ISPOTÁLY – Kórház

ISPOTÁLY – Kórház. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia < latin] Az IS – SI (se) ősgyök a védelmet, tudást jelenti itt. A POT – TOP – TÁP – ÁPol. Vagy: is/POTÁL – is/TÁPOL – ÁPOL – PÁTYOL. Az ISPOTÁLYban ISTÁPOLják, ÁPOLják, TÁPOLják, SEgítik a beteget. Az SP hangcsoport – ISPO – feszesség értelmű, egyengetést, emelkedési vágyat, test-érzelmi helyreigazítást jelentő szavak értelemadó szóalkotó eleme. Ilyenek: ASPIrál, SPIrál, ISPÁn, rÁSPOly, nÁSPÁgol, SPAnnol stb. A CzF Szótár ISPITÁLY címszó alatt írja: „Ápoló intézet, elöregedett és tehetetlen, vagyontalan polgárok, s más szegények táplálására.  
Kórház, kóroda.” Az első hISPOTÁLY (hispotáló, hospitáló), istápoló helyek az egynyelvűség idején alakulhattak meg, még a sátorapák idején, mivel az utódnyelvekbe beszáradt szóalakból erre következtetni. Az ISPOT – SIPOT fordítás a földből zajjal (síp) feltörő, kicsapódó forrás (pot) egy csatornában elfolyó vizének ősi nevét hozza elő. A szó elején jelen volt a H hang, mint a bensőséges védelem, takarás kifejezője. Ez esetben a H.S – S.H gyök: HeS – SoH  a szóindító, amely a bajok, SÓHajok elűzése: HIS, HES. A HI ősgyöknek több értelme van. Szókezdők a HIsz, HIt, HIvatás, HÍvség, HŰség, HÁla szókban. Ugyanakkor sietésre bíztató indulatszó: HI! Jelent ürességet: HIány. Lesüllyedést: HIdeg. A HÍvás ősgyöke. A HÍd szóban, két pont összekötését, állapot áthelyezését. A beteg lesüllyedt testi állapotában HÍjával van az egészségének, HInie kell a gyógyulásban, erre bíztatják istÁPOLÓi is (hí), akik – úgymond – HÍvják: jöjj, gyógyulj, hogy újra olyan legyél, mint mi. A gyógykezelés a bajok átHÍdalása. Tehát a H hang, a HI ősgyök beviszi értelmét a szóba. Másrészt, olyan HÁz, HEly, ahol a fent említett ÁPOLás véghezvihető volt. A T hangcsoport – OTÁ – jelenthette a bETEg kÉTElyekkel tele lelkiállapOTÁt, sÖTÉt kilÁTÁsait, de jelenthette az istÁPOLÓk hATÁrozott, jó akarATÚ hozzáállását is. A szóvégi TÁL(y), szélesség értelme nyomán: TÁLal, elLÁT. Itt van még egy titok a szóban, amely már nem is oly nagy titok. Érdemes megfigyelni, mekkora szerepe volt a VÍZnek a gyógyításban, ha négyszer is megjelenik a gyógyítást jelentő ősnyelvi szóban. A POTÁL – TÁPOL fordításból: TOP, PÁT ÁPOl, PÁTYol. Ezek mind a VÍZ ősi nevei. Ha TOPon akarsz lenni, igyál POTot, ÁPOld magad vele. PÓTold, pótOLD a vízhiányodat, hogy OLDódjanak a kór miatt felhalmozódott nem kívánatos mérgező elemek, és távozzanak a testből. Ezt mondja a nyelv! Senki nem állítja, hogy attól biztosan helyreáll az egészség. De a megelőzés, kész gyógyulás, és a helyreállításban is segít, mert az anyagcsere folyamatot felgyorsítja. Ezt tartalmazza a nyelv, ezzel tanácsol a nyelv és annak alkotója.