

cambial – váltó, lásd a schimb címszót, mb páros

campa – letáboroz, katonai, campament – letáborozás, táborverés

campanie – hadjárat: sajtó-, választási-, reklám- stb. Ebben benne van az erőfitogtatás, figyelemfelkeltés, fényűzés értelme: kalimpál, kolompol, lámpáz, pompázó stb. mp páros

campanilă – harangtorony, ahol kolompolnak

campion – bajnok, aki a dicsfényben pompázik

camufla – leplez. Az fl páros kapcsán. Ez a valóság takarása. A v és f szerepe a figyelj, vigyázz szavakban jelez ez irányba. A trójai való a falóban volt (Trója nyelve a megtalált rovásírás jelekből ítélve, a ma magyarnak mondott nyelv volt!), és talán innen maradt fenn a fals – áls-ág szó. A fal is takaró, elkendőzi a valót, ami mögötte van. Vehetjük az fl párossal a mafla (-mufla) szót is, végül is az álcázással lemaflázza a másik oldalt, mintha mondaná: Úgysem látod mi a való, te mafla! camuflaj – leplezés, álcázás, camuflat – leplezett, takart, álcázott

cană – kanna, kancsó, korsó, körértelmű gyökök

cancan – pletyka, rágalom. Csak az nk páros kapcsán, mely nagyrészt kedvezőtlen értelmű kifejezésekben van jelen: bank, bunkó, csonk, kankó, link, mankó, ménkő, tönk, vinkó stb.

candelabru karos gyertyatartó, csillár. Az nd páros a gerenda szóban, mely szintén tartóelem. A br páros az: ábra, abroncs, fabrikál szavakban kép, keret alakításáról beszél.

candida – jelöl, indul képviselőnek. Az nd páros az indulás értelmét adja, akár a harangnál a kondul. Megkondul, majd kong.

candidă – fényes, ragyogó, szűzies, tiszta. Az nd páros az n hang rejtélyességéből s a d hang ellentmondásosságából eredően több értelmi irányba is elvisz. Ez esetben: dundi, szende, tündér értelme jön a felszínre. Tulajdonképpen itt is az indul értelme van, hisz később már nem dundi, nem szende, nem tündér, candoare – ártatlanság, tisztaság – az indulásnál

cange – kampós rúd, horog, mellyel lehet odahúzni, rángatni

cantabil – énekelhető. Csak az nt páros okán, mely játékosságot kifejező jelentés meghatározója: csintalan, hinta, lant, kurjant, palacsinta stb. De a nóta is tartalmazza.

cap – fej, koponya, a benne levő agyvelő képességek forráshelye. A cap gyökmódosulathoz tartozó némely szavak a kör értelmét hordozzák, kör, kor, r>p kop. A káposzta is fej.

capabil – tehetséges, ügyes, képes, Székelyföldön helyenként: kápás

capă – körgallér

capeş – nagyfejű (cap), mindenre képes

capie – kergekór, kergeség (kör)

capilar – hajszálcsöves (kör)

capital – tőke, forgótőke, a hasonlatot adó tőke kör keresztmetszetű

capitală – város (kör)

capitol – fejezet (kör)

capitul – fészekvirágzat, gombvirágzat (kör)

capitulare – megadás, fegyverletétel, teljes körű önfeladás, a főség átruházása a hódítóra (kör)

capiu – kerge, kergekóros, megkergült (kör)

capântortură – nyaktekercs, három körértelmű gyök és az rt páros. Hasonlít a nyakkendő vicces nevére: nyaktekerészeti mellfekvenc.

capot – pongyola, köpeny (kör)

capsakapcsol, összekapcsol, a pspsz kapcsolatra nem találtam példát a magyar nyelvben, az cs hang a román szóban átvált sz hangra, a pcs páros a mérvadó, capsareösszekapcsolás

capsula – kupakkal lezár, capsulă – tok, kupak, toktermés (kör)

capta – összegyűjt, tárol, vízforrást köbölbe foglal, ha menni akarunk valahová, hamar összekapjuk magunkat, összekapta magát (hapták), mondjuk arra, aki hamar elkészült, ez is benne van az értelmében, ám a begyűjtés, összegyűjtés, összekaparás, egy helyre tömörítés kifejezőbb (kör). A pt páros nem jellemző hangkapcsolat a magyar nyelvben, a hapták, kaptafa kivételével csak műveltető igékben van jelen.

captator – gyűjtő, felfogó berendezés, captator solar – napelem

captiva – lenyűgöz, elbűvöl

captivitate – rabság, fogság

captura – elkap, elfog

captură – zsákmány (a vad is zsákmányt ejtett, majd bekapta)

car, căruţă – szekér, a kör gyök módosulása folytán több latin nyelvben keréken gördülő járművet jelöl. Az angol car lehet latin vagy kelta hatásra. Etruszk – latin, vagy kelta – angol. Mind az etruszk, mind a kelta bizonyítottan a ma magyarnak mondott ősnyelv-változat. Egy biztos, bármilyen nyelvben találkozunk a körre utaló car, cer, cir, cor, cur, gar, ger, gir, gor, gur gyökökkel, azok magyar nyelvi gyökszármazékok, mivel a kör fogalmával még az egynyelvűség idején találkozott az emberiség, akár a mosást szaporábbá tevő szappan készítésével, de még sok más fogalommal is.

carabină – rugós horog, ezzel kapcsolatosan lásd az arc címszót

caracter – jellemösszesség körleírása, a magyar kör gyökből

caracteristic – jellemző, jellegzetes, sajátos (kör). Az szt páros itt az illesztéssel kapcsolatos, caracterizare – jellemzés (kör).

carafă – üvegkorsó, kancsó (kör)

carantină – vesztegzár, benne a körbezártság értelme, nt páros, aki bent van, az érintett

caravan – karaván, ez a megnevezés az örökös oda-vissza utazás, az újra visszatérés, forgás körértelméből született

carcer – fogda, a körbezártság értelméből, rcs páros, görcs, az rcs párosból a rács, de lehet egymásra rácsatolt rövidítéséből is.

careu – négyszög, katonai négyszög (quart), alapjában véve félkör alakban, fél karéjban gyülekező oszlopsorok

caretaş – kerekes, kocsikészítő, bognár,

caretăşie – kerekesség (kör)

caretă – könnyű, csukott, üveges hintó (kör)

caricatură – gúnyrajz, összetett szó, benne van a car – kör, ri – ír, cat – ták, tur – kör. Az ur végződés: az u a legmélyebb fekvésű, legalacsonyabb hang, az r a legerősebb, ez a gúny nyomatékolása. A carica – karika jól érthető a magyar fülnek, tehát gúnyos képi körfirka, körrajz

carieră – életpálya, alapértelmében kör, amelyet lefutunk életünkben

cariolă – könnyű kétkerekű, rugókkal ellátott kocsi, homokfutó

caritate – jótékony könyörületesség, kony, köny, körértelmű gyökök, oly kifejezések alapszavai, melyre ez esetben a car is utal

carosabil – kerekes járművekkel bejárható útfelület

Carpaţi – Kárpátok, a hegyvonulat karéjszerű köralakjáról, talán a pát hasadó ásványféle jellegzetes összetevőiből ered a megnevezés, vagy part szóból, a később kiesett r hang nyomán. Alkotó gyökei csak magyar nyelven bonthatóak, magyarázhatóak.

