Z

A z hang többségében a zűrös, zajos, borzoló érzelem kellemetlen helyzeteket je­lölő szavak kezdő- és köztes kulcshangja.
De a z hang a bizalom, a megbízhatóság hangja is: biztos, igaz (igen az), igazság. Van egy rendkívüli kellemes, bizalmas zöngéje.

zaică – szajkó, a száj gyökből
zară – író, ez a szó őrzi a rovással, véséssel végzett ís emlékét, fordítva gyöke a rade – kapar, mar, zuie – reszel, şlui – farag, hántol stb. szavaknak
zăbală – zabla
blău* – termetes legény, a DEX szerint a zabálóból, mely a zabolátlanul evőből jön. Ha a fuvaros az úton megállt lovait eteni, kivette a zablát a szájukból, így a lovak zabolátlanul, tehát akadály nélkül ehettek – bl páros.
log log, r alá került érték biztosítékként, bizonyos kölcsön ellenében, a log jegyet jelent (bilog, régies bélyeg, azaz béjegyzett, bejegyzett, megjegyzett)
logire– ellogosítás, logit– logosított
ngăni – cseng, kong, zúg, zeng, ng páros
ngănire – csengés, kongás, zúgás, zengés
zăpăceală – zavarodottság, (agy/zápulás)
zăpăcit – zavarba jött, kótyagos, féleszű, (zápagyú)
zăpăcitor – zavarba ejtő, tébolyító (záp)
zăpor – megárad, kiönt (a folyó kiadós zápor után), a románban nem az okot, hanem az okozatot, a következményt jelenti
zăpuşeală – forró hőség, melegben megzápul, megromlik a tojás, de minden romlandó is, innen a hasonlat
zăpuşi – perzsel, éget a nap, zăpuşit – eltikkadt
zăpuşitor – tikkasztó, rekkenő
zăvor – retesz, tolózár, zăvorâ – elreteszel, bezár
mbăreţ – mosolygó, az mb páros (mb, domb, comb) simogatásra ösztönző domborulatok kulcshang párosa
mbet – mosoly. Széles, kerek mosoly, szélesre gömbölyödő vonások, szintén simogatásra ösztönző megnyilvánulás.
mbi – mosolyog, mbire – mosolygás
mbitor – mosolyogós, mbitură – mosolyogás
zimbru bölény, ezt az mb páros okán írtam be, mivel annyira egyértelmű, hogy egy nagy testű, nagy tömb állat.
ngăni – cseng, kong, zúg, zeng, ng páros
ngănire – csengés, kongás, zúgás, zengés
ngănitor – csengő, kongó, zúgó, zengő
ngăt – csengés, kongás, zúgás, zengés
nghet – csengés, kongás, zúgás, zengés
zâzâi zümmög, dong, hangutánzó, zâzâit zümmögés, dongás
zbârli – felborzol, hangátvetés, hangváltás, az rl páros a tarló tengelyében is jelen van, mely nem a simaságáról ismert
zbârlit felborzolt
zboi – felborzol, bár az rs páros is mutat hasonlóságot a pörsen, hersen szavakban, de itt inkább z>s hangváltás van, mivel az rz páros kifejezőbb
zboit – borzas, torzonborz
zdreaă – rongy, zdreăros – rongyos – nc páros
zdrobi – összetör, ha a mássalhangzó torlódást megszüntetjük és dr hangok közé beültetünk egy a betűt – d/a/robi – megleljük benne a darabolás értelmét.
zdrobire – törés, zúzás, zdrobit – összetört
zdrobitoare – aprítógép, zúzógép
zdrobitor – tiloló, szétzúzó, összetörő, daraboló
zel – buzgóság, túlbuzgóság, ügybuzgalom. Úgy tűnik, mintha a tüzel szóból származna a leharapott szóvég jelenség nyomán
zelos – buzgó, túlbuzgó, ügybuzgó
zgardă – nyakörv, a gar körértelmű (gardkerítés) rd páros
zrdiţă – nyaklánc, gar (kör)
zgâria – karcol, körmöl, zgârie-nori – felhőkarcoló (kör)
zgârietură – karcolás, körmölés (kör)
zrcenie – fösvénység, görcsös zsugoriság, rcs páros (kör)
zrciob – fösvény, görcsösen krajcároskodó zsugori
zrcire – görcs (kör)
zrcit – görcsösen fösvény, fukar, kapari, kupori, zsugori
zgruur – rög, göröngy (kör), gr és – nc páros
zgruuros – rögös, göröngyös (kör)
zgură – salak, korom, körös lerakódás (kör)
zimbru bölény. Az mb, br párosok okán néztem, mely egyértelművé tette, hogy egy nagy testű, nagy tömb képét nyújtó, azaz nagy ábra állat lehet.
zingăni – cseng, kong, zúg, zeng, ng páros
zingănire – csengés, kongás, zúgás, zengés
zingănitor – csengő, kongó, zúgó, zengő
zingăt – csengés, kongás, zúgás, zengés
zingheni – cseng, kong, zúg, zeng
zinghenire – csengés, kongás, zúgás, zengés
zinghenitor – csengő, kongó, zúgó, zengő
zinghet – csengés, kongás, zúgás, zengés
zngăleală – mázolmány, székelyül: mákálás, mángálás
zngăli – mázol, székelyül: mákál, mángál
zngălire – mázolás, székelyül: mákálás, mángálás
zngălit – bemázolt, székelyül: bemákált, bemángált
zngălitură – mázolmány
zornăi – zörög, csörög, rn páros
zornăit – zörgés, csörgés, zornăială – zörgés, csörgés
zornăitor – zörgő, csörgő, zornăitură – zörgés, csörgés
zornet – zörgés, csörgés
zorzoi – zörög, csörög, valószínű, idegborzoló a zörgő hang, rz páros
zumzăi – zümmög, zúg, zöng
zumzet – zümmögés, zúgás
zurgăit – zörgés, rg páros
zurgălău – zörgő
zurui – zörög
zuruţi – zörgés
zuzui – zümmög

És még sok-sok olyan szó, mely kötött mássalhangzó párost tartalmaz, melyekről egy másik tanulmányban, könyvben kell átfogó feltárást végezni.