IRREDENTA

IRREDENTA – Irredentizmus. Ennek híve. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: olasz] Itt is az IR – RI (re) ősgyök a szókezdő, és IRány értelmű. Az IRREDENTA szó lehet, hogy az újkorban az olasz nyelvben bukkant fel, de az ősmag-nyelvi szóalkotás törvénye szerinti. A szó tartalmáról, mondanivalójáról csak a mai magyar nyelven adható magyarázat. Jelentése: helyREDÖNTEni, I-re, Igyenesre Igazságosan, IREDÖNTeni, amit előzőleg rosszul DÖNTÖttek. Aki IRRE-DENTA az HELYRE-DÖNTŐ, I(gyenes)RE-DÖNTŐ Minden utódnyelvi szóban a RE, mint előképző az újRA, helyRE értelmet képviseli.