S

Az sz hang a szabadság, érettség, ész, értelem, a szív, száj, szenvedély, szenvedés, így a lélek, érzelem jó és rossz iránya, az elmúlás, szomorúság, a felfelé ívelés, a szétesés, a szorzati jelenségek, a szórás, sziszegés kulcshangja. Nélküle nem száll a madár, nincs se szél, se szó, se szuszogás.

sabie – szablya, mellyel az ellenséget szabja, a szab gyökből. Ez egy őskori magyar harci eszköz, Álmos, Árpád hadfiai e néven használták. A DEX bolgár eredetet ír, holott csak magyar gyökre vezethető értelem szerint. Van egy másik fajtája is a kaszab, ezzel inkább a törökök kaszaboltak, de a kifejezés ősmagyar. A szab gyök nálunk élt kiterjedt szóbokorral tele életet: szab, szabó, szobor, ebből az ab a kerekséget jelenti, melyből az ábra, melyből a rajz, melynek körvonalain halad a szabásmintát kiszabó szabómester ollója.

sacszák, iszák, zsák, latinba is az ősmagyarból jutott, ott saccus alakban jelenik meg. A magyar kifejezésnél szófordítás is van, mely csak magyar nyelvi különlegesség. Székelyföldön még ma is kászú a neve a lehántott fenyő- vagy nyírfakéregből készült, tökéletesen illesztett, víz és egyéb szállítására is alkalmas edénynek. Ezek mindegyike a kéz szóhoz áll közel, általa készül, és általa használt eszköz.

sacalajtos kocsi, szekér

sacada – szakadozik beszédben, mozdulatban, sacadare – szaggatás

sacadat* – szaggatott, szaggatottan (szakadozva, k>g), innen a francia saccadé, az olasz staccato, mivel a szak gyökszó magyar. Példamondatként: Mielőtt szakát vetné a kasza, azzal kaszabolva szakaszokra szakítva, készletként szekrény rekeszeiben tárolható. Nagyvárad és Szováta közelében van Szakadát nevű helység.

sacagiu – szakajtó, melybe a kiszaggatott kenyértésztát teszik, mielőtt a kemencébe bevetnék

sacoşă – szatyor, táska, tasak, kis zsák, zsákocska

sacral – szent. Ez nem tűnik magyarnak, de a kr hangpáros jelenlétéből (szikra, szakra), azoknak a kör és kereszt (nem a szimbólum, csak szóként) szóban, az sz hangnak a sza, sze (szak, szer), rendkívül kiterjedt gyökökben való kulcsszerepéből jön egy ösztöni hasonítás.

sacrificare – feláldozás, sacrificat – feláldozott, sacru – szent,

foc sacruszent tűz, szent szikra, sacrum – keresztcsont (kr)

sanie – szán, csusszanó, csuszamló, iszamodó eszköz, a szántani ige gyöke az eke csuszamló látványa okán („A kőkor szava: kép.” V. Cs.). Erdővidéken a szántó emberre úgy kérdeztek rá: Jól számlik-e, bátya?

săbioară – kis kard, a szablya kicsinyítése, săbiuţă – kis szablya,

săcălas* – szakállas (ágyú) DEX, săcălus* – szakállas (ágyú) DEX

săcoi – nagy zsák

criu – koporsó a szekrény-ből – kr páros

săcui – nyakba akasztható kis zsák, săculeţ – kis zsák, szák

săgeată – nyíl, a szó gyöke: szög, magyarul nem ez a neve, de az okozatokkal kapcsolatban volt a szó: átszegezte a nyílvessző

săgetar – nyílas, săgetătură – nyílazás (szög)

Sălaj – Szilágyság, a névadásnál ellentmondásba keveredtek a román névadó szervek. Szilágysomlyónak ugyanis a Şimleul Silvaniei nevet adták, holott ha a Szilágyság ősi román térség, 2000 éves megnevezésekkel, akkor Simleul Sălajului kellene legyen. Ez a „következetesség” azonban nem csak itt mutatkozott meg, hiszen voltak olyan települések az ősi „román” Székelyföldön, amelyek harmadik nekifutásra találták meg a mai román nevüket. A baj az, hogy sem a Şimleul sem a Sălajului nem mond semmit a román nyelven, sőt közvetlenül még a Silvaniei sem, mert ez sem román, hanem született latin, amelyet talán száz éve hoztak az erdészeti hivatalok megnevezésére.

sălaş*szállás DEX, sălăşlui* – elszállásol, sălăşluit* – elszállásolt

sălta – ugrik, szökken, a gyök: száll, săltare – ugrás, szökkenés

sămădău* számadó DEX

sămânţă – mag, szem, sămâos – magvas, szemes, szemcsés

sămeşie – számvevőség

săniat – szánkázás, a csusszanásból, săniuş – szánkázóhely

săpun – szappan, a szap gyök a szapora szó alapja. Jelentése: gyorsan, eredményesen ismétlődő, és köze van a szorzással szaporítás (sz/ap/or) fogalmához, de e hangváltással – szep – az elválasztáshoz is, pl. a szenny elválasztása (szeparál) a szövettől. A mosás kemény, asszonypróbáló munka volt, sz/iparkodni kellett vele. Lúgos áztatással szaporábban, gyorsabban ment, mivel feloldotta a szennyet. Végül a patakon sulykolták ki a ruhából a szennyel együtt a lúgot. Sulykoláskor szapora ütéseket mértek a nedves ruhára, ipakodni kellett, hogy a munkának legyen szaporája. A lányok, asszonyok versenyre is keltek: ki ügyesebb, ki szapulja szaporábban a sulykolóval a vizes ruhát. A munka eredményessé tételét nagyban segítette, szaporábbá tette a lúgból, zsiradékból főzött szappan használata. Hogy milyen régi a szappan, abból is látszik, hogy az utódnyelvek mind megörökölték a gyököt, tehát azoknak kialakulása előtt már régen gyakorlat volt a szappanfőzés, mivel a gyök kezdettől beépült az ősnyelvből kiágazó többi nyelv szókészletébe.

săpunar – szappanfőző, săpunieră – szappantartó

săpunariţă – szappanfű

sărac – szegény, ez a szó a szegénységi állapot szerény jelzőjéből alakult. A szegénység a szegélyre, szélre szorult, szűkölködő állapot, a szerény szó, a kis számok kis szorzójú hasonlatából jön, a szegénység szerencsét nélkülöző állapot.

sărăcan – szegény, nyomorult, ágrólszakadt, sărăcie – szegénység

sărăduit – zsinóros, paszományos, ez a kifejezés gyökerében a szeredásvalláshoz, a szeredához kötődő, a szeredába menők ünneplőbe öltöztek, hiszen szertartásra mentek, ebből ered a

rbătoare – ünnep, az ünnep, innap felbontva megérthető. Az in gyök a Czu-Fo szótár szerint a ne tiltószó gyökfordított alakja (érdekes módon az in a latin nyelvekbe is átment az ellentétes értelmezés jelölőjeként, lásd az i hangnál),mivel a hétköznapok művesnapok, miesnapok voltak, így a munkát megtiltó hetedik nap innap (Vargyas) volt, szünnap, ünnap, ünnep. A szeredásvallás követőinek szereda, azaz a szerdai nap volt az innap, szünnap, ünnap, ünnep. Az rb páros a dorbézol, görbe szavakban jeleníti meg az ünnep balos árnyoldalát. rbătoresc – ünnepnapi / a hangulat

rbători – ünnepel / a nép.

