KALKULÁL – Számvetést készít, számítgat. Árakat tételesen megállapít. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A KALKULÁL szó a K.L – L.K gyök bővítménye: KaL – LaK. A gyök kétszer is jelen van a szóban: KAL, KUL.
Az LK kötött mássalhangzó-páros szintén e gyök, s mint az aLKot szó tengelye, oly szavakban van jelen, amelyek valaminek a megaLKotását, összegzését, tervezgetését, (külső) állapot megváltoztatását, előbbitől eltérő vélemény kiaLAKítását eredményezi. Ilyenek: alkot, alku, emelkedő, falka, fésülködő, gondolkodó, hivalkodó, hurcolkodó, kínálkozó, ólálkodó, nyalka, vulkán stb. A KAL = kör, kerek. Értelme: a számításokkal egy állapot kerekké tétele. A KUL – LUK értelem a számításokkal valamely hézag elfedését jelenti. A kALKUlál szóban az ALKU azt jelenti, hogy a számításokat végző elfogadja a kALKUláció nyomán létrejött végeredményt. Épp ez az ALKU mutatja, hogy nem feltétlenül szigorú számadatokról van szó, hanem rugalmas, ALKUra is kész tervezgetésről. E szó jelen volt az ősmag-nyelvben ezzel a jelentéssel, különben nem lenne ott a tengelyében az LK páros, amely rendkívül meghatározó az ember aLKotó tevékenységének kifejezésében. Egy példamondat: Az aLKotó kedvű aLAK, jó aLAKú, LAKatolható, LAKályos LAKot aLKot. Jó kis LAK, rajta abLAK. Kis LUK, de jó hajLÉK, KALiba, KALitka, aKOL, ahol LAKOL. A jó KALKULÁLás erre is KELLett már a kezdetek idején is.
 
KALLIGRAFIKUS – Szépen, művésziesen írt betű, kézírás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög] A KALLIGRAFIKUS szó a K.L – L.K gyök bővítménye: KaL – LaK. A KAL = kerek, azaz kerekítve írt betű. IGRA – UGRA = emelkedett (minőség). gRAF = rov, rovás. IK = mozgás. A FIK gyök k > g hangváltással: FIG, az írásjelek apró FIGurák. A GR páros, mint G.R – R.G gyök: GöR – RuG, is rejt jellemzőt. A KALLIGRAFIKUS írás GÖRdülékenységet, RUGalmasságot követel meg a kézírótól. A K.L gyök a nyomatékolt, hosszan ejtett, írásban kettőzött LL hanggal a KELLemes szó értelmét viszi a kifejezésbe.