KÁMASZUTRA

Honnan ered a szó, és mit tartalmaz? A KÁMASZUTRA ősnyelvi szó. A SZERETŐ házastársi viselkedés, a művészi finomsági szintre emelt SZUTRA – ARTUSZ, része a kötelező teremtői parancsnak: – Töltsétek be a Földet…!

A párkapcsolat semmiképp nem indiai találmány, hanem már az első emberpárok életének része. A két szó – KÁMA és SZUTRA – tényleg az indiai térségben épült egyetlen kifejezéssé, és a mögötte rejlő értelmezés onnan röpült világgá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tőlük eredt, s kizárólag ott sarjadt volna ki az emberi érzelmi-érzéki SZUTRA-SZERET értelem gyakorlatba ültethető összessége. Ez kötelező, kellemes elvégzendő feladat, a SZERETŐ feleket SZATURrá, telítetté, kielégültté, boldoggá tevő:

SZuTRa – SZeReTő – SZaTuR hangváz: SZ-T-R – SZ-R-T – SZ-T-R.

Mit a KÁMA? A szaporodás teremtői parancs, az ember boldogságra teremtetett, ám a házassági bensőséges összefonódás nem közszemlére való! A KAMATolást KAMUban, rejtve, bensőséges buja együttlétben, mások elől elbújva SZERETti átélni a férfi és nő.

KaMuSZeReTő – KáMaSZuTRa hangváz: K-M-SZ-R-T – K-M-SZ-T-R

Az ősiségben így alakult ki, majd módosult a KÁMASZUTRA szó. A SZERETve KAMATyolás a MÁTKÁval KAMATozó szaporodást jelentett, ami teremtői parancs is volt: Töltsétek be a Földet…!

S a KAMAT? A TŐKE termel KAMATot. E fogalmi kapcsolatot a nyelv is igazolja. A KAMAT a TŐKE időértéki bére. Minél többet, s hosszabb ideig forog TŐKÉM, annál több KAMATot termel:

KaMaT – TőKéM hangváz: K-M-T – T-K-M.

A KÁMASZUTRA szó, a SZERETve KAMATolás életkép jelenség nyelvi sűrítménye. Onnan is tudható, hogy a KAMAT és MÁTKA hanganyaga azonos:

KaMaT – MáTKa hangváz: K-M-T – M-T-K.

A házassági nemiség is KAMATozó. Az ASSZONnal való kapcsolat hASZONnal jár, igazi KAMATot, nyereséget hoz. Minél hosszabb ideig működnek együtt az egymást SZERETŐ férj és feleség, annál inkább gyarapodik a család. Tehát a SZERETŐ kapcsolat KAMATot termel. A SZERETŐ vonzalom nyomán a férfi nemileg SZÚRTA a nőt, s így szaporította a család létszámát, KAMATot termelt. A testi szerelem KAMATozó kapcsolat, hiszen utódok születnek.

Párhuzam van e téren, bár pimaszul pőrén hangzik, de ez is a nyelv része, s a nyelvben semmi nem véletlen!

TŐKÉM, PÉNZem jó befektetéssel KAMATozik. Házasként TÖKÖM, PÉNISZem befektetése szintén KAMATozik.

A KAMAT és PÉNZ ősi szavak, nem zsidó bankár találmány. Ők csak alkalmazták a haszonszerző tevékenységükben. Nincs új a Nap alatt! Az