rbătorire – megünneplés (szer, szor)

rbătorit – ünnepelt. A szó eredetéről a DEX, a Román Nyelv Értelmező Szótára egy kukkot sem ír. Talán mert a szó gyöke ősmagyar eredetű, mert románul a szerda – miercuri, mely nincs kötve a sărbătoare szóhoz. A többi latin nyelvek a cel (szer) gyökből indulnak. A francia: célébration kifejezés valaki, valami szertartásszerű megünneplésével kapcsolatos (románul sărbătorire, serbare), az ünnep, ünnepi hangulat, ünnepélyesség – festivité, románul sărbătoare, festivitate. A latin festivitas is kézügyben volt.

rman – szegény, szánalmas, nyomorgó életforma (szer)

săruta – csókol, a szeret szóból, szorzati cselekvés

cret – titok, lásd a secret címszónál

nziana – tündér, az előtűnő, megszűnő látomás fogalmi köre, jelen van az nz páros, mely érzelmi alaphangú – vonzó. Ennek alapján áll a szenzáció, idegennek gondolt szavunk, mely hirtelen előtűnő, nem remélt eseményt jelöl. Olaszul senza – nélkül, sensazione – feltűnés.

rg* – sürgős, DEX. Az rg páros a forgó, fürge, pergő szavakban

rgui – szorgoskodik (szer, szor)

scaldă – fürdik, úszik, úszkál – ld páros

scarpină – vakar, leharapott szóvég jelenség. Az rp páros a magyar nyelvben a korpa szóban a vakarás eredményére utal.

scălâmb– csámpás, csimpázosan csámbál, kalimpálva megy, mint a csimpánz, a lábfej, járás közben köröző mozgást ír le. Olaszul scalembro. Az mb páros utal erre, melyhez közel áll az mp páros. scălâmba– elcsámpásodik

scălda – fürdik, úszik, úszkál. Az ld páros az áldott, boldog, oldott szavakban utal erre. scăldare – fürdés, úszkálás

srmăna – tép, tépáz, tilol. A körmölésből eredő, rm páros.

srpina – megvakar, srpinare – vakaródzás

sii – csikorog, nyikorog, karcoló hangot ad, – rc páros

schimbcsere, váltás, akár, mint a lábváltáskor, a testsúly egyik lábról a másikra helyezésénél, kiérződik belőle a himbálás fogalma. Ezzel fejezi ki az egyik oldalról a másik oldalra áttevést, a hely-, pénz-, ruha-, szóváltást stb. A latin excambiare, az olasz cambiare is a himb, kalimp, ide-oda mozgás, váltás, gördülés gondolatát hordozza, és tartalmazza az mb hangpárost (gömb). Magyar oldalon megjelenik az mb páros rokonpárosa az mp is.

schimbător – változó, állhatatlan, de sebességváltó is (himba)

schingiui – meg/kínoz, chin, chinuie – kín, kínoz, lásd a chin címszónál. Az ng hangpáros a csünget, rángat.

scoabă – kapocs, kampó, de falmélyedés is (kör, köb)

scoarţă – kéreg, héj, körértelmű

scoate – kihúz, kikotor, scoatere – kihúzás, kikotrás

scobi – ki/váj, vés, vájkál, ez az öböl, köböl értelmét hordozza, valamibe öblös, köblös vájatot készít

scorboroşit – odvas, üreges. Mind a cor, mind a bor, bur körértelmű gyökök., rb páros a kettő találkozási pontja, és csak a görbe (gürbe) szóban utal az üregre. scorbură – odú, üreg (kör)

scormoni – fel/túr, felturkál, körmöl, kotorász, fürkész – rm páros

scorni – kigondol, kohol, keletkezik, tárna, torna, tornác, rn páros

scorojeală – fel/táskásodás (kör)

scoroji – le/málaszt, le/hámlaszt, összevissza görbül (kör)

scorţos – héjas, kérges (kör)

scotoceală – kotorászás, kutatás, turkálás (kör)

scovârda – meghajlik (kör) Az rd páros a borda, ferde szavakban is hajlított formára utal.

scovârlie – szemüreg (kör), rl páros arletben hasonló

scrib – gúnyos kifejezés: firkász, írástudó, írnok, körmölő

scrie – ír, a szóeleji mássalhangzó torlódás megtévesztő lehet, de ha a sc/a/rie alakban írjuk, akkor kiérződik a karcolás gyöke, alapjában véve a ri a ro/vás o>i hangváltott alakja, a magyar nyelvben idővel írónak nevezték azt, aki , így került a elé í az idők folyamán, tehát: az, aki végül író lett. Latinul: sribere, mely szintén tartalmazza a ri gyököt

scriitor – író, scriitoraş – gyenge író, firkász, tintanyaló, pennarágó

scrisoare – levél, scrisorică – levélke (ír)

scrijeli – meg/karcol, meg/vagdos, barázdál, mintegy visszaidézi a karcolással való írás műveletét (sc/a/rijeli)

scrin – fiókosszekrény, ha elhárítjuk a mássalhangzó torlódást s/e/crin, szekrin, szekrény, így felismerhetőbb a származás. A DEX az orosz skrin és a latin scrinium szavakból származtatja, ám ezekből egyik sem adja a szakaszokra osztottság értelmét, mely a szekrényt jellemzi. Az -ény (in) képző árulja el a legkézenfekvőbb módon a szó magyar származását. A cr – kr páros magyar eredetet bizonyít.

scriptologie – írás, vagyis aktagyártás, scriptură – írás, scris – írás

scrisoare – levél, kézirat, scrisorică – levélke (ír)

scruta – fürkész, a fürkész körértelmű (fürög-fireg-forog), azt jelenti: jól körülnéz, a cru, körgyök, hangátvetve cur, curba – kanyar, curios – kiváncsi, aki fürkész . A cru, cur, cul körértelműek. A kr páros magyarban fordítva: rk

scrutin – szavazás, mintegy a népvélemény kifürkészése

scuipa – köp, kiköp, leköp, scuipat – köpés

sculpta – farag, szobrot farag kőbe, fába, a col, cul körgyök, a szobor szóban is benne van az ab, ob (szab – kikerekít, ábra vagy kép, a szobrot régen még mondták állóképnek is). lp páros.

sculptor – szobrász, sculptură – szobrászat, szobor (kör)

scurge – elfolyat, kifolyat, csorgat, csurgat, a curge – folyik, a cur lévén körértelmű gyök módosulat, a víz természetbeni körforgására utal Az rg páros a szorgalom, forgalom szavakban az állandó mozgásra utal. (kör)

scurma – fel/túr, kapar, körmöl, kotor bizonyos körben (kör)

scurscsorgatott, kifolyt (kör). Az rg-ből g>s váltás van, bár ha az rsz párost vesszük, az erszényből is lehet kifolyatni – pénzt.

