Ţ

A ţ betű a román nyelvben a magyar c hangnak felel meg.
A c hang a magyar nyelvben kedveskedő, becéző, finomkodó hangvételű jelzők meg­határozó hangja. Valaminek vékony, törékeny, gyámolításra szo­ruló, becézendő voltát ki­emelő hang. Érdemes megfigyelni a kisbaba: cici, becéző szavait, vagy a kisgyere­kek által, a számukra kedves kisállatok simogatásakor ösztönszerűen kiejtett han­gokat.
De a c hang is átmegy néha a másik végletbe, és amilyen fokon kedveskedő egyik oldalon, épp olyan gunyoros, szurkáló tud lenni a másik oldalon. Csúfondá­ros, epés, cukkoló, cikiző, cucáló, csípős kifejezé­sek kulcshangja is.
Ugyanakkor a c hang figyelemfelhívó, címkéző, cégérelő hang is a szó elején.

ţafandache – piperkőc, a cafra, cifra nyomán, nd páros

ţamţamcafrang

ţară – ország, tér, mely behatárolt övezet, kisebb térség a …

ţarină – megművelhető szántóterület, egy faluközösség megélhetési térsége, a falu határa, dűlőivel, erdőivel egyetemben. Egy kis „ország”.

ţâhliş – ciher

ţâncă – cinka, kislány, nk páros

ţângăusuhanc,cingár, ng páros

ţâţă (ţîţă) – csecs, cici

ţâţişoară – csöcsöcske, cicike

ţâţâi – cincog, cirpel

ţâţâit – cincogás, cirpelés

ţâţoasă – csöcsös

ţeapă – karó, p

ţeapăn – merev, mint a p

ţeavă – cséve, cső

ţel* – cél, DEX. Az él, lé gyöknek rendkívüli szerepe van az ember, az élőlények szempontjából: élet, élés (élelem), (folyadék), leh, g (levegő), tehát a legfontosabbak (a leg is) e két hangból álló ősgyökre épülnek. A címkéző, tehát figyelemfelkeltő, lényeg kiemelést jelző c hang után következő él az élettel és annak fenntartásához szükséges elemekkel lehet kapcsolatos.

ţesătorszövő, takács, a takácsból származik a latin textor

ţesătorietakácsműhely

ţesăturăszövedék, szőttes, szövet, tákolás, tákolmány

ţese sző, tákol

ţesere szövés, tákolás

ţesut szövés, tákolás, de a termék is, szövött tákolmány

ţevărie – csőrendszer

ţevişoară – csövecske

ţevos – csöves

ţevui – átcsévél

ţevuire – átcsévélés

ţiclău* – sziklacsúcs DEX, cl – klpáros

ţidulă* – cédula, DEX. A céda, könnyűvérű, ledér nő, az illa szintén könnyedén szálló valamit jelöl, ez esetben i>u hangváltás van, ami kissé furcsa ily esetben a magyar nyelvben, de talán azt jelzi, hogy nem fölfelé száll, mint az illat, hanem lefelé, hisz súlya van.

ţigher –csigér

ţingău suhanc, cingár, ng páros

ţiterăcitera, a ci hangutánzó gyökből: cincog, ciceg

ţivil – civil, bővebben lásd a civil címszónál

ţoală – kmók, celecula

ţuca – csókol, csókolózik

ţuhăit – hajszolt

ţumburuş – kidudorodás, csomó, mb, domb