JÁRVÁNY

RVÁNYFertőző betegség tömeges előfordulása. [bérnyelvész: finnugor]

A JÁRVÁNY* szó a J.R – R.J gyökkel: JáR – RáJ indul. Valamilyen módon JÁRó, teRJedő, RiJadalmat riadalmat keltő, az áldozatul esők szerettei RÍJásaitól, sírásaitól kísérve. A kór, mintegy RAJban JÁR, s szedi áldozatait.

Az RV hangcsoport – ÁRVÁ – jelen van hERVAd, sORVAd szavakban, amely jelenség, a betegséggel sújtott testet érő, kísérő következmény. A történelem nagy jÁRVÁnyai ORVUl, alig észReVehetően támadtak a népre. A jÁRVÁny egyik hatóság által elrendelt következménye az ÉRVÉnybe lépő, néha tÖRVÉnnyel kötelezett zÁRVÁny, azaz karantén. A súlyos jÁRVÁnyok idején az ORVOsok hivatástudattal túlteljesítenek. Néha olyan, mint egy ÖRVÉny, amely elnyel megállíthatatlanul, sok ÁRVÁt hagyva maga után. Van eset, hogy csak szÓRVÁnyos szigetekben üti fel fejét. A történelmi krónikákban néhány nagy, tömeges áldozatokat követelő jÁRVÁnyról ÍRVA vagyon. Végül minden súlyos veszteséggel járó döghalál elmúlt, elmúlik, mert a test önvédelmi képessége, készsége győz, és az emberi szívekben mintegy reménysugárként kirajzolódik a szivÁRVÁny íve.

Az RV páros, mint R.V – V.R gyök: RaV – VeR, a kór RAVasz támadása, esetenként a test VEReségével végződhet, de rengeteg ellenpélda van, amikor a szeRVezet teremtésileg sejtekbe épített védekező rendszere mér VEReséget a kórra, és gyógyultan ér RÉVbe.

A V.NY – NY.V gyök: VáNY – NYaV, a járVÁNYos kór, NYAValya következménye a sokszor heVENY láz, VÁNYadás, a beteg soVÁNYodik, fájdalmában NYAValyog.

Az RV – VR értelmi kapcsolat, a jáRVány olyan, mint a kaRValy, lecsap éVRől-éVRe.

——————–

/*/ A JÁR ige j > gy hangváltással: GYÁR. Ez a mostani JÁRvány, tudatos emberi GYÁRtmány. E JÁRVÁNY, s a vele járó oktalan zÁRVÁny, néhány dURVA, szégyentelen, lelkiismeretlen, aljas ragadozó kARVAly, becstelen, elkURVUlt útszéli, cégéres, lecsúszott ringyószintű, érzéktelen, lÁRVAarcú, mindent pénzben mérő, mohó, erkölcstelen gazfickó, tudatosan, ORVUl előretERVEztt döghalálcsapása az egész emberiségre. Az ő tERVEik középpontjában az emberi társadalom létszámának elsORVAsztása áll! Olyan, egész Földre kiterjedő, általuk irányított uralmat akarnak létrehozni, amelyben ők istent játszhatnak.

Az emberiség nem képes megakadályozni, mert ameddig a PÉNZ az úr, addig az övék a hatalom. Megvásárolják, megzsarolják az állam- és kormányfőket, orvosokat, egészségügyi szerveket, gyógyszeripart, mindent!

Ám sorsuk, pusztulásuk meg vagyon ÍRVA! Amikor már RÉVbe ÉRVE éreznék magukat, akkor omlik össze az egész rendszerük!