scurt – rövid, kurta, a kifejezés körértelme akkor érthető meg jobban, ha egy régi állattartói gyakorlatot idézünk föl: ha olyan helyen akarták az állatot legeltetni, ahol körül gabona vagy más termőnövényzet volt, akkor kikötötték. A pányva hosszát úgy szabták meg, hogy ne tudjon kárt tenni a körül levő kapásnövényekben, gabonában. Így az állat a pányva engedte körben (kur) legelt le egy szabályos kör alakú területet, melynek sugara a pányva hosszával volt egyenlő Ez különösen a lovakra, kecskékre alkalmazták. Ha egy sarokrészt kellett lelegeltetni vele, akkor kurtára kötötték, hogy kis körben legeljen. Mivel a kör szó még az egynyelvűség idején született, így minden más nyelv mellett a latinba is a magyarból jutott át az összes körre vonatkozó kifejezés. Az rt páros kapcsán érték mérték is lehet, de kurta kert (kerítés) mart, part, ártó párt stb

scurta – rövidít, kurtít, scurtare – rövidítés, kurtítás

scurtcircuit – (villamossági) rövidzárlat, itt is körről van szó, melynek sugara kurtul, akár a kikötött állat esetében, csak itt nem kívánt módon. Az rk fordítva a szikra szó tengelye.

seamă, a da, a cere de seamă – számadás, számonkérés

seamăn – hasonló, felebarát, a két szem hasonlóságából

seamănăhasonlít, a szem gyökből, két egyforma szem-szem,

sec – száraz, szikkadt, szikár, ez a sec (szik) benne a szárazra érő gabonafélék nevében. A latin siccus a magyar szikkad sarja, a belőle kialakult román sec gyök bővítményei az aratásra, használati szerszámai megnevezésére is kiterjednek.

secakiszárít, szikkaszt („Ég a napmelegtől a kopár szik sarja,…” A.J. Toldi)*

secantszekáns, olyan, aki viselkedésével lelki kimerültséget, azaz kiszáradást (szikkadás) okoz, a kimerített edény is kiszárad. Erre van egy székely kifejezés, mely még ma is él Erdővidéken: üszkütöl. Az el nem égett, kiszáradt üszkös fadarab, az elhagyott tűzhelyek szélén látható. nt páros

secară – rozs (szik)

secare – kiszárítás, szikkasztás, secăciune – szárazság (szik)

secărea – édes/kömény (szik)

secera – learat, a szárazra érett gabonát, secerat – aratás (szik)

seceră – sarló, az aratás eszköze, secerător – arató (szik)

secerătoare – aratógép, secerătură – aratás, seceriş – aratás (szik)

secetă – szárazság, secetos – aszályos (szik)

secret – titok, titkos, ehhez kötődik a szekrény, mely az a bútordarab, ahol száraz helyen (sec szik) a külvilágtól elzárva, szakaszokban, rekeszekben különválasztva, egymástól elkülönítve tárolhatók különböző használati tárgyak (ruhák, titkos iratok stb.) A sec csak bővítményekkel jelent szakaszt, szakaszolást, szakadást. A francia, a latin sec – száraz.

secretar – titkár, aki oly adatokat birtokol, melyeket a többiek nem tudhatnak, a szekrényben, elszakaszolt helyen tárolt adatok, e tárolt szakaszába azok be nem juthatnak. A titkár, régiesen titoknok, a rejtett, titkos adatok szakaszát felügyeli. A kr páros ősnyelv azonosító igazolja a magyar nyelvből eredést.

secretor – elválasztó, secreţie – elválasztás

secriu – koporsó

sectant –szakadár,szektáns

sectar – elkülönülő, szektárius, valamely nézet fanatikus híve

sectarism – szektaszellem, elfogultság, sm szm – -izmus

sector – kerület, körzet, szakasz, secţie – szakosztály

secui – székely, szikamber, szikulus, a hazájukból a gaz rómaiak által kiüldözött dákok befogadói, sokkal annak előtte Szicília benépesítői, az egyiptomi feliratokon „sekeles” néven

secuiescszékely, secuimeszékelység,Székelyföld ősi lakói

secular – évszázados, ennek a szónak nincs köze a százhoz, inkább a korok szakaszokra osztását jelzi, akár az esztendő, mely szintén az időfelosztás egy pontosan mérhető szakasza

secure – szekerce, fejsze, összetett szó – fejszekerce, de a szekerce vagy akár a fejsze, valaminek a szakaszolására, darabolására is alkalmas vágószerszám, innen a latin securis

segment – körszelet, szelvény, a seg a sec-nek szakaszolást, elkülönülést, megkülönböztetést jelentő c>g hangmódosult alakja, mely a magyarban nem szekvény, hanem a k hang l-re szelídülve: szelvény. Ám lehetett valaha szegmény is, mely ez alakban került a latin nyelvekbe. Székelyföldön a kenyeret megszegik, amikor szeletet vágnak belőle. A Károli Gáspár fordítású Biblia a tanú, hogy a XVI-ik században ezt a változatot használták az irodalmi nyelvben is. A szóvégi -ent, mely az nt párost is magába foglalja, -ény értelmű.

segrega – elkülönül, szakít valakikkel, itt csak k>g váltás van, a kr szekrény szakaszoló értelme rejlik a szóban.

select – választékos (gyökfordítás, lasz – szalszel), értelmében a társadalom, vagy egy szakterület kiemeltszeletéhez tartozó. A francia sélect és az angol select is ezt jelenti, csak az ő nyelvükön értelmet hordozó gyökökre nem bontható, úgymond: nem szeletelhető. A ct – kt páros, melyben a ták, ték gyöksor alaphangjai vannak jelen, utalnak az emelt szintű minőségért végzett munkára: választék.

selecta – kiválaszt, selectare – kiválasztás, selectiv – választékos

selectivitate – választékosság. Itt is érződik a tákolás, tékolás, tevékenység szükségessége a választékos minőség létrehozása érdekében: selectivitate – tivi tevé/keny.

seleie – kiválasztás, kiválasztódás, az itt jelen levő – kc páros csak t>ţ, azaz t>c hangváltott alak

selecţiona – kiválaszt, kiválogat, selecţionare – kiválasztás

semafor – forgalmijelzőlámpa, szemmel érzékelhető színjelzést adó készülék, akár mintha magyar rövidítés volna: szemed a forgalmon! A DEX a francia sémaphore-t adja forrásként, de az is a látás szervének magyar nevéből a szemből indul.

semantic – jelentéstani, itt szintén a szemmel érzékelhető jel a kulcsa az értelmezésnek, intnt páros, semantică – jelentéstan

semăna vet, szemeket, magvakat ültet el, semănător – magvető

semeni – hasonlóak, semeni mei – felebarátaim, a másik szemhez hasonlók, egy szem, félszem (szem)

semestru – félév, ez a hasonlat is az egy szem félszem fogalomból eredhet, és így jutott át a latinba, a fél (sem-, semi-) megjelölésére (szem), az st szt páros a kettéosztást jelenti

semeţ – büszke, van egy mondás: szemesnek áll a világ. Lehet ettől oly büszke, de benne a szemétség és szemtelenség értelme.

semi- – fél, szóösszetételek előtagjaként a hozzákapcsolt utótagnak a felét jelenti. Eredete mindenképp a szemre vezethető vissza, akár a szemek, magvak elosztása, akár a szemek okán. Székelyföldön még ma is mondják a kétfelé osztás körülbelüli megállapításaként: szemre fele. A suméroknál (szemerék) két egyformának más-más megnevezése volt. A két szem hasonlóságát figyelembe véve szem-szem. És csak ez, semmi más, hiszen köztudott, hogy minden megnevezés gyökere a látvány, és a mindenki által legérthetőbb példából kiindulva. Két szem egész, egy szem félszem.