carpatickárpáti, valamilyen a hegyvonulathoz kapcsolódó jellegzetesség

carpatinkárpáti, pl.: kárpáti szarvas, medve, bölény stb

cartaboş – hurka, ez hol rt, hol lt hangokkal mondják, az rt pároshangzó itt nem mérvadó, lásd caltaboş (kör)

carte – könyv, a hártya szóból, melyre régen írtak, itt nem az rt, hanem az rty páros háttéri értelme bújik meg, kártya

carter – olajteknő, forgattyúház (kör) rt páros, vért, védő szerepe van

cartograf – térképész, a szóban a hártya, melyre régen a térképeket rajzolták, a rovásra utaló graf (rav) gyök és a gr páros

carusel – körhinta

casă – ház, de jöhet, a lakás szóból is, leharapott szóvég

cască – sisak (kör)

cască-gură – szájtáti (kör)

caschetă – katonasapka, fürdősapka (kör)

caserolă – nyeles serpenyő (kör)

castangesztenye, ősmagyar gyök: geszt – fa, de ebből a családfa mintájú kaszt besorolás megnevezése, a tiszta származást igazolva. Még az egynyelvűség idején kialakult szó, különben nem lenne jelen torzított alakban az utódnyelvekben. Például: gesztenye olaszul castagna, franciául châtaigne. A gyök ősmagyar. A nyelvről leválók magukkal vitték, és náluk a folyamatos torzulás alatt csavarodott olyanná, amilyen ma. Az st – szt páros jelenléte is igazolja ősmagyar eredetét.

castă – kaszt, a geszt – fa hasonlatból

castor – hód, szintén a geszt nyomán, mivel a hód fanyüvő

castra – ivartalanít, herél, tr páros, hátrányos, gyötrő

castrare – ivartalanítás, teljes körű férfiatlanítás, innentől megszakad a kasztépítés folyamata.

castel – kastély, ez a casa – ház, lakás változata, castel, egy nagyobb, tiszteletet parancsoló előkelő, mutatós ház. A várkastély már félig-meddig erődítmény. Viccesen: estély lesz a kastélyban, ez egy beste nagy, sok lyukból füstölő ház, melyet egy mester épített. Mind az szt, mind az st páros értelmezése találó.

castelan – várúr, tiszteletet követelő, előkelő kasztból származó várnagy, kastélylakó, castelană – várúrnő, castelancă – kastélylakó kisasszony

castitate – tisztaság, szeplőtelenség, a kaszt, geszt (fa) értelméből, mely az igazi gyökérhez, törzshöz kötődést, a származási tisztaságot, a rokoni körön belüliséget jelzi – szt páros

castravete – uborka, régiesen ugorka gömbölyű terméséről (kör)

castron – serpenyő (kör)

caşcaval – sajt (kör)

cataramă – csat, kapocs, ami csattan, kattan, köt, kapcsol

catriă*katrinca, DEX kötényszoknya, ősrégi viselet. A gyök ősnyelvi: kö, ka (t, bekattan, kapcsolódik). Az nc páros a gönc, kölönc, lánc, ránc szavakban is értelemhordozó.

caută – keres, kutat

cavernă barlang, üreg. Az rn páros a tárna szóban hasonló értelmű

cazan – katlan, fürdőkályha (kör)

caza – elszállásol, a casa szóból, mely házat, lakást jelent

căciular – kucsmakészítő, kucs, kacs, căciulă kucsma (kör)

căciuleală – megsüvegelés, megalázkodás (kör)

căciulie – fej, hagyma, fejhagyma (kör)

călări – lovagol, a cal szó az utazás, költözés, kaland fogalomkör

călător – utazó, költöző, útra kelő, kalandozó (cal – ló, cale – út)

călători – utazik, költözik, útra kel, így jelölik a költöző madarakat is, călătorie – utazás, költözés, útra kelés (kal, kel, köl)

călău – hóhér, a ba – bacău nyomán, leharapott szóvég

călăuză – kalauz, útvonalat ismerő irányító útitárs, úgymond: kalandozásunkban kalauzoló, irányító (kör)

lca – lép, lépked, pe cale – úton. Ez az lk páros értelmi körébe csak úgy illik bele, ha az első lépés az alkotás útján. Másképp a kaland kezdete.lc – lk páros

ldare – üst, vödör, körértelmű, az ld páros, lásd a cald címszót

ldărar – kazánkovács, rézműves (kör)

ldăruşă – üstöcske, bogrács, kis vödör (kör)

căleaşcă – hintó, cale – út, cal – ló, útra kelés, költözés, kaland

călimară – kalamáris, tintatartó (kör)

cămară – kamra, a kam körértelmű, például: kampó, félkör alakú

cămăşuică – ingecske, körülveszi a testet (kör)

cămăşuţă – ingecske (kör)

cămeşoi – hosszú ing (kör)

cămin – otthon, tűzhely, kürtő, kandalló, kemence, a kellemes melegséggel való körülöleltség érzete (kör)

ngiuit – horgas, kampós, kankó, melyre akasztanak valamit. Az ng az ingó, lengő szavak tengelye, mely az egy pontban felfüggesztésre utal. Meglehet, itt a kankó szó átvételekor k>g hangváltás történt, ami elég gyakori. (kör)

căpătat – kapott (ajándékba)

căpătuială – meggazdagodni, megkapaszkodni, felkapaszkodni, kapni, megkaparintani valamit, mindent, minél többet

căpăţânos – nagyfejű, csökönyös (kör)

căpău* – kopó, DEX, vadászkutya, vadat elkapó, kopó (Czu-Fo sz.)

căpeneag* – köpönyeg DEX (kör)

căpiat – megkergült (kör)

căpiştere – dagasztóteknő (kör)

căpitan – kapitány, cap – fej alapértelméből induló kifejezés (kör)

căpiţă boglya, körértelmű kifejezés

căpşor – fejecske (kör)

căptuşeală – bélés, burkolat, körértelmű

căpui – elcsíp, elkap

căpuitor – szegecsfejező (kör)

cărăuş szekeres, fuvaros (a car – szekér nyomán)

cărăuşie fuvarozás (kör)

cărindar – kalendárium, körértelmű gyök, az nd a rendre utal

rturar – tudós, sok könyvet olvasó, író, a carte hártya tárgyköréből, régen hártyára írtak, rt rty páros

cărucean – szekér, kocsi (kör)

cărucer – szekeres, kocsis, fogatos (kör)

cărucioară – kis szekérke (kör)

cărucior – kisszekér, kiskocsi (kör)

căruţaş – szekeres, fuvaros (kör)

căruţă – szekér (kör)

căsători – megházasít, házasságot köt, căsătorie – házasság

căscat – ásítás, vagy szájtáti, a kerekre nyitott szájról (kör)

căscătură – nagy nyílás (kör)

căscioară – kis házacska

căseni – a háziak, a házbeliek

căsnicie – házasság

căsoaie – nagy ház

căsuţă – házikó

cătană*katona, DEX. A szó a ták gyök fordított változatából indul, és egy feladat (védelem) elvégzésével megbízott, pontos, mindig helyén levő, vezényszóra pattanó, kattanó férfi harcost jelöl. Katonás az, ami mindig helyén van, pontos, feszes, találó, hajszálra pontosan helyére kattanó.

