ISZÁK, ISZAP

ISZÁK – Átalvető. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vszó: latin] Az ISZ – SZI (sze, sza) ősgyökből képzett. Mivel az ISZÁKnak van szófordított alakja is a magyar nyelvben, így nem lehet latin eredetű! A szófordítás magyar nyelvi sajátosság.

A fordítható szavak nem hazudhatók ki a magyar nyelvből. A KÁSZú is egy edény, bár nem bőr és nem szövött anyag, hanem kéregedény. Hasonló még a szakaszolt, szakajtott, SZAKajtóba rakott kenyértészta, amely a sütés műveletének része. De ideillő:. az anyjától elSZAKajtott malacot ISZÁKba tették, és úgy vitték tovább. A SZEKrényben is SZAKaszolva vannak a dolgok. Így hát nem a latinból, hanem az ősmag(yar)-nyelvből eredő vándorszó. A CzF Szótár szerint: „Ugyanaz a latin Saccus, német Sack, hellén sakoz, lapp tsakes stb.” Ez azért, mert örökölték más nyelvek is. Érdekes a lapp „tsakes” kifejezés, egy A hang betoldásával: tAsak/es. Persze, hiszen a taSAK bővebb megnevezése: TArtóSZÁK, s-ező alakja rövidítve: TASAK. Ilyen TASZÁK, TARtóSZÁK a TARiSZnya, de amelynél a szótömörítésben inkább a SZák NYAkba aKASZthatóságát és menés közbeni RISZáló mozgását emeli ki.   ISZAP – Folyó és állóvizek finom szemcséjű, tapadós, pépes üledéke. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] Az ISZAP is az ISZ – SZI ősgyökre épülő szó. Az I az Ijedés ISZAPon el lehet ISZAmodni, azaz csúszni, mivel hasonlóan a SZAPpanhoz kissé nyálkás anyag. Az AP – víz. Ha kezet mosunk a finom ISZAPpal, leviszi a szennyet róla, akár a SZAPpan. Az ISZAP fordítottja PASSZÍv (idegennek tűnik, de magyar), ami álló, elfekvő, nyugalmi helyzetben levő, és mégis értéket termelő. A Nílus ISZAP ja SZAPora volt, sok ülepedett le belőle, amely a visszahúzódó vizek után – bár PASSZív volt –  SZAPorán termő talajjá vált. Az ISZAPban SZAPorább volt a termés, mint más talajban. Az ISZAP, akár a SZAPpan szorzati értelmű. Az ISZAP bármilyen terepre PASSZol, mivel ráülepedik annak egyenetlen felületére is. A TISZA folyó egyik névadó jellemzője a TISZta ISZAp. Nem szláv eredetű, hanem ősmag(yar)-nyelvi szó, mivel csak a titkokat magyarázó nyelven magyarázható.