semicerc – félkör

semicilindru – félhenger, körönd, nd páros

semicircular – félkör alakú

semicivilizat – félművelt

semifabricat – félkészítmény (fak) – br páros

semifeudal – félhűbéri, feud – főd, azaz földesúri

semifinisat – félig finomított, félig-meddig kész

semiînalt– félmagas (nől) lt páros

semiliber – félszabad, a rabszolgaság idején volt ilyen állapot (lib)

semilichid – félig-meddig folyadék, vastag, alig folyó, lassan szétterülő folyadék (lé, id)

semincer –magfa,magnövény, magvak, szemek megtermésére, azon célra termesztett növény, seminţă – mag, szem

seminţiş – magoncos, természetes maghullásból kelt növényzet

semn, semnaljel, jelzés, mely szemmel (is) érzékelhető

semna – aláír, személyhez kötött, egyéni jellegű, személyes, sajátosan személyi ellenjegyzés

semnal – jeladás, semnala – jelez, jelt ad, semnalare – jelzés (szem)

semnaliza – jelez, semnalizare – jelzés, semnare – aláírás (szem)

semnificat – megjegyzett, fontos, jelentős (szem)

semui – hasonlítani, mint egyik szem a másikhoz (szem)

senat – szenátus, vének, öregek, őszek tanácsa. A két véglet a junior (if) és senior (őszöreg), állapotjelzőként: ifjan, ifjún vagy öregen, őszen. A ma magyarnak mondott nyelvhez hasonlót beszélő etruszkoktól átvett nyelv és szokások mellett (Őszen, értelmesen, minden jóra készen lehetett bekerülni a vének tanácsába.) a tőluk átvett társadalmi berendezkedés hivatali latinosított megnevezéseit is megőrizték. Leharapott szóvég. Így az etruszk vének tanácsának neve latin nyelven

senatus – szenátus, azaz őszek, vének, öregek tanácsa, innen a ..

senator – szenátor, az őszek, vének, öregek tanácsának tagja megnevezés, a tisztességben, becsületben megőszült népe javáért tevékenykedő tanácsi vén kellett legyen, innen a …

senatorial – szenátori jellemzők, teendők összessége, és talán a …

senil – szenilis, agyalágyult, megfogyatkozott elméjű öregemberre mondott jelző (bár ez a sen jöhet a senki szó sen gyökének hiányt jelentő értelméből, mely az olasz senza – nélkül szóban is), de innen a hasonlat a …

senin – tiszta égbolt megnevezésre, és a …

seninătate – derű, derűsség, melyre a tisztességben megőszült öregember megnyugodott, békés, bölcs, mosolygós állapota adja a hasonlatot.

senior – idős, az ősz állapotból (őszen)

sens – értelem (őszen)

sensibil – érzékeny, inkább nz páros. A latinba átmenve z>s hangváltás van. Elképzelhető, hogy az ősnyelvi alakja érzen, érzeny volt, és innen a sens kifejezés a leharapott szóvég jelenség nyomán. A z hang a magyar nyelvben az érzések, érzelmek fogalmi körének uralkodó kulcshangja: ízlelés, ízlés, érzék, érzelem, de az ikes igék z hangos változatába (zik) is érzelmi töltetet visz be a legtöbb esetben (ölelkezik, csókolózik) A sens így elvitathatatlanul a z hang által uralt érzelmi fogalomkörbe tartozó. sensibilitate – érzékenység

sentiment – érzés, érzelem, a francia sentiment és a latin sentimentum szintén tartalmazza az érzelmi im ősgyököt. Az nt páros, a benti fontos érzelmet érintő dolgokat jelöli.

senzaţie – érzékelés, észlelés, érzés, az nz páros a kínzó, önző, pénz, vonzó szavakban vágyról, hajlamról, csábról, erőről beszél.

senzaţional – érzelmileg megmozgató feltűnést keltő

senzitiv – érzékelő, érzékeny, senzor – érzékelő, senzual – érzéki

senzuală – érzéki nő, senzualism – érzékiség, senzualistă – érzéki beállítottságú, átható érzékiségű nő, senzualitate – érzékiség

separa – szétválaszt. A francia séparer és a latin separare nem ad választ a megnevezés okára, csak magyar bontásban érthető meg. Lehet a folyópartok példájából is, ám van egy másik értelmezés. A sza, sze, szé gyökök bővítményeikkel: szak, szap, szár, szed, szel, szek, szét, szép az elválasztás, szeletelés, elágazás jelenségét írják le, mely által a kiválasztott, szeparált, szép dolgok külön kerülnek. Szakaszol – darabjaira szed szét. Szapul, elválasztja a nem odaillő szennyet a mosandó anyagtól, ide illik be a szeparál. Szapulva szeparálva, széppé tesz, mely kifejezés így nem is tűnik teljesen idegennek, csak idegenből hazaérkezőnek.

separabil – szétválasztható, különválasztható (szel, szep, pár)

separeu – elválasztott, elkülönített, helység, vendéglőben, bárban

serba – ünnepel, megünnepel, az ünnepek is ismétlődnek a szer gyök szorzati alapértelme szerint (szer) Az rb párosról sărbătoare címszónál.

seria – sorozatgyártás, -számozás termékek esetén

serial – sorozat, a ser – szer gyökből, széria, ismételt filmsorozat vagy más (succesiune neîntreruptă). A francia (série), latin (series), román nyelv nem tudja megmagyarázni a szer gyökszó értelmét, a többszöröződő ismétlődés jelenségét saját felbontásban, csak szajkószóként ragadt nyelvükben.

serios – komoly, a szer gyök hordozza a többszörösen megfontolt, komoly gondolkodás, döntés értelmét, mely szorzatokkal is szemléltethető fontossággal növekszik. A sergyökből indul a szolgálattal kapcsolatos kifejezések egy része (szer)

serpentină – kígyóút (şarpe – kígyó), ismétlődően kanyargó, (székelyül: sirülő) szorzatokkal (szer) növekvő kanyarok száma (szer), pl.: hányszor fordul, hétszer fordul, rp páros

sertarszertár, eszközöket, szerszámokat tároló hely

servaj – szolgálat, elképzelhető, hogy a magyar gyök is szor volt, mely az állandóan, sorozatszerűen ismétlődő kiszolgálói tevékenységet jelölte, és r>l hangváltással jött létre a szol alak, de a latin ser még a szer gyökből indult (szer) Az rv párosnak kiszolgálással, szolgálattal kapcsolatos szavakban való jelenléte: kurva, szerv, terv,rvény stb. servi – szolgál,

servietă – szolgálati táska, servil – szolgai, servire – kiszolgálás

servitute – szolgasors, szolgaság (szer)

servo- – (műsz.) előtagként a kapcsolt utótag által leírt gép működésének segítését, hatékonyságának szorzatokkal való emelését, növelését, hatványozott felerősítését szolgáló szerkezet neve: szervofék, szervokormány stb.

sex – nemiség. A két összetevőjű (emberi: férfi – nő, állati: hím – nőstény, növényi: hímpor – bibe), önműködő szaporításra beállított világ legerősebb mozgató, fenntartó ereje. Megnevezését állítólag a tízparancsolat hatodik (sex) isteni parancsa nyomán nyerte. A sesze gyök a hatványszorzat, szaporulat, ugyanakkor az értelmi sen, (értelmesen) érzelmi, érzéki senszeny értelmét viszi bele a kifejezésbe.

