Dák nevek meglepően könnyed magyar olvasata

Magyar nyelvű nép volt
Az Utidava, Arkidava, Tamaszidava, Piroboridava, Ziridava magyarul érthetőek. Csak mélyen bele kell nézni a gyökökbe a Czu-Fo szótár alapján. Az ős­gyökök jelen voltak a dákok nyelvében is.

Utidava – Útivár (Lásd Strassburg hasonló jelentését. K.S.),
Arkidava – Ár/o/kivár, körülárkolt vár,
Tamaszidava, akár Temesvár, tömésből, töltésből épített vár. (Ez lehetett a mai Temesvár előtti település is. K.S.)
Piroboridava, a pir a tűz gyökszava az ősmagyarban, a pir, pír gyök­nek nagy szóbokra van ma is. A Czuczor-Fogarasi gyökszótár szerint a bor – forralt, tüzes ital Ez értelemben Tüzesborvár.
Ez a valószínű, mivel Bíró Lajos is a bor­ral hozza összefüggésbe, és ezt támasztja alá az a tény is, hogy egy folyó­juk neve Boristenhesz volt. (a borok istenének folyója?)
Ziridava – Szeredavár, a szeredásvallás székhelye lehetett, idejártak szeredába, szerdai napon ejtvén szerét a szeredának, a vallásos szertartásnak. (Valahol Arad környékén állt. K.S.)

Kosztin Árpád: A dákoromán legenda című művéből: „XIII. század előtti ortodox román templom sehol nem léte­zik, s nem is létezett soha a mai Románia egész területén. Dákorománia, a >2000 éves álom< szétfoszlik a tények napvi­lágánál.” !!!

Ama fikciók melyekkel nacionalista filmekben, vagy liberális szemlé­letű filmekben találko­zunk, nem valóságalapúak. Idétlen, törté­nelemhamisító, szenzációhajhász, aberrált, pénzorientált, haszonreményű producerek, rendezők valóságtól elrugasz­kodó, azzal köszönő vi­szonyban sem lévő ferde, szándékosan ferdített agyszü­leményei, az embe­rek „megetetése”, galád félrevezetése végett. A lényeg a kasszasiker, hogy omoljon, csússzon, folyjon feléjük Mammon istenük imádott pénze.