ISTVÁN – Az ISTVÁN név nem a Sztefanosz magyar megfelelője. Fordítva már elképzelhető, mivel az ógörög az ősmagyar leánynyelve. Az IS ősgyök ISmeret, hatalom. Az ISten, mint cím is igazolja. Az ISTVÁN név esetében kifejezhető ES gyökkel is, lévén a köznapi használatban ESTÁN névalak is használatban. Az ISmeret, ESméret hasonlóan. Az ST kötött mássalhangzó-páros több értelmet képvisel: nagy kiterjedés (füst), fegyelmezés (ostor, fustély), tiszta magas érték (kristály), adattárolási képesség (lista, lajstrom). védelem (palást), táplálás (üst, pest), rang (kastély), színvilág (fest), kiválasztási képesség (rosta), minőségi teremtőerő (mester), harag (sistereg), gyámolítás (istápol), gyorsaság (tüstént, üstölést) stb. Az S.T – T.S gyök: SáT – TaS, ezt vehetjük vezéri védőSÁTornak, de SÖTétben világítónak is. 
A TV kötött mássalhangzó-páros (minőségi) változást jelez a szavakban: hatvány, bizonyítvány, kötvény stb. A T.V – V.T gyök: TáV – VeT, ami lehet hosszúTÁVra való tervek VETése, de TÉVedés is. A V.N – N.V gyök: VáN – NéV. Emlékeztetőként Isten személyneve: VAN. A V > P > F > B rokonhangok, s a kemény, lágy hangok (k, h) válthatósága még ad árnyalt magyarázatra lehetőséget. A BÁN, PÁN, KÁN, HÁN is magas rangot jelentettek. Örményül ISHÁN = herceg, ami azt jelenti, hogy ez is ősmag(yar)-nyelvi örökségük. A magyar államszervezetben a BÁN magas rang volt, az ISPÁN szintén. Az ISTVÁN név létezett ősidőktől. Vezetésre kiválasztott személy tudatos megnevezése lehetett. Vajknál akkor került előtérbe, amikor királyi rangot kapott.