JÚLIA, JULIANNA

A JÚLIA régen JULA. A név megfejtésénél a DJ – GY hangokat, azok váltásait figyelembe kell venni. Az első JÚLIA, JULA ezt a nevét felnőtt lányként kaphatta, mert értelme szerint férfiszívet lángra GYULLAsztó, felDÚLÓ, látványára beinDULÓ, szép mozDULAtú, de a férfi miatt ő is elláGYULÓ szép hölgy lehetett. A J hangos értelem a JÓságot is rejti:

JÚ LIÁN, JÓ LIÁN, azaz JÓ LEÁNY, JÓ LÁNY. A JÚLIA névben a könnyű ILLAnást jelentő ILU, ILA, de nőies ILLAta is. A JÚLIA névben levő IA kötött magánhangzó-páros jelentése asszonyi jellemzőt is takarhat. Ez akár közbeékelődő lágy mássalhangzók esetén is. Az IA jelen van a rIAd, IllAn, vIllAn, gyors mozgás, a kIAd szóban talán a család mindennel ellátása.  

Közeli hozzá az ILONA név. Mindkét név becézett formájában jelen vannak a JULI – ILU vagy az UCI – ICU színezők. A szófordítás nyomán: ILUS – ULIS – JULIS – JUCI – ICU, esetleg JUCA – ICA. Van még JULIKA – ILUKA vagy JUCIKA – ICUKA. Ezek a nevek egymásból alakultak ki a sok becézés nyomán.  
JÚLIA, ILONA, JÓLÁN nevek hasonló jellemzők nyomán született ősi nevek. Értelmük ILLAnó, lángraGYÚLÓ, mozgékony JÓ LÁNYok.  

A JULIANNA név a JÚLIA és ANNA nevek összevonásával JÚLIA anyaságát jelenti.  
A bérnyelvészet innen meg onnan eredezteti, de a fenti nevek mind az egynyelvűség idején született nevek, és női tulajdonságokat sűrítenek önmagukban.