sever – szigorú, kemény, kérlelhetetlen, pedig a szó gyöke szívet, törökül szerelmet jelent. Egy azonban biztos: szorzati értelmű, ősmagyar eredetű kifejezés

sfârşit – vég, vége. Az rs meghatározó a forgás jelenség leírásában, nem véletlen, hogy a koporsó szóban utal a végre

sicativ – száradó, szikkadó, sicativitate – szikkadásra hajlamos

sichiraş* – szekeres, DEX

sicriu*koporsó, a szekrény szóból, kr páros

Sighişoara – Segesvár, a magyar kifejezésnek van értelme, bontható, a román csak értelmetlen torzó

sigila lepecsétel, ez a művelet régen egyenértékű volt a szeggel rögzítéssel. Ma is használatos az a mondás, ha megegyeznek egy ügyben, hogy: le van szögezve. Ilyen volt régen az aláírt, szignált, és viaszpecséttel szigilált szerződés.

sigilare pecsételés, sigiliu pecsét, sigilografie pecséttan (szög)

signal – jelzés, szintén a szög értelmi köréhez tartozó

sigur – biztos, szigorúan, sz/igazán megbízható módon, leszögezve. A DEX a sighuros újgörög szóból származtatja, melyet az is az ógörögön át az ősmagyar nyelvből örökölt, viszont a valós eredetét, értelmét, árnyalatait nem ismerik. Csak betű csoportképként él nyelvükben a szó. siguritate – biztonság

siguraă – biztonság, az nc páros a lánc szóban biztonságra utaló

sileiator – zajcsökkentő, sileios – csendes (szi)

sileium – csend, akár a latin eredetije, hangutánzó ősnyelvi örökség, a sziszegő csendreintés hangjából (szi)

simbiotic – életközösségben élő, az mb páros itt a tömb értelmét adja, a biobuja, a tictik, ták.

simbioză – együttélés, életközösség. A sim talán az asimila hasonulásra, besimulásra utaló gyöke.

simbol – jelkép, ami szemmel látható, tehát szemmel kapcsolatos. A francia symbolique, a latin symbolicus, újgörög symbolikos csak a tünetet jeleníti meg, nem tudja megmagyarázni az okot, mivel sem az mb páros, sem a szem gyök nem sajátja.

simbolic – jelképes, jelképező, simbolism – jelképek alkalmazása

simetric – részarányos, szem-szem, mint az arc függőleges, képzelt tengelyével elválasztott szempár a tr (tör) talán a képet megtörő középvonal, simetrizare – részarányosítás

simfiză – összenövés (orvosi), a fűz, fűzés nyomán

similar – hasonló, mint egyik szem a másikhoz

simpatic – megnyerő, rokonszenves, mindenképp szemmel, látással kapcsolatos, de az érzelmi im gyök isbenne van, itt érezhető, hogy az érzelmi vonzalom kialakulása a szemmel (em), látással is kapcsolatos. A tic – tik azt sugallja, hogy ez az érzés tetteket is vonhat maga után. Az mp párosnak itt a pompás szóban való értelme tűnik ki. (im, tik)

simpatie – rokonszenv, simpatiza – rokonszenvez (im)

simţ – érzék, érzelmi im gyökjelenlét, a szókezdő s (sz) az érzelem szó z hangjának zöngéjét adja, simţământ – megérzés (im)

simţul frumosului – szépérzék, a szépség mindig látványként érvényesül, és érzelmi vonatkozású (im)

sincer – őszinte, ebben a magyar szóban benne van a szív, benne van a nyíltság, benne van a színvallás, az érzelmi, tisztességi szintvonal, melynél alábbszállni nem szabad, mert akkor megtörik a szint. Sem a francia sincére, sem a latin sincerus nem tartalmazza ezt az értelmet, csak a gyököt vitte magával, az értelem magyarázhatósága nélkül. Olyan, mintha a pásztorgyerek örököl egy hordozható rádiót, van neki, tudja csavarni a gombokat, hallgatja, de nem tudja, ki beszél, ki zenél, és azok hogyan férnek el abban a kis dobozban, talán nem is érti, mit mond, nem tud magyarázatot adni hozzá. Ha az ncs párost vesszük, akkor a kincs szóban lelünk hasonlóságot. Az őszinteség kincs.

singur – önmaga, magányos, egyedül, egyedülálló személy, (n>m) si/m/a/g/ur, a g hang a zártságot (gát) is jelzi. Az ng páros ing, leng csüng szavakban való jelenlétéből ítélve bizonytalan (lelkileg sebezhető) állapotra utal.

singuratic – magányosan, singurătate – magányosság

sinucidere – öngyilkosság, önnön személyének megölése (n>m)

sitar szitakészítő, sită – szita, sităruş –szitácska

slab – sovány. Az szl páros a magyar nyeszlett szóban értelemalakító tengelyhangzó. A soványra mondják, aki úgy néz ki, mintha lenyesték volna róla a húst. Ez az szl páros, mint indító hang van jelen a román slab kifejezésben. Az ab, áb, ábrázat, arc.

slăbănog – vézna, nyápic, nyeszlett, slăbătură – sovány roncs

slăbire – lefogyás, csökkenés, slăbit – lesoványodott, lefogyott

slănină – szalonna. A szalonna a szeléssel kapcsolatos. Leszelt, lenyesett (nyeszlés, nyeszlemény), leválasztott réteg

slobod szabad, megkérdőjelezhetetlen, hogy ez az ősnyelvből a szláv nyelvekbe átment gyökszó, ahonnan a románok átvették. A DEX bolgár eredetet jelöl, mely nép valaha az ősmagyar egy változatát beszélte, azóta őrzi ezt a szót, és tőle vitték tovább a szlávok.

slugarnic – szolgai, a szol a szer gyök egyik változata (szer, szor). Az rn páros hasonló értelmű az akarnok rn párosához.

slugă – szolga, a román nyelvbe jutása a slobod szó által leírt görbéhez hasonló, itt hangátvetés és o>u hangváltás van

slugăreală – szolgalelkűség, slugăresc – szolgai (szer, szor)

slujbă – szolgálat, sluji – szolgál, slujitor – szolga (szer, szor)

soartă sors (szer, szor) rt páros

socoteală – számítás. Amint a tá, fa, fo ősgyökök (ták, fak, for), ugyanúgy a szo is az (szok, szor, sok). Az értelmes alkotónak számító faktor tákolt, és közben szokotált, melybe beleérthető a sokasítás (összeadott), szorzás (többszörözött). Népmeséink megőrizték a szokotál, szokotálódik szavakat, melyek őseredeti gyökünkből fakadnak.

socoti – kiszámít, socotiă – kiszámítás (szok) – nc páros

socotire – számítás, socotit – kiszámított, socotitor – számító (szok)

sol – követ, hírvivő, vagyis az, aki szól, szóvivő, soli – hírt visz

solie – követség, szóvivőség, solicita – felkérni valakit valamire (szó)

solgăbirău* – szolgabíró

solvabil – fizetőképes, vagyis helyzetmegoldó képességű (v>d). Az lv páros jelenléte, solvabilitate – fizetőképesség (olv, old)

solventoldószer, alapgondolat szerint felolvasztó, lv, nt páros

sonor – hang, zengő, zsongó, sonoritate – hangzás (zen, zson)

sorbi –szürcsöl, szörpöl, hörpöl, p>b hangváltás van az rp párosban, sorbire –szürcsölés, szörpölés, sorbitor –szürcsölő

sortare – osztályozás, úgymond szórás, vagyis jellemzők szerinti besorolás, nem a német sortieren-ből van, ahogyan a DEX írja, mivel a magyarból jutott oda is. Ugyanis a sze, szo ősgyökök, a szer, szor őseredeti magyar gyökök még az egynyelvűség idejéből. A magyar nyelvben óriási szóbokor követi. Elvitathatatlan a magyar eredet! (szer, szor) Az rt páros a mérték szerinti részekre osztás (part), törés (tört)

sorti –sorsa, sora, sorţ – sors/húzás (szer, szor)

spa – mos, a spa a szappanra utal, ebből látható, hogy a román nyelv nem a latin forrásból vette a mosás megnevezését, mivel a román nyelvben összevontan egyetlen kifejezésben jelenik meg a szappan és a , és ez a szapulóra hasonlít. A szappanra a többi latin nyelv is a magyar szap gyökszó torzóit használja: Ita sapone, Esp jabon, Fra savon, Por sabao, de a mosás műveletét külön írja le, melyre szintén a gyököt, a lev-et használja: Ita lavaggio, Esp lavado, Fra lavage, Por lavagem. A spa esetében, ha beillesztünk egy a hangot s/a/pa, a szapul torzóját kapjuk.