cătărămuţă – kis csatt, kis kapocs, ami csattan, kattan, köt, kapcsol

cătat – keresett, kutatott, căuta – keres, kutat (kör)

cătuşă – bilincs, mely kattan, hangutánzó kifejezés

cânepă kender, ebből a cannabis

nta énekel, nótázik. Kántál, ősnyelvi szó, az nt páros nélkül nincs nóta, ntare éneklés, nótázás, kántálás, dalolás.

ntar mérleg, itt az nt páros viszonyító értelme jön a felszínre – annyi mint, ntări – megmérés, mérlegelés

rci – összezsugorodik vagy görcsbe rándul, rc – rcs páros

rd – csorda, rd páros

rlig – görbe kampó, kallantyú, horog, a kör gyökből indul, az rl páros a szintén görbe sarlóban is jelen van

rlionţ – ndör hajfürt (kör)

rmacikormányos, rmă – kormány, melyhez tíz körmével kapaszkodik minden párt

rmeală – fordulat, kertelés (kör)

rmire – kanyarodás, fordulás (kör)

rmoajă – kenyérhéj (kéreg), benne a morzsa értelme is (kör)

rnat – kolbász, kör keresztmetszetű, rn páros

rneşte – 1. csavarja /az orrát/ 2. elkanyarodik (kör)

rpă – körülszakadt rongy, rp páros, mely a reped rep gyökszavának hangzói, rpire – körülvarrás, foltozás (kör)

rti – zsörtölődik, az rt páros kapcsán, rtitor – zsörtölődő, morgó

Ceahlău*Csalhó, hegycsúcs Moldvában, de van egy ilyen nevű sas is. A DEX a magyar csaholóból származtatja, bár a hegy nevében más jelentés bújik meg.

ceangău* – csángó, ősidőktől Moldvában élő, és a mai napig az ősi ógörögös –esz, -isz végződésű nyelvjárást megőrző magyar nyelvű nép, mely nép közé később az osztrák üldözés elől menekülőként székelyek is letelepültek. A csan gyök a kínaiaknál, Szecsuán (Szécsény) földjén letelepült falulakót jelent (Szecsuán/gó), ellentétben a vándorló életmódot folytatókkal. A csángó szó nem csavargót jelent, a csángók nem csavargó nép volt, hanem letelepült őslakók Moldva földjén, akikre később a beszivárgó valachok rátelepültek. Az ng páros a magyar nyelvben az egy ponthoz kötődést jelzi, mely ugyan enged kilengést, de csak bizonyos határig, és onnan vissza,. Ez a letelepült nép mozgásterét jelenti. A csángók kötődése ősmagyar eredetükhöz megejtő, hisz a románok évszázadok óta gyomorforgató módon próbálják beolvasztani tűzzel-vassal őket, de ha megőrülnek miatta, akkor sem megy nekik. Bővebben nyelvjárásukról, nyelvük eredetéről, az eredeti kiejtések megőrzéséről Varga Csaba: Ógörög: régies csángó nyelv című könyvében.

ceapcă*sapka, csákó, a DEX lengyel eredetűnek írja, de a csa, csá ősgyök, így magyar, csára áll, vagyis ferdén, félrevágott csákó, c/sapka ismerős. A lengyelek is megörökölték.

ceată – csapat, csatára összevont had, adott esetben állatok csordája, a csa, cse, csi, cso, csu ősgyök csoport bővítményeihez tartozó kifejezés. A csapat szó az ősgyökök bővítményéből, a csap-csip-csup gondolatot hordozó gyökből ered, és kisebb egységet jelent.

ceatlău* – csatló, DEX, tl páros

celui* – csalni, DEX, a csa ősgyök ferdeséget jelző bővítményeiből, a csal, csel gyökből, celuială* – csalás, celuitor* – csaló

celulă – sejt, a legkisebb alakú élettani, fejlődési egység, mint egy bekerített vár, ahol a behatolni akaró kórokozó komoly ellenállásba ütközik, legtöbb esetben visszaveretik (kör)

cep* – 1. csap (hordó) 2. műsz. csap, csapol 3. oltóvessző csap, oldalág DEX

cepăi* – zaj, a csapni magyar szóból, zajt csapni DEX

cepuire* – oldalágak levágása, Székelyföldön lecsapdosásnak, csapozásnak is mondják, a levágott rúdszerű ágat csapnak nevezik, Zetelakán a lecsapozást, a csomópontnál elvágást bognyesésnek, és az erdei munkásokat bognyesőknek nevezik, cepuit* – lecsapozott, oldalágak

cer – ég, a kör gyök módosult alakja, az égbolt kerekségére utaló

cerekér

ceramie* (cserámie) – kerámia, cserépedény. A latinba átmehetett az etruszk cser gyökből is. Másik értelmezés: kerámia a fazekas körforgó korongon készülő kör kereszt­metszetű égetett agyagedénye, a kör gyökből, de benne van az am gyök is, mely az em, im változata, és jelzi, hogy simogató művelettel készül az edény. Ker – kör, im – am, körsimítás, keramítás. Mindkét értelmezés helytálló lehet, hiszen a magyar gyökszavak rugalmasak, többirányú szóalkotásra alkalmasak. A cserépedények feltalálóitól, első készítőitől nem lehet elvitatni a névadás jogát.

ceramist – agyagműves, keramikus, cserépedény készítő, st – szt páros, mely itt az illeszt, készít értelmet képviseli

cerckör, az rk páros a bárka, burkol szavakban védelmi kör, védőburkolat értelmet közvetít.

cerca – kipróbál, megkísérel, kikísérletezi, körülményesen, ellenőrzi, kifürkészi a jellemzők szerinti alkalmasságot, benne a kör értelme. Az rcrk páros jelentése a kísér szó nyomán: jön-megy valami (eredmény) után, járkál. A cerc szó rk párosa a hangkörnyezettől függően rcs-re is vált.

cercel – fülbevaló, fülönfüggő zártkör alakú ékszer. Az rcs páros a görcsnek a kör alakját idézi.

cercelat – göndörített, bodros, szintén a körrel kapcsolatos

cerceta – keres, kutat, fürkész, körülményesen nyomoz (kör)

cercevea – ablak-, ajtókeret

cercui – megabroncsoz, körbefog, korlátoz. Itt újra rk alakban.

cerdac – tornác, rd páros – kordon, rt páros (kert) t>d hangváltás

ceremonial – szertartásrend, a szer gyökből, még a szeredásvallás idejéből fennmaradt kifejezés, ceremonie – szertartás

cerere – kérvény (kör)

cerut – kért, megkövetelt (kör)

cergă – cserge, vastag, bolyhos gyapjúszőttes, pokróc. Az rg páros a szorgalom, de a dörgő, dörgölőző, csergő, szavak tengelye is, mely szavak a durva felületű szőttes készítésére, külalakjára találó jellemzőket írnak le.

