IRREDENTA

Valljuk be, sokan csak szajkózzák, de a szó valós értelméhez még csak hozzá sem szagolnak.
————————————————–
IRREDENTA Irredentizmus. Ennek híve. [bérnyelvész: olasz] Itt az IR – RE ősgyök a szókezdő és IRány értelmű.

Az IRREDENTA szó lehet, hogy az újkorban az olasz nyelvben bukkant fel, de az ősnyelvi szóalkotás törvénye szerinti.
A szó tartalmáról, mondanivalójáról csak a mai magyar nyelven adható magyarázat.
Az I hang az Igyenes, egyenes jelentést hordozza. Valamit IRE DÖNTEni azt jelenti: EREDEti egyenes  I állapotára visszaállítani. Érthető magyarul: IRREDENTA = IREDÖNTŐ, ERREDÖNTŐ, HELYREDÖNTŐ.

Az R hangcsoport – IRRE – az ERRE, ARRA mutatószó párosban IRÁnyt leíró. Valami eldőlt fERdült ARRA. Most viszont ERRE azaz helyRE, IRRE vagyis IgyenesRE kell DÖNTEni.

Az R.D – D.R gyök: ReD – DiR, az eREDet, DIRekt (egyenes), DIRigál (irányít) szavakban az irREDenta célját leíró.

A D hangcsoport – EDE – mutatja az irányt IDE, erEDEti, vÉDEtt helyére.

Az NT hangcsoport – ENTA – a dÖNTŐ, fONTOs szavakban érINTŐ, helyredÖNTEni, I-re, Igyenesre Igazságosan, IREDÖNTeni, amit előzőleg rosszul, ARRA DÖNTÖttek.

Az édeni rossz DÖNTÉst a megváltás DÖNTI  HELYRE a rendelt időben. Ezt olyan ígérte, aki sosem hazudik.

A rossz bírói DÖNTŐ önkény miatt kioltott életeket csak a krisztusi megváltás alapján, a Teremtő DÖNTI IRRE, azaz hElyRE, amikor az elhunyt  DNS-ében levő kódot, jelrendszert aktiválja, azaz mozgásba hozza, az ő számítógépének emlékezetében, memóriájában tárolt személyi adathalmaz  alapján, és az előjön élve, s szembemegy a hóhéraival.

Az értelmes, jóravaló IRREDENTA csak azt DÖNTI ERRE, amit a beste, mocsok, aljas önkény valaha rosszul ARRADÖNTÖtt.

iRReDeNTa – eRReDöNTő HeLYReDöNTő hangváz: R-D-N-T – R-D-N-T – h-LY-R-D-N-T.

Aki IRRE-DENTA az HELYRE-DÖNTŐ, I(gyenes)REDÖNTŐ jó szándékkal. Az IRREDENTA nem feltétlen gonosz akaratú, ezt csak az igazságos DÖNTÉstől  remegő, becstelen elkövető szajkózza.

Minden utódnyelvi szóban a RE, mint előképző az újRA, helyRE, EREDEti állapotra visszaDÖNTŐ értelmet képviseli.

NT – TN: az irredeNTa véget veTNe a rossz döNTések következményeinek. Az irredeNTizmus egy soha ki nem alvó zsaráTNok a hamu alatt, amely hirtelen válhat ETNa hatásúvá.

————————————–

Ha csak a szűzfoglalók igazát néznénk, akkor IREDÖNTŐ, IRREDENTA okán DÖNThetne mindenki az EREDEti helyét elfoglalni.