Írott nyelvemlékek, mit bizonyítanak?

A Halotti beszéd szövegében levő szavakkal sokszor példázzák, hogy mennyire más volt az akkori magyar nyelv. Ha viszont komolyan a gyökök mentén vizsgáljuk, semmi különös nincs benne, ami nyelvi változásra utalna az elmúlt ezer év alatt. A szavaknak nem az volt az alakjuk, amit ott leírva találunk. Az írónak küzdelmes volt a magyar nyelv latin betűkkel való megjelenítése. Ez látható a gyümölcs szó háromféle lejegyzésében: gimilcíctul, gimilcetvl, gimilſ twl, vagy a szem szó változatai: ʒumtuchel, ſʒumtuchel, az imádjuk szót: Wimagguc, vimagguc, uimagguc alakban írva, tanácstalanul kereste a megfelelő betűt a hanghoz. A saját nyelvét hivatalos nyelvként használni tiltott, nemzeti írásjeleitől megfosztott nép évszázadokon át küszködött a szóban világosan megfogalmazott kifejezései papírra vetésével, mivel egy hanghiányos nyelvet és annak fogyatékos írásjel rendszerét erőltették rá. Ez a Halotti Beszédtől vissza és erre majdnem minden korai latin betűs magyar nyelvű írásra érvényes megállapítás. Nem a nyelvvel volt baj, nem azt jelenti, hogy olyan volt a beszéd, ahogyan leírva találjuk. A beszéd ékes volt, az írásjel-rendszer volt csonka, torz, nyomorék. Olyan ez, mintha egy teljesen ép testű embert arra köteleznénk, hogy nem méretéhez illő, szűk ruhában, vastag szemüveggel, hallókészülékkel, kezében mankóval, sántítva járjon, mert csak így lesz elfogadott, mivel ez a menő, és tudományosan jól néz ki. A pápai udvar azt hitte, hogy a magyar közéletben, hivatali ügyvitelben a latin nyelvet erőltetve, végre eltüntetheti az utált őshonos népet nyelvével együtt Európából, a világból. Csakhogy e nép ösztönből – tudva, tudatlanul – nem kívánta feladni a világ legszebb nyelvét olyan gyengén fejlődött, fogyatékos, nyelvekért, mint a latin vagy német. Úgy is mondhatnánk, hogy javára vált a magyar nyelvnek, mivel nem mocskolt bele a politika évszázadokon át. Így is próbálkozott a szabadkőművesség belekotorni, és némileg sikerült is megrontani a nyelv dallamosságát. Most azzal érvelnek a hivatásos nyelvtolvajozók, hogy nem is volt nyelvünk, s ami volt az is tagolatlan, hasznavehetetlen, leírhatatlan torokhang nyelv, holott ebből ered a világ összes nyelve!