IRREDENTA

IRREDENTA Irredentizmus. Ennek híve. [bérnyelvészet: olasz] Itt az IR – RI, RE ősgyök a szókezdő és IRány értelmű. Az IRREDENTA szó lehet, hogy az újkorban az olasz nyelvben bukkant fel, de az ősnyelvi szóalkotás törvénye szerinti. A szó tartalmáról, mondanivalójáról csak a mai magyar nyelven adható magyarázat.

Az R hangcsoport – IRRE – az ERRE, ARRA mutatószó párosban IRÁnyt leíró. Valami eldőlt fERdült ARRA. Most viszont ERRE azaz helyRE, IRRE vagyis IgyenesRE kell DÖNTEni.

Az R.D – D.R gyök: ReD – DiR, az eREDet, DIRekt (egyenes), DIRigál (irányít) szavakban az irREDenta célját leíró.

A D hangcsoport – EDE – mutatja az irányt IDE, erEDEti, vÉDEtt helyére.

Az NT hangcsoport – ENTA – a dÖNTŐ, fONTOs szavakban érINTŐ, helyredÖNTEni, I-re, Igyenesre Igazságosan, IREDÖNTeni, amit előzőleg rosszul, ARRA DÖNTÖttek.

A krisztusi megváltás is IRREDENTA alapon áll: hElyREDÖNTEni azt, amiben az első emberpár rosszul DÖNTÖtt.

Aki IRRE-DENTA az HELYRE-DÖNTŐ, I(gyenes)REDÖNTŐ jó szándékkal.

Az IRREDENTAnem feltétlen gonosz akaratú, ezt csak a becstelen elkövető szajkózza.

Az iRReDeNTa – eRReDöNTő – heLYReDöNTő hangváz: R-R-D-N-T – R-R-D-N-T – h-LY-R-D-N-T.

Minden utódnyelvi szóban a RE, mint előképző az újRA, helyRE értelmet képviseli.

NT – TN: az irredeNTa véget veTNe a rossz döNTések következményeinek.

Az irredeNTizmus egy soha ki nem alvó zsaráTNok a hamu alatt, amely hirtelen válhat ETNa hatásúvá.