ceetă – kéreget, koldul, a cer – kérkol körértelmű gyök, a koldus körüljárva kéreget. Az rs hangpáros az orsó, korsó, borsó szavakban: köralakot, köröző mozgást, forgást írja le, ezek jellemzők a kéregető koldusra is, mert a koldulás körüljárás.

certbiztos, kétségtelen, megerősített, bizonyított, vitán felül álló, vagyis c/erőt mutató, mérték szerinti, rt páros, két erős hang

certifica – igazol, megerősít

certitudine – erős, megingathatatlan (bizalom)

cetaş – csapattag, harcos, lásd a ceată címszónál

cetate – vár, az alapértelme: védelmi csatára felkészült cetaş-okból álló ceata – sereg fallal kerített épülete a cetate.

cetlui* – csatolni, DEX, tl páros

ceucă* – csóka

cheltuie* – elkölt DEX, lt páros, elkölteni a pénzét, annyi, mint: valamibe beleölti, belefűzi, cheltuială – költség

chemav, a hé, hí megszólító ősgyökből. A román tájnyelvben él a cheamă mellett a chiamă szóalak is.

cherem* – tetszése, kérése szerint bánni valakivel, la cheremul său, a magyar kérem szóból. A DEX törökből eredezteti, de oda is a ma magyarként ismert ősnyelvből jutott, mivel a kér a kör gyökből származó, a kör gyök az egynyelvűség idején alakult ki, és a világ minden nyelvében kimutatható.

chervan – szekérkaraván (összevonva, rövidítve)

chezaş*kezes, jótálló DEX, chezăşiekezesség, jótállás

chibz*képzelet, magyar eredetű a DEX szerint is. Ez pz páros, de a román nyelvbe a p-nek b-re hajló hangzása szerint ment át.

chibzui* elképzel, a magyar jelentésétől eltérő értelmű a román nyelvben meghonosodott változat: elbírál, kiértékel, megfontol egy helyzetet, chibzuială megfontoltság

chibzuinţă* – megfontolás a következmények elképzelésével, chibzuire – megfontolás, chibzuit átgondolt, elképzelt

chiclaz* – kékes, megkékült, DEX

chiflă – zsemle, kifli, körértelmű kifejezés, minthogy a kifli is ívelt alakú. Alapgondolat szerint az egyenes vonalból kificamított, játékosan mondva kifli, még játékosabban kiflentyű. A DEX német eredetet ajánl, ami épp oly balgaság, mint az örökös francia nyelvre utalás, hiszen a románok nem a franciákkal (inkább utazhatna a latinra), nem a németekkel voltak szomszédok, hanem velünk, magyarokkal. Egyébként a németekhez is a magyar nyelvből jutott, mint a többi körértelmű gyökszó, s mivel a kör fogalmát még az egynyelvűség idején fedezték fel, nevezték meg. Az fl páros a fül szót is idézi, ez a kifli görbületi hasonlata, ezt a floare – virág címszónál kifejtettem bővebben. Mindenképp magyar kifejezés. Ha az ifjú és ívott alakot vesszük, ott is látható a v>f váltás.

chin*kín, szenvedés, DEX, magyar gyök: kínoz, kényszerít (Czu-Fo szótár), chinui – kínoz, chinuială – kínlódás

chinuire* kínlódás, szenvedés

chiorăie* korog, ősnyelvi gyomorhang utánzó, körértelmű szó

chip* kép, DEX, arc, ábra, ábrázat, áb/ra/jz, rajz – kép

chipeş* – jóképű, széparcú, mutatós

chir – úr, az ógörögbe jutott, torzult kifejezés, az úr, irgalom összefüggésből kiérezhető a kapcsolat, hasonlóan a …

chiriehaszonbér, bérlet, a háziúr irgalmától való függés a …

chiriaşbérlő szavakból is.

chirci – görnyed. Az rcs páros a görcs szóban, chircit – satnya, csenevész, görnyedt, chircitură – satnyaság, görnyedtség

chiştoc – cigarettavég, csikk, a kis-ből

chiţcan, chiţorancickány, hangutánzó cic, azaz a cincogás hangja

chiţibuş – semmiség, apróság, a kis, kicsi nyomán

cidru – gyümölcsbor, g>d hangváltással a csig ősmagyar gyökből, csigere, csigér, savanykás gyümölcsital jelentésű, a francia nyelv is az ősnyelvből örökölte. A d hanggal a nedvességre (id), a dr párossal keretre (cadru vagy nadrág) utal.

cifra – rejtjelez, cifrat – rejtjelezett

cifră – számjegy. A szépen írt írásjeleket Székelyföldön cikornyás, cirkalmas, cifra betűknek mondták, mondják. Eredetileg a számok cikornyás fura alakja miatt lehetett cifura, melyből később kimaradt az u hang – cifra. Innen a román cifră.

cigă* – csiga, DEX

cihăie* – csahol DEX

cilindru – henger, kürtőkalap, cilinder. Itt két összeolvadt kötött páros van, az nd, mely a hengerben ng-re vált, és a dr páros, mely itt is keretez, körülölel, cilindric – hengeres (kör)

cimitir temető, az első hang változott, ha visszaállítjuk a c helyett a t hangot: timitir

cimotie* csemete, csimota, DEX

cimpanzeucsimpánz. Az mp páros a csimpaszkodó, csámpázó majomnak még az ősmagyar nyelven adatott találó nevében meghatározó jellemzőt takar. Az nz páros, az esetlenségében is ügyes, szórakoztató, rokonszenves, vonzó tulajdonságára mutat. Mivel jobbat nem találtak, a franciául, románul is ezt a nevet használják.

cioaclă* – húzható szánkó a magyar csáklya szóból, Erdővidéken a korcsolyát is csáklyának mondják DEX, cl – kl, kly

cioatcă*csutka, DEX

cioban – juhász, ősmagyarból vették a perzsák is: bacsa, bacsó, Csabajuhokkal járó. A román nyelvben ez még a római rabszolgaság előtti, ősi ázsiai szókészletükből maradt meg.

ciocălău* – kalapácsot jelent, de a DEX a magyar csuklóból származtatja, igaz, a jó mesterember a kiskalapáccsal csuklóból dolgozik, úgy használja

ciochie*hordódonga rögzítő szerszám, a DEX a magyar csáklyát jelöli eredetként

cionc*csonka, nc – nk páros, cson gyök, csont, tomka, tonka, a tom, nyitott tem, fordítottja met, metél. (Czu-Fo) A latin nyelv megörökölte: meto, mutilo.

ciont* – csonka, nt páros

ciopată – húsdarab, aprított hús, alapértelme: csip-csup apróság

ciopârteală – darabolás, aprítás, pârt, parte – rész (csip-csup). Az rt páros fordítva a törni ige tör gyökét adja.