spăla – mos, szapul, spălare – mosás, szapulás, spălat – mosás, szapulás, spălat – mosott, kiszapult

spălăcitură – mosogató(amit kiloccsantanak)

spectacol – előadás, látvány, látványosság, mutatvány. A pec – cep, azaz kép, a tacol nem más, mint a magyar tákol vagyis készít, alkot (alkot – tákol, ugyanazok a hangok, csak a sorrend változik, és á>a hangváltás van). Tehát képet készít, látványt tákol, mutatványt alkot. A szókezdő s hang utalhat a színre. (lásd: spectral)

spectacular – látványos, érdekes, színes képet mutató

spectaculozitate – látványosság, spectator – látványt szemlélő, néző

spectral – színképi, spectroscopie – színképelemzés

spectroheliograf – napfényképfelvételt készítő fényképező készülék, he/lio – , ra – képís

specul – tükör, a kép visszamutatója

sperieijed, sperietoare – ijesztő, sperietură – ijedtség

spermă – ondó, a szaporodás egyik összetevő tényezője, s/za/perma

spor spóra, nemiség nélküli egysejtű csiramag, a virágnélküli növények (gombák) szaporító sejtje.

spor – siker, eredmény. A magyar szap gyökből, szapora (szorzati értelmű bővítmény), e szóból lett a sperma, spóra, szaporít, sarjaszt stb. az ógörög nyelv is innen örökölte.

spori – fokoz, növel, ha megtörjük a mássalhangzó torlódást egy a hanggal: s/a/pori, szaporít

sporire – növelés, szaporodás, gyarapodás. Érdekességként a gyakni kifejezést régen a közösülésre használták, így érthető a gya szorzati értelme, ahhoz kötése (gyakorít, gyarapít stb.)

spornic – szapora (akár a zápor), rn páros

sport – testedzés, sport. A sporszapora szorzati alapértelmű gyökből induló kifejezés, a test erejének rátermettségének növelése, fokozása, hatványozása (szorzása) állandó gyakorlatozás, testedzés, erőgyarapítás által. Az rt páros a valamiért,rték, virtus értelmében.

stabil – állandó, a talap ta gyökének jelenléte, főleg a bővítményekben adja a talap értelmét, ugyanakkor a kereket jelentő ab is egy állandó belakott hely körének kialakítását sejteti. A szóban levő t hang kötődés, sőt az stszt páros kiosztott vagy választott hely, s az abba való beilleszkedés. A stabil ellentéte a labil – ingadozó, a szókezdő lengő l hanggal (ta, te, tö, ab) Az stszt itt is a biztonság értelmét hordozza, mely kiejtve bisztonság.

stabili – letelepedik, megtelepedik, tehát állandósul egy talajon, talapzaton, ab-on, ab-ban, körben, (t)alapot ás, tömést, falat épít, innen a latin stabilis (ta, te, tö, ab)

stabilire – megtelepedés (ta, te, tö, ab)

stabilizare – megerősítés, állandósítás (ta, te, tö, ab)

stadial – szakaszos, fokozatos, felosztott, az szt páros osztást jelez

stagiar – gyakorlóéves, próbaidős. Az stszt jelzi, hogy valamilyen felosztott szakasz, de a gát gyökfordított alakja stag azt is jelzi, hogy véges, azaz a végét is jelzi. Románul gata – vége.

stagiune – évad, színházi évad

stampa – sajtol, tompol, tömpöl, stampă – lenyomat, metszet, mp pár

static – erőhatás alatti egyensúly, nyugalmi állapot, a talajon

stâlposzlop, cölöp, erős fa, amihez köthetők egyebek. Egy talp, melyre építeni lehet. A görög xilop a magyar cölöp torzója. A cölöp a telep alapításának talapfája, a román stâlp is ugyanaz stâl/a/p, egy hangbeillesztéssel egyezik. A xilop szépséghibája csak az, hogy görög nyelvbe is a magyarból ment át, tehát az eredet magyar. Jöhetett a latin stipes szóból, és ez talán az igaz, de oda is a ma magyarnak mondott ősnyelvből jutott. A DEX szláv stlupu szóból származtatja, de az szt hangpáros az osztás, választás, illesztés kulcshangjai, így magyar eredetre utal.

smpăr – nyugalom, csend, az mp páros, a tompa esetében a tompítottságot, visszafogottságot sugallja

sng – bal, az ngpáros utalhat az egyenestől való kilengésre, megingásra, tántorgásra, teng-leng állapotra, melyek balos kicsengésűek, sngaci – balkezes, ügyetlen, suta, esetlen

sngăcie – balkezesség, ügyetlenség, sutaság, esetlenség

stârpi, stîrpikiirt (legyet, egeret, gyomot), az rp páros a kárpál szóban megközelítő értelmet ad, stârpire, stîrpirekiirtás

stelaj – polc, tálas, olyan polc, ahol a tálakat, edényeket tartják, gyerekkoromban, a mi konyhánkban is volt tálas polc. Mind a román stelaj (oală), mind a német Stellage(Platte) a magyar tálasról kapta nevét.

stemă – címer

step – afro-amerikai táncféle, alapja a tapos szó gyöke: tap, tep, tip

stereo- – szóösszetételek előtagjaként az utótagnak a térrel való kapcsolatát jelzi

stereochimie – térvegytan

stereofonic – tér-hanghatású

stereogramă – térláttató

stereometrie – térmértan

stereoscopic – térhatású stb., stb.

steril – csírátlanított, meddő, terméketlen, fogamzó képessége törölve

sterilizat – csírátlanított, fertőtlenített, meddővé, terméketlenné tett

sticlă – üveg, csak a cl – kl páros okán, mely esetenként rendkívül kemény dolgokat is jelöl, mint például a szikla. Az üveg szintén sziklakeménységű, de a szóeleji st – szt páros talán arra is utal, hogy könnyen osztható apró darabokra.

sticlărie – üvegező, sticli – üvegesen csillog,

sticlitor – üveges csillogás, villogás

sticlozitate – üvegesen csillogó, áttetsző

stigmat – beégetett bélyeg, jegy, szégyenfolt, a társadalom peremére sodró jegy, bélyeg

stigmatiza – megbélyegez, elítél, tüzes vassal megjelöl, bélyeget rásüt

stil – stílus, személyi vonatkozásban magyarul: választékos egyéni magatartásmód. Az szt páros akár a tisztelet szóban, itt is megkülönböztetett állapotot jelöl.

stilat – iskolázott, jól képzett, választékos viselkedésű

stima – tisztel, érdekes szó, tartalmazza az érzelmi im gyököt is, de ha átvetjük a hangokat, akkor az ist alakzat mutatja a tisztelet iszt gyökét. A Czu-Fo. szerint az isz, a félelem gyökszava. Az egészséges félelem, iszonyodás a rossztól, tisztelni a jót. Az Isten szóban is az Is/z/t a tisztelet, a ten a hatalom. Gilgames szerint Noé Özönvíz utáni neve Utnapistim volt, és ez szerzett név lévén, az emberek iránta való érzelmeit, tiszteletét fejezte ki. stimat – tisztelt

stimula – ösztönöz, serkent, itt az szt páros szintén nyomravezető

stimulantösztönző, serkentő, az nt, nz párosra vált

stinge – kiolt, elolt, csak az ng páros kapcsán. Elolt tüzet, megolt meszet (stinge var – meszet olt), kiolt életet, ez utóbbi ingerekre ható, azokat oltja ki végképp. Az inger részét képezi a továbbiakban a szóképzésnek, mert …

stingere – eloltás, kioltás, lámpaoltás.

stoarce facsar, csavar, teker azon kívül, hogy a kifejezés körértelmű: toar, a ce – cse, a csavarás cselekvését jelző gyök is kiemelkedően hangsúlyt kap, így két gyök is jelen van. Az rcs páros csavarás értelme a görcs szóban.

stoarcerefacsarás, csavarás (kör), rcs párosrcs

storcătoare – csavaró, a cselekvés személye, a cător is jelen van, és benne a căt – ták, cselekvést jelölő gyök is (kör)

stors – ki/csavart, ki/facsart (kör), rsz páros a valamiből kiüresítést jelenti. Kiüresíthető az erszény, de az ország is. Lásd Magyarország.

stoc készlet, alapértelem szerint betakarított termék, a tak, ták, ték, tok gyökből, az szt páros az osztás, osztandóság fogalmát jelzi, stoca– felhalmoz, elraktároz, azaz tárhelyre betakarít

stocare– készlet felhalmozás, elraktározás, tárhelyre betakarítás

stogasztag, az illesztést, osztást jelző szt hangpáros jelenléte is igazolja magyar gyökvoltát akár a fenti stoc esetében

stolnic – asztalnok, st – szt és ln párosok.Királyi, fejedelmi étekfogó, aki a konyha, az élelmiszer elkészítés, felszolgálás főfelügyelője volt. A címeket a magyar királyi udvari címek mintájára adták a Magyar Királyság körül élő összes kisfejedelemségek udvaraiban a megnevezésnek nyelvük hangzástörvényei szerinti eltorzításával. A DEX szláv eredetet próbál elhitetni velünk, de ezzel azt bizonyítja, hogy azok is a magyar nyelvből vették a kifejezést. Az asztal az osztás felülete. Ételt, gondolatot, véleményt osztanak meg, tanácsokat osztanak az asztalnál. Olyan elvitathatatlan magyar eredetű szó, mint a csárdás, melyre mégis azt írja a M.É.Ksz., hogy szerb, vagy perzsa eredetű.

stop – állj, megállni, egy tapodtat sem tovább

stor – görfüggöny, a tor körértelmű gyök

storcătoare – citrom/csavaró rc, storskifacsart, kicsavart (kör) rsz

stratréteg, az st – szt páros a rétegezés osztottságát jelzi

stratifica – rétegez, stratificare – rétegezés, stratificat – rétegezett

stratosferă – földkörüli légréteg

stră– – szóelőtag, a latin extra szó rövidítése, alkotó hangjaira bontva ecstra, eksztra. Esetenként kihangsúlyozza a távoli őst (ük-sztra) messzire hatolót, áthatolót (ék-sztra). De jelenti valamely tevékenység átható erejét (mai magyartalansággal: intenzitás), az abban való erős törekvést.

strădalnic – fáradozó, odaadóan törekvő. Ha az stră t és r betűi közé illesztünk egy ö betűt st/ö/r, a törekvő gyökszavát nyerjük.

străluci – erősen csillog

străm – ük ős

străvechi – ősrégi, az év ősgyök jelzi az avulást

strâmb– görbe, ferde, az itt jelen levő mb hangpáros jelzi a gömb, domb szelíd görbületét. Ám a ferde, görbe úton járás, romboló cselekedetekhez is vezethet. Az mb görbületi jelentése kétarcú, mert az arcferdítő fintor lehet gúnyos, de lehet mosoly is, mely románul zâmbet. Ebben még van a z hang is, mely a mosolygó arcferdülés jelképes kellemes zöngéjét emeli ki. A tr trányt jelentő kifejezések kulcshang párosa.

strâmba– görbít, ferdít, strâmbare– görbítés, ferdítés

strângător – takarékos, fukar, aki meghúzza még magától is a költséges javakat, a rân gyök arántani ige rán gyökéből. A kötés szorítása a zsinór két végének megrántása nyomán előálló jelenség. A kiemelt ngător nagyon hasonlít a rángató-hoz, mely tartalmazza az ng párost.

strâns – összeszorított, összegyűjtött, a betakarításra is használják, viccesen hangzik: összerántja a termést. A székely használja ezt a szót akkor is, amikor gyorsan kell öltöznie: hamar esszerántom magamot katonáson.

strecura – befurakodik, átszüremlik, strecurare – befurakodás

stremţos, stremţuros – rongyos, hasonló a zdrenţăros – rongyos, itt n>m hangváltással

strica – eltör, széttör, elront, ha a mássalhangzó torlódásba ültetünk be egy ö hangot – st/ö/rica – már látható a hasonlóság, az st – szt páros a széttörés utáni osztódást is jelzi.

stricăciune – károsodás, ártalom, rombolás, pusztítás (tör)

striga – kiált, rikolt, k>g hangváltás, strigare – kiáltás, rikoltás

strigat – kiáltott, rikoltott, strigăt – kiáltás, rikoltás

strivi – szétzúz, széttör, hasonló a strica-hoz, st/ö/rivi, st – szt páros

strivire – szétzúzás, széttörés, strivitor – szétzúzó, széttörő

strop – csepp, , a víz kisbaba általi megnevezése, a ősgyök

stropsi – széttapos, széttipor, azaz összeroppant, st – szt páros

structura – megszerkeszt, felépít, egymásra rakva szerkezetet készít

student – egyetemi hallgató, tud, vagy tudni fog

studia – tanulmányoz (tud)

studiu – tanulmány (tud)

stupefacţie – elképedés, a facfak gyök cselekvés nyomán előálló jelenséget sejtet

stupi – köp, köpköd, székely tájszólásban töp, töpik. Az ilyen töpködő ember azonban stupid – ostoba, töpködni …

stupiditate – ostobaság, mondhatnánk: töpnivaló ostobaság.

subalimenta – alulélelmez, alimentélelem, táplálék. Itt é>a hangcsere van. Az élet, lét fenntartására elsődlegesen szükséges anyagok: levegő, víz (), élelem, és mindhárom az életről beszél. Az al, ál gyökök a gyarapítással is kapcsolatosak (megáld, táplál, csinál, kúrál, alkot, befal). Lásd még az aliment címszónál. Az nt páros a fontosság.

subcapitol – alfejezet, a cap itt összekapcsol, befejez, bezár egy kört

subcortical – kéreg alatti (kör). Az rt páros a vért szóban is hasonló.

subîmi – tovább oszt, apróz, porcióz, (folyópartok) rţ – rc páros

subjuga – leigáz, jug iga,gúzs, zsug. Az iga nem feltétlen rossz, lehet értelmes teherviselés. A jog terheket is ró, melyek lehetnek igazságosak. A jog-ból latinon át lett a román jug.

sublim – fennkölt, fenséges, magasztos, az érzelmi im gyök a tisztelet, imádat kifejezése is (szanksztrit am – tisztelet)

sublimat – fennköltség, fenségesség, magasztosság érzésétől áthatva

sublinia – aláhúz, vonalaz, a kifejtést lásd a linie címszónál

sublocatar – lakó, albérlő, a magyar lak, lik, lék, luk, lok gyökből

submersibil – tengeralattjáró, a megy ige me gyökéből, a merülés is e gyökből indul, így bármelyiket vehetjük rs – rsz páros

subprodus – melléktermék, pro/d – por, ipor, ipar

subscrie – aláír, a ri a rovás o>i hangváltott alakja

subsecretar – segédtitkár, secret – titok, titkos, ehhez kötődik a szekrény, ahol szakaszokban elzárva vannak a titkos iratok, értékek – cr – kr páros

subsecţie – szakosztály alosztálya

subsemnat – alulírott, személyes kézjegyével ellát

subteran – földalatti, a ter az egyik legkiterjedtebb szóbokorral rendelkező magyar gyökszó: terület, térség, termés stb., innen ment át az ógörögbe, latinba és a latin utódnyelvekbe

subterfugiu – földalatti, tehát téralatti búvóhely, a fugiu menekvést, futást jelent (ter, fu)

subţiere – vékonyítás, a cérna alapértelméből

subţire – vékony, akár a cérna, subţirel – vékonyka (cér)

subţirime – vékonyság, karcsúság (cér)

suburban – külvárosi, az ur, urban, az első jelentős őskori város, Urnevéből – rb páros, melyet a városra jellemző: dorbézol, görbe „utak, esték” szavak is tartalmaznak

subversiune – felforgatás (kör) rs páros

sucire – csavarás, a csűrés-csavarásból

sucit – sodort, kicsavart, kitekert, kígyózó, kanyargó

sudalmă* – szidalom, szitok DEX

sufla – fúj, régiesen fú, fúl, lélegzik, a román kifejezésben hangátvetés van. Az fl páros, mint látható, gyökszóvá is alakulhat. Itt szintén egy olyan ősgyök van, amely bővítményeinek egy része kiesett a használatból, elveszett, feledésbe merült: szu. A szuszog alak él, de a szufla eltűnt. Ha felbontjuk a szufla szót, megtaláljuk a szu ősgyököt, a fúl gyököt alkotó fl kötött mássalhangzó párost, és a gre, szárnya könnyedségre utaló la ősgyököt

sugera – sugall, sugalmaz, sugerare – sugallás, sugalmazás

sugestie – sugalmazás, sugallat, ösztönzés az st – szt páros

sultan – szultán, zoltán, valaha a szó hordozója, mostani kifejezéssel szóvivő. Ősmagyar nyelvi kifejezés, Atilla hadában vezéri parancsközvetítő szárnysegédi rang, a törököknél és a többi a mohamedán népeknél később fejedelmi címmé vált: ő volt elől, ő szólt a néphez, rá hallgattak, ő lett a vezérlő fejedelem, császár. Nálunk keresztnévvé nőtte ki magát: Solt, Zsolt, Zolta, Zoltán

sumă – összeg, gyökfordítva: –szö/m, zöm, valaminek a zöme,

sumeţ – büszke, van egy mondás: szemesnek áll a világ, ettől oly büszke, de itt a szemétség és szemtelenség értelme is érződik

suna – hangzik, zsong, zong, zöng, innen az olasz suono, a francia son, az angol sound

supăra – felbosszant, megharagít, a păr gyök a perelni per gyöke. Főleg a nőre mondják, amikor haragosan beszél: perel, pereg, pörög a nyelve.

supărăcioasă – ingerlékeny, lobbanékony nő (per)

super- – szóösszetételek előtagjaként az utótag által nevezettnek átlagon felüliségét, erejét jelzi

superfulger – erős villám, v>f, i>u hangváltás, lg páros

supergalaxie – hatalmas csillagrendszer, a gal mozgásra, köröző mozgásra utaló gyök – galamb

supermagazin – a mag gyök jelenléte

superlong– átlagosnál hosszabb, long, lásd a lungcímszót

superproducţie – magas minőségű termék, a szapora por gyökének hangátvetett alakja a pro/d, köthető az iparkodikhoz

supersonic – hangsebesség fölötti, a zöng, zsongból

superstrat – többletréteg, stszt páros, a rétegek osztottságáról

suport – támasztógerenda, dúc, tartó (port – hord, p>h és t>d hangmódosulás), tehát a portvisel, hord igék alapján: valami, ami maga fölött tart, alatta áll, tehát …

suporta – tart, hordoz, magán visel, elbír (súlyt) rt páros

suportabil – elviselhető, tűrhető, vagyis tartható, hordozható

supra – fölöttébb, túl-, „még tesz egy lapáttal”, a igekötőnk

supraadăuga – ráad

supraalimenta – túltáplál

supraevalua – túlbecsül, valós értékén felül tart

supraexcita – túlizgat, a csi gyök, csikland

suprafin – túlfinom

suprafluid– túl folyékony, id – víz, lé, flufolyadék

supraînălţa – túlemel, nől gyök

supraînrca – túlhalmoz, a căr – răc, azaz:rak, rk páros (markol)

supralumina – felülvilágító (ablak, ok, luk), a lu gyök

supramuncă – többletmunka, nc – nk páros

supraomenesc – emberfeletti

supraproducţie – túltermelés, a szapora por gyökének hangátvetett alakja a pro/d, köthető még az iparkodik fogalmához

supraprodus – többlettermék (por, par)

supraprofit – extraprofit, többletjövedelem, itt is a por, szapora alapértelme érvényesül

suprasensibil – túlérzékeny, lásd a sensibil címszót, ns – nz páros

suprasenzorial – túlérzékelés, nz páros

suprauman – emberfeletti

supraveghea – felülvigyáz

sur – szürke, a szó az esthajnal távolbalátási körének beszűküléséből fogant, de szorzati értelmű is, mindenképp magyar gyök

surduc – szurdok, a szoros, szorult értelméből, szűk, keskeny völgy

surâde mosolyog, rámosolyog a szerencse, szorzati értelmű

sur – szürke, suri – szürkít, surişor – szürkés, suriu – szürkés

surexcita – szertelenül felizgat, itt a sur a szer megfelelője, a felfokozott állapot érzékeltetésére, a csi a csinál, csikland stb gyökszava, a sur– szóösszetételek előtagjaként esetenként felfokozást, szorzati többletet jelöl, hasonló még a surescita kifejezés, surexcitabil – szertelenül felizgatható

surexcitaţie – szertelenül felizgatott állapot

surmena – kimerít, túlfáraszt, surmenat – kimerült (szer)

sursă – forrás, szor, a szorzati sokasodás alapértelméből (szer), rs – rsz páros, az erszény is „forrás”

susceptibil – fogékony, a csepp, becsöppen hasonlata

suspenda – felfüggeszt, felakaszt, a pendulă – inga, mely felfüggesztve szabadon kileng, innen a hasonlat – nd páros

suspensie – felfüggesztés, tartóelem esetén, vagy kerékfelfüggesztés autónál

suspensiv – felfüggesztő, halasztó

susur – susogás, susura – susog