JÓZSEF

JÓZSEF – A JÓZSEF név kezdő JÓ ősgyökének jelentése szintén JÓ, s ez ma is érthető magyar szó. Az első JÓZSEF kis korában nyert neve egyéni tulajdonságait tükrözi, JÓ és SZÉP fiúcska volt: JÓSZÉP. Később felnőtt korban JÓ SÉF azaz családfő lett. Gazdaként JÓ SÁFár lett. Tehát JÓSZÉP, JÓSÉF volt. Az S hangcsoport – ÓSÉ – JÓSÉf, jó mozgÁSÚ, jól fÉSÜlt, szép arcvonÁSÚ, mOSOlyú, bESE (szép) férfi volt. Jelen van még a bŐSÉg kOSAra kifejezésben is. A ZS hangcsoport – ÓZSE – JÓZSEf jó tŐZSÉrként adott-vett gazdasága számára. Az S.F – F.S gyök: SéF – FeS, JóZSEF, JóSÉF, SZÉP, jól FÉSült, FESS, férfi, lehetett SÁFár, felügyelő, vezető ember. Továbbá a SÁF gyökkel leírható a SÉF, aki főnök, vezető, de a SOFőr is szó is, aki szintén vezető. A SA, SZA ősgyökkel és különböző más záró hangokkal. Például leírhatók különböző begyűjtő edények nevei. J bővítménnyel a SAJtár a teJnek. A SÁF más Fontos értékeknek. Aki SÁPol, az is gyűjt. A SZÉFbe is gyűjtenek. SÁBa, SÉBa gazdag vidék volt, királynője SZÉP nő. BÁSánban kövér legelőkön jól táplált állatok legeltek.. Leírható a SZÉPség, a kis PISZe fogalma. A SÉF, SZÉF fordítva FESS, FESZes. Hasonló a SÁFrány – SZÉPlány virága. Tehát a JÓZSEF név minden alkotó eleme magyar nyelvi eredetű, hangváltásainak sokaságával kifejezhetők hasonló párhuzamos értelmű fogalmak A JÓZSef, JÓZéf név GYŐZtes jelentést is hordoz. Megjegyzendő: nem biztos, de meglehet, épp a Bibliában említett JÓZSEF volt az első férfi e néven. Erről itt alább.
JÓZSEF – A JÓZSEF név kezdő JÓ ősgyökének jelentése szintén JÓ, s ez ma is érthető magyar szó. Kis korában nyert neve egyéni tulajdonságait tükrözi, JÓ és SZÉP fiúcska volt: JÓSZÉP. Később az egyipthoni királyi udvarban* JÓ SÉF, JÓ SÁFár volt. Az S hangcsoport – ÓSÉ – JÓSÉf, jó mozgÁSÚ, jól fÉSÜlt, szép arcvonÁSÚ, mOSOlyú, bESE (szép) férfi volt. Jelen van még a bŐSÉg kOSAra kifejezésben is. A ZS hangcsoport – ÓZSE – JÓZSEf jó tŐZSÉrként felvásárolta a fölös gabonát a bŐSÉg hét esztendeje alatt, és a királyi magtárakba gUZSOrította, gyűjtötte, amellyel a hét szűk esztendő alatt megmentette az egyipthoniakat az éhhaláltól, amikor UZSUkálva (kérőn) nyÜZSÖgtek a magtáraknál gabonáért. Az S.F – F.S gyök: SéF – FeS, JóZSEF, JóSÉF, FESS SÁFár, sáFÁR, felügyelő*, vezető ember volt, aki a királyi vagyon gyarapításán FÁRadozott. Ám előtte 12 évig a fáraó ZSÚFolt börtönében raboskodott. A SÁF-ból ered a SÉF főnök, vezető, de a SOFőr is vezető. A SA ősgyökkel indulnak értékek gyűjtőedényeinek neve: J bővítménnyel SAJtár a teJnek, a SÁF más Fontos értékeknek. Innen a SZÉF szó eredete, amely f > p váltással. SZÉP. A SÉF, SZÉF fordítva FESS, FESZes. Hasonló a SÁFrány – SZÉPlány virág. Tehát JÓZSEF: kis korában JÓ SZÉP fiú, majd férfiként JÓ-SZÉP, FESZes tartású, FESS férfi. Nem véletlenül kívánta meg úrnője. Később JÓ SÉF vált belőle FŐSégét nagyvonalúan gyakorló, JÓ és SZÉP SÉF, azaz: JÓSÉF. A JÓZSef név GYŐZtes jelentést is hordoz.

/*/ Az egyiptomi fáraó Józsefet, Jákób fiát kinevezte az ország gabonatartalékai fölé Cafenáth Fahneákhnak, ennek szószerinti jelentése: Gabona Főnök lehet (Markos Gyula: Az Úr szava magyar volt). Hogyan ejthették az egyiptomiak által beszélt ősnyelv (tájnyelv) változaton? Jó kérdés. Nem mellőzendő, hogy hanghiányos nyelvek közvetítették az írott formát évezredeken át, és amint a Halotti beszéd szavait a 12. században nem a leírtak szerint ejtették, úgy a fenti Cafenáth Fahneákh megnevezést sem az ókorban. Ha József JÓ SZÉP férfiként JÓ SÉF volt, akkor a Fahneákh = FŐNÖKöt, a Cafenáth = Gabonát jelentett (b > f). Tehát a CAFENáth FAhNEÁKh = CAFE(ná)T(eria) FŐNÖK, szabadon: Élelmezési Főnök. A CAFETERIA szót ma angol eredetűnek mondják, ám minden nyelvi út a teremtés nyelvébe vezet vissza.