ciopli – farag, vés, úgymond kicsapdos, kicsipdes a fából, kőből. A pl páros valószínű jelen volt a csap/ló csip/lő gyökök főnév képzőjeként hasonlóan a cséplő szóhoz, de végül az l hang kimaradt csapó, csipő, cioplire – faragás, vésés (csap-csip)

cioplitor – nagyoló gyalu, faragó, véső (csap-csip-csup)

ciopor*nyáj, falka, csapat, csoport DEX, (csap-csip-csup)

ciot – tönk, tuskó, csutak, a levágott fa gyökérmaradványa

ciot* – csutka DEX

ciotoros, cioturos csomós, bütykös,

ciotur – csutak

circcirkusz, körönd, porond, körporond, rc – rk páros

circa – körülbelül, circă – kerület, (kör)

circuit – körforgás, áramkör, körverseny

circulă – kering, forgalomban van (kör)

circulant – kerengő

circular – köralak

circulară – körlevél

circulator – keringő, pl. vérkeringési

circulatia rutieră – közúti forgalom (kör)

circumferinţă – körkerület, kerület (kör)

circumscris – körülírt (kör)

circumspecţie – körültekintés (kör)

circumstanţă – körülmény (kör)

circumterestru – földkörüli, a ter a magyar tér görög terra torzója

cireadă – csorda

ciripcsirip, hangutánzó kifejezés

cirip, ciripire – csiripelés, a magyarban van kiterjedt szóbokra, teremtőgyök: csár, cser, csir, csor, csör, csur, recs, racs,

ciubăr* – cseber, sajtár, dézsa, magyar szó: cseb, csob, csöb, csub

ciubuc* – csibuk, pipa, a magyar csipdes, fonetikusan csibdes, füstöt csipegető, csippentgető pipázó

ciuciuli* – összekuporodik, a DEX a magyar csücsül szóból eredezteti, törökülés

ciuf, ciufulit* – kócos, borzas, kócolt, megtépett, csúf, megcsúfolt

ciumăfai* – csudafa, gyógynövény, Datura stramonium, DEX

ciungcsonka, nk páros, a román szóban k>g hangváltás van

ciunt – csonka, nyomorék, k>t hangváltás, ciuntitură – csonkaság

ciupeală* – csípés,

ciupeşte* – csíp, a magyar szóbokor a cs-p gyökből: csap, csáp, csep, csip, csíp, csop, csöp, csup, ciupitură* – csípés

ciurdă* – csorda DEX, a csor gyök a lassú folyás, csorgás jelenségéből, ciurdar* – csordás, gulyás, dr páros

ciuruc maradék, hulladék – ami lecsorog

ciuruie* – csorog, csurran, magyar szógyök, lásd a ciripire címszót

ciuruitor* – csor

ciută – suta, szarvtalan, szarvastehén

ciutură, ciuturea – kútvödör, valszínűleg a csutora, mely kulacs is, csúcsos szájú edény, ebből a latin cytola

civil – polgár, civil, a szó gyöke a civ, latinul, és a latin nyelvekben csi-nek, esetenként szi-nek ejtik (szív, ez sem rossz), a mi csi ősgyökünk a cselekedettel, csinálással, csintalankodással (a sziv a szívvel) kapcsolatos. Mondhatnánk: tevő, tevékenykedő. A vil gyök a világosságot jelzi, mely szintén a művelődés feltétele. A ták, ték gyökök nyomán a tékonyságot, tehát munka tevékenységét, mondjuk úgy civikenységet (csiv-, szív-) végző embercsoport, az a réteg, mely munkájával járul hozzá az intézmények fenntartásához, működtetéséhez. A szóban a v a kulcshang. A latin szó nem a tek gyökkel utalt a tevékenységre, hanem a cselekvés csi gyökszavával. Az örökös változást jelző v, maradt: civil, csivil, csivel, művel.

civilie – polgárság, a dolgozó civilség, művelt, tevékeny (tev – vet) réteg, civiliza – kiművel, a vil gyök jelzi a világosságot, mely a művelődés feltétele, hozzájárul a kiműveléshez

civilizare – kiművelés. A munka nemesít, a történelem folyamán csak letelepedett nép hagyta maga után a civilizáció mélyreható nyomait, tevékeny földművelő, kézművesként megfigyelte a körülötte történő eseményeket, és tapasztalatait írásban, rajzokban közölte utódaival. Ez értelmes tevékenységet követelt meg, azaz civikenységet.

cizelat – csiszolt, kicsiszolt

cizmar* – csizmadia DEX, zm páros

cizmă* – csizma, csiszolt, fényesített bőrből készült lábbeli

cizmărie* – csizmadia műhely, de csizmadiaság (szakma) is

clacă – kaláka, a kal körértelmű gyökből. A román értelmezés szerint a földesúrnak végzett szolgálatot jelentette. A székely kaláka körértelmű, egymás megsegítéséről szólt, a gyakorlatban: a faluközösségen belül idővel minden segítségre szoruló családra sor került., clăcaş – kalákás

claă – kilincs, retesz, a kölönc-ből, – nc – ncs páros

clement kegyes, irgalmas, könyörületes, együttélni vele kellemes, nt páros, ha a két összetorlódott mássalhangzó közé beteszünk egy e betűt: c/e/lement, tehát a Kelemen név nem idegen, hanem a kellemesség jelentésével bíró magyar név. A latin nyelv és a francia is az ősmagyarból örökölte,

clemeă – kegyesség, irgalmasság, könyörületesség, kellemesség,

clenci* – kilincs, kallantyú, kellentyű, ncs páros (kör)

cleptoman – beteges lopási hajlam megszállottja

climat – politikai, társadalmi, gazdasági, erkölcsi légkör hangulatot, közérzetet befolyásoló összessége, mely kellemes, vagy kellemetlen. A c/e/limat egy e hanggal megtörve érthetőbb. Az ógörög kallimosz a légkör kellemességét is jelenti.

clipă – pillanat, a román nyelvben fordított gyökként

clipeală – pillanat, clipire – pislákolás, clipiş – szempillantás

clocitoare – kotlós, a kot gyökfordított alakja a tok, ez tevékenységet fejez ki: tok, tik.(cit – tic) A kotló a tikmonyt kotolja, abból kel ki a kistik, kistyúk, azaz a kiscsibe, clocire – kotlás

clop* – kalap, DEX, magánhangzó kiesés, tegyünk be egy o betűt: c/o/lop vagyis kalap (kör)

clopotharang, a c/o/lopot körértelmű, a kalap alakját idézi, de a koppanó hangot is, magyar megfelelője – har-ang, melynek jelentése – magas hang, clopotarharangozó

cloşcă – kotló, şc – sk páros, mely sok esetben kicsinyítő képzővel való kapcsolatot mutat

Cluj – Kolozsvár, sosem volt Cluj és Napoca sem. A Napoka nevű dák település Kolozsvár környékén volt, a napimádó dákok lakták, de azoknak nincs közük a románokhoz sem le-, sem felmenő ágon.

coajă héj, burok, mely valamit körülölel (kör)

coasa* – kasza, (kajsza, kajla, kör)

coastă – borda, körív alakú, görbe, az st – szt a bordák tér megosztó oszlopszerű látványából

cochilă – mészváz, páncél, öntőforma, kokilla, ez a kagyló szóból ered, mely az ógörögben kokhlia alakra torzult

cocoaşă – púp (kör)

cocolit – bebugyolál, burkol, dédelget (kör)

cocoloş galacsin, gombóc (kör)

cocongubó (kör)

cocos kókuszdió (kör)

cocoş – kakas, a k hang hímségi hang, ősnyelvi eredete, az ak, ka megtalálható: bika, kakas, kan, bak, kos, stb. szavakban

codru – erdő, szófordítás nyomán kialakult szó, erdő – urdoc

cohalm* – kőhalom, lm páros, DEX, dombos, köves szántóföld, de a Kőhalom nevű helységünkből miért lett Rupea?

cojit – meg/hámozott, a coajă – héj, burok, a coj kezdetű szavak nagyobb részben körértelműek

cojoc – irhabunda, suba, a test beburkolására (kör)

cojocel – bőrmellény, ködmön

colaci kalács, a col körértelmű, rengeteg példa van rá

colac – tekercs (kör)

colan, colier nyakék, nyaklánc, öv (kör)

coldan* – kezdő koldus, DEX, colduş* koldus, coldui*– koldul ld

coleaşă* – kása, köleskása (kör)

coleg – kartárs, kolléga, ugyanabban a munkakörben dolgozó (kör)

colină domb, halom (kör)

colindă – karácsonyi körüljáró kántálás, a szó gyöke ősmagyar eredetű. Az nd páros is ősnyelvű eredetét igazolja.

colivie – kalitka (kör)

colonie – gyarmat, colonialist – gyarmatosító, az szt páros tisztség

color – szín, a színek összessége, körértelmű, színkör

colora – színez, colorabil – színezhető, colorat – színezett (kör)

colorant – színező, nt páros jelző, coloraţie – színek összessége (kör)

colnă – kaliba (kör)

colnic – domb, halom (kör)

colniţă – karám, enyhely (kör)

columbă – galamb. Az mb páros fontos kötött páros. Mindig őseredetű szót jelez. Az am érzelmi gyök, a galamb szelíd volta simogatásra ösztönző.

comanda – parancsol, rendel. Itt csak az nd páros jelzi, hogy renddel kapcsolatos ősnyelvi kötődésű a kifejezés.

combina – összeállít, az mb páros, a tömb, gömb stb. jelzi, hogy tömörítés, egy tömbbe gyűjtés, combinare – összeállítás

comporta – magával hoz, viselkedik, port – hord, visel, rt páros. Az mp páros a milyenségre – cum (hogyan) se com-portă? – is utal (csámpa, pompa, tompa), comportament – magatartás

compresor – Csak az mpr összetorlódott mp és pr párosok kapcsán. Az mp a pumpál, pumpol, de a hompol szavakban is az összezsúfolás, tömörítés (tömp, tomp) jelentésének hordozója. A pr páros majdnem hasonló értelmű, csak ez a törve zsúfolást a tiprást mutatja be.

confirma – megerősít, jóváhagy, nem firtat (for, fir). Az rm páros sokrétű értelmezhetőségű. Itt talán a kemény hangú erőteljes igazolás förmed értelme van. Esetleg a természet szerinti állapot vitathatatlanságát, igazolását jelzi. Az rm az ide vonatkoztatható, szándéknyilvánító, egyes szám, első személyi rag: merem, akarom alakjában is kifejező erejű.

conform – megegyező, vagyis ugyanaz a forma vagy alak szerinti. Az rm páros hasonít, conformat – jó testalkatú, jó alakú

conjugal – házastársi. Értelem szerint ugyanabban az igában húzó.

conlocui együtt lakik, conlocuire együtt lakás

conscripţie – összeírás, a rovás szóból,

consemn – jelszó, eredete: oly jel, mely szemmel látható

consemna – feljegyez, consemnare – feljegyzés

conserva – tartósít, valaha szárítással, aszalással tartósítottak. Az rv páros hervad, sorvad szavakban is hasonló értelmet nyújt.

consimţământ – beleegyezés, érzelmi im gyök, nt páros

consoană – mássalhangzó, együtthangzó, zön, zen, zson gyökből

consonant – összhangzatos (zson), nt páros

contăş*köntös. Csak a DEX online tartalmazza, de az lengyel, bolgár eredetet jelöl, a MÉKsz viszont iráni eredetre szavaz eltalálom, nem találom el alapon, csak magyar ne legyen. Az nt páros a kifejezésben a testi külalak látványi kikészítéséhez tartozó, és a rülvont (idegen nyelvekben a contur szóban) értelmét adja. Öltözeti megközelítés: könnyű köpeny, köntös, kötény, kösöntyű. Testi: könce-fince, kence-fice, kikente-fente, bőrére kente, magamra öntöm, köntöm, s ha már nem kell magamról lebontom.

contorsiune – vonaglás, a vonagló összegörnyed, forog, a tor körértelmű. Az rs páros z>s hangváltás nyomán: tors – torz.

contra – ellen, szemben, vagyis vissza, azaz hátra. A tr párost tartalmazó szavak: botrány, gyatra, gyötrő, hátrány stb. kellemetlen, nehéz állapotot leíró szavak. Mégis megfigyelhető, hogy itt az előtte levő n hang – ntrenyhít rajta. Az n hang a magyar nyelvben egyensúly tengely. A contra- a szóösszetételekben ellensúlyozás, kiegyensúlyozás értelmét adja. A tr hangpárossal kapcsolatban lásd még a bătrân, otravă, tragedie címszavaknál is.

contraatac – ellentámadás, ac ak, ék

contrabalansa – ellensúlyoz, a lóbálás, billenés nyomán

contrabalansare – ellensúlyozás

contracara – keresztez (ker, kör)

contraface – hamisít, fak, cse gyök, szószerint: ellen cselekszik

contramarcă – ellenőrzőjegy. A hamisítások ellensúlyozására. Az rk páros értelme az erkölcs, fürkész szavakban hasonló.

contraotravă – ellenméreg. Itt kiérezhető a tr előtti n hang enyhítést jelentése. Az otravă – méreg megöl, az ellenméreg (contra) talán nem ront, inkább megment (nt). Az is világos, hogy a hangok értelme csak a magyar nyelvből következtethető ki. Az idegen nyelvi kifejezésekben is megsúgják nekünk, magyar anyanyelvűeknek, hogy mit akarnak ott, azon a helyen, kifejezni. Mintha idekacsintanának felénk cinkosan: Te tudod, mit akarok én itt mondani ebben a szóban a jelenlétemmel, mert te ismered a születési adottságaimat, jellemzőimet, de ezek ezt így külön nem értik meg.

contrapunct – ellenpont

contrasemna – ellenjegyez, (semszem, semn – jel, jegy), személyi, sajátos kézírás, csak rá jellemző személyi kézvonás, nevének személyét azonosító, szemmel érzékelhető írásos kézjegye, melyből felismerhető, igazolható az ő jóváhagyása

control – ellenőrzés

contur – körvonal, az nt párost lásd a contăş – köntös szónál

conturarekörvonalazás

copac – fa, gömbölyű törzs, de a cap – fej is erre utal (kör)

cortaş – közös részes, parte – rész, –rt-, part hasonlata, rt páros

copâeu* – koporsó, DEX, az – rs páros

copcă – horog, kampó, kapocs (kör)

coperiş – tetőzet, borítás, az acoperiş rövidítése, az ac gyök a kulcs

copertă – borító, az rt páros a tart szónak is kulcsa, a borító is tartó

copoi* – kopó, vadászeb, a vadat elkapó DEX

coporâie*kaszanyél, a DEX szerint, a magyar kaparóból (?)

copulativ – kapcsolódó, copulă – kapcsolóige

cor kórus, coral – kórus, énekkari (kör)

corb – holló. Az rb párosról a barbă címszónál.

corci* – korcs, keresztezett DEX, corcit* – korcsosult, rcs páros

cordon – kordon, kerítés. Az rd páros nem szívmelengető kifejezések jelentéshordozója: mord, zord, csorda, borda, horda, korda, ordít, erdő, érdek stb. Bezár egy kört, lezár egy mozgásteret, érdeket véd valakik ellenében.

corect – helyes, szabatos, becsületes, kifogástalan, szabályos, azaz hibátlanul kerek, corecta – kijavít, szabályoz, kerekít

corectitudine – helyesség, pontosság, szabatosság, becsületesség

coridor – körfolyosó (kör)

corigent – osztályismétlő, vagyis „újra kell futnia a kört”, nt páros

corinteu* – kurjantó, DEX

corist – karénekes, kórista, st – szt páros

corlată* – karám, korlát, jászol, DEX, rl páros

cormană* – kormány, DEX, ez esetben ekeborogató, rm páros

corn – szarv, kifli, ívelt, körszelet kerületrésze, keresztmetszete kör, rn páros, corn kürt,

corn – kifli, ívelt, if, ív azonos, a kifli nem német szó!

cornorat – felszarvazott, rn páros (kör)

coroană – korona, koszorú, ebből a latin corona is (kör)

coronamentkoronázó díszítmény (kör), nt páros

coroi – karvaly, körözve repülő, innen a neve, meg a görbe csőréről

coroiat – görbe, horgas (kör)

corolă – párta (kör)

corona – fénykör elektromos áram kisülése esetén

coronar – koszorús (kör)

corp – test, gömbölyűséggel kapcsolatos. Az rp páros a magyar nyelvben testi vonatkozásban a horpasz, törpe szavakban.

corpolent – testes, nt páros, corporal – testi, corporativ testületi

corsaj – ruhaderék. Az rs – rsz páros, tartalommal rendelkezőt azonosít: erszény, ország, corset – fűző (kör)

cort – körsátor. Az rt páros: tart, kert, kurta szavakban ily értelmű.

cortex – kéreg, héj, cortical – kéregi, és majdnem minden más cor gyökkel kezdődő szó is

cos kaszás, a cos kezdetű szavak körértelműek (kajsza).

cosirekaszálás, a művelet, cosit – kaszálási idő, cositor – kaszás

cositoare – kaszálógép, cositură – lekaszált fű, lekaszált hely

cosmos – világegyetem, világkerekség. Az sm – szm az eszme szóban, az -izmusokat is megjeleníti.

cosoroabă – koszorúfa DEX

costum – öltöny, testet burkoló. Körértelmű. Az st – szt páros hasonlóan a fusta – szoknya esetében az osztó, posztó, ösztön, tiszta, tisztel szavakban tartalmaz értelmi hasonlóságot. Ez esetben választékos öltözet.

coşkosár, coşuleţ – kiskosár, kosárka, coşniţă – méhkas (kör)

coşar – karám, szárnyék

coşarcă – kosár, kukorica kas

cotângan*– suhanc, a DEX szerint a magyar katángból, talán a magas, vékony hasonlóság kapcsán, az ng páros a lengés szóban hasonlót jelenít meg, aki magas, annak nagy a kilengése

cot – könyök, kanyarulat, körértelmű, coti – kanyarodik

cotcodăci – kotkodácsol ősnyelvi hangutánzó

coteţ – ketrec, kalitka, a zártság körértelme

cotigă – kétkerekű szekér, taliga, kordé, cotigar – kordélyos (kör)

cotlon* – katlan, DEX védett hely vagy tűzhely, tl páros

cotreanţă* – rongyos ruha, a DEX szerint a magyar kotroncból, ez talán tájszó. A tr kötött páros itt is a hátrányról beszél.

cotrobăială – kotorászás, turkálás, a tr páros mint a túr gyök alaphangjai, cotrobăi – kotorászik, turkál

cotruţă* – kis zug a kemence és a fal közt. A DEX a magyar katroc szót adja eredőnek, mely valószínű elírás lehet, talán ketrec akar lenni, a tr páros kapcsán erre lehet következtetni. Zug – elkörített, elkerített kis hely.

covaci* – kovács, alapgyök: , kavics, kova. A tüzet kovával csiholják, és levegővel koholják, innen a kohó. A koh h hangja a lehelet, levegő. A DEX szerint szlovén, bár igazolhatóan, eltagadhatatlanul, hamisíthatatlan magyar gyök. De nem ez a DEX egyetlen hibája.

covăcie* – kovácskodás, kovácsműhely

covrig – perec, covrigar – pereces, covrigărie – perec sütőde (kör)

covru – lyuk, vacok, odú (kör)

crac – ág, g>c (szár)

crai – király, az úr szóból (úr, irgalom), az ógörög kyrie is az úr szóból indul ú>i hangváltással a kemény k hanggal az élen

crăiasa – királyné, lásd a crai szót. Ógörögben: kyra – úrnő.

crater – tűzhányó tölcsér, kör alakú, körértelmű

cratiţă, crăticioară – serpenyő, serpenyőcske, c/ö/ticioară (kör)

crăcană – ágasfa, g>c, crăcăna – szétágazik, szétterpeszt

crăpa hasogat, repeszt. Itt a szóeleji crkr hangpáros is figyelembe veendő, mely a szekrény szóban az elkülönítést jelenti. A hasítás is erről szól, két darabra szelést, szakaszolást, és egymástól elkülönítést. crăpatrepedt, crăpăturărepedés

crea – teremt. Ebben a cr – kr páros jelzi, hogy benne van az ikra, az egész tervet tartalmazó csíra, az írmag, mely csak teremtői felségjog alapján hozható létre az isteni szikra erejével. Ugyanakkor körértelmű, mert kör-ből pattan a szikra., crea, az e átvetve a cr mássalhangzók közé: cer.

creare – teremtés (művelet), creaţie – teremtés, alkotás (mű)

creativitate – alkotókészség, -szellem, creator – alkotó, teremtő

creatură – teremtmény, alkotás, alapértelmében (mindannyi a bevégzett, kerek munkára utal),

crede – hisz, a crede – hinni

credit – hitel, lehet szavahihetőség is, nem csak banki hitel

creştin – keresztény szavakban is. A szikra a körből …, a kr páros a sacra – szentség szóban is szikra jegy.

cristal – kristály, a fényt megtörő áttetsző alakzat, a kr páros a fényre utal. Talán az ősnyelvben krisztály lehetett, az szt páros a fény megtörését, megosztását, szórását szemlélteti.

croiki/szab, a cro itt hangátvetett körértelmű gyök, kerek – ab –, ez is hasonló a crekör gyök alakhoz, crea, croi, mindkettő kerek alkotás, egyik ábrázat, másik szövetszabás

croiszabás, croitor, -easăszabó, varrónő, croitorieszabóság

cronicarkrónikás, a szó a kor és a összevonásából alakult, így az o hang kimaradt az első szótagból, a nicnik, nök, mint az elnök, mérnök, főnök. Értelme szerint a kor hírnöke. A hírnök? Szóban: hí, hű-hó – figyelem felvó, írásban: ír, ró, rajzol, ábzol – koráról tudósít. A magyar kifejezésekben nem torlódnak a mássalhangzók a szó elején, ez kivétel, hasonló a próba szavunkhoz. A krónika szó körértelmű, kerek korról szól, cronică krónika.

crosnăköteg (kör)

croşeta – horgol, körértelmű, a horog félkör alakot jelöl. Különben hangkieséses összetett szó: horgas és fog, a horog megfog.

cruce – kereszt, köröszt, köroszt, egymásra merőleges átlókkal négy részre osztott kör, körkereszt, (latinul crux).

cruciat – keresztes lovag, crucifix – kereszt, feszület (kör)

crucişător – cirkálóhajó, mely egyébként „keresztbe” áll minden nemkívánatos betolakodó hajó elé (kör)

cub – köb, ugyanakkor kocka, zahăr cub – kockacukor. A köb szóból a gyökfordított bucată – darab szó is, cubajköbözés

cuibfészek, cui – iucjuk – lyuk, gyökfordítás (kör)

cuibafészkel, bújik, cuibărifészkelődik, elbújik

culcuş – vacok, odú, lyuk, culluc, azaz luk, gyökfordítás

culege – le/arat, leszed, betakarít, össze/gyűjt, alapértelem szerint egy helyre, egy körbe (lukba) bekerített helyre betakarít. Gyökfordítással luk – kul, cules – betakarítás (kör)

culisantgördülő (tolóajtó), nt páros

culme – tetőfok, csúcspont, lm páros. A tetőn levő ok, luk, ahol a fény bejött, és kiment a füst. Itt fordított gyökből.

culmina – tetőfokára hág, csúcspontra jut, lm páros

cupa – kupa, r>p módosulat, körrel kapcsolatos. A kúp alakját vehetjük példának. A talpon álló kupa, fordított kúp alakú.

cupkereskedő, kupec, körbe, kúpba hordja, gyűjti vagyonát

cuplaj – kapcsolás, cuplare – összekapcsolás, cuplat – összekapcsolt

cupola – boltív, boltozat (kör)

cuprinde – befog, átkarol (kör) nd páros

cur – fenék, ülep, kör alakú, magyar megfelelője is a kerekség-ből van: kerek segg. „A kőkor szava: kép” V. Cs.

curăţa – takarít, curăţătorie – takarító, tisztító, mosoda

curătură – tisztás, erdőirtás nyomán, curăţel – tisztácska

cura – kúrál, teljes körű, gondos kezelést nyújt, cură – kúra (kör)

curabil – kúrálható, kezelhető, gondozható, curantkúráló

curaj – bátorság, teljes körűség értelme. Az egészséges, értelmes emberi életfelfogás természetes, velejárója. Az igazi férfi jellemzője a bátorság, curagios – bátor, curajos – bátor

curat tiszta, bizonyos körben kitakarított hely

curatelă – gondnokság, kuratórium (kör)

curator – gondnok, kurátor, curatoriu gondnokság, kuratórium

curba – görbít, az rb hangpáros hiányosságot kifejező is. A görbe, az egyenestől eltérő, tehát, ha az erkölcsi viselkedés területét nézzük hiányt, csorbát szenved az egyenesség, igazság. A görbe úton járó nő curva – kurva, a szoknyavadász curvar.

curbare – meghajlítás, görbítés, curbă – görbe, forduló, kanyar

curbătură – görbeség, görbület (kör) curbură – görbület, hajlat, kanyar, ívelés, curbit – ívelt, hajlott, görbült (kör)

curbure – görbület, hajlat, kanyar, ívelés (kör)

curea – öv, meghajtó szíj (kör)

curent electric – villanyáram (kör), a vezetéken folyó áram hasznosítása végett zárni kell a kört.

curge – folyik, a cur körértelmű gyökmódosulat lévén, itt a víz körforgására utal. Az rg hangpáros (csörgő, csörgedező) azonosítja eredetét A vízi erő hasznosításakor is zárul a kör: kivezetjük a folyóból, átvisszük az erő-átalakító lapátkeréken, melyet meghajt, majd visszavezetjük a folyóba. Nem teszünk mást, mint utánozzuk a természetet.

curgere – folyás, folyam, (r> l/y/, for, fol) (a víz körforgásából)

curier – küldönc, r> l, olyan, aki körülhordozza a hírt

curios – kíváncsi, kérdező, körbekérdező (kör)

curma – összeszorít (körülköt), görnyed (gúzskötés, körülkötés, a kötés, mint zártkör is körértelmű) rm páros

curmei – gúzs, mellyel gúzsba kötnek (kör)

curmezis – keresztben, körösztben, ferdén, rézsút/osan (kör)

cursă – kelepce, r> l, rs – rsz páros, cursă – körjárat (kör)

cursiv – gördülékeny, folyékony (kör), for, för, für, fer, fol, fol/y/,

curta körüludvarol nőt, az rt páros a kör zártságát is jelzi

curtată körüludvarolt nő, curteancă – udvarhölgy (kör)

curte – udvar, bekerített terület, curtean – udvaronc (kör)

curte cu gard – kerített udvar (kör)

curtenie – udvariasság, curtenitor – udvarias, előzékeny (kör)

curtezană – kurtizán, körüludvarolt ledér nő, curtezanudvar

curtoazie – udvariasság, előzékenység (kör)

curuţi – kurucok. Becstelen történelemhamisítás is van a DEX-ben. Elsősorban a románokat említi Dózsa seregének harcosai közt, és kurucként!!!!!!

curva – görbe úton járó, kéjnő, kurva, curvar – szoknyavadász, rv

cutie – doboz, tok, cuttuc – tuktok – kot, dob, a valaha volt, de még most is használt skatulya szavunkból. Volt iskotolya, Erdővidéken az öregek még kotolyának mondják, mely a tok gyökfordítottja, eredete az alkot, tákol szavaink gyökéből indul. Nem mi vettük át a román nyelvből, hanem ők örökölték meg a latin scatula alakból, mely valaha az ősmagyarból jutott a latinba. A scatula tartalmazza a ták gyökszavunkat, akárcsak a fabricatio átörökölt szavunkban. Meglehet, hogy még ázsiai őseik vették át az ősnyelvből, a kotolya alakból. Ez esetben e szavuk régebbi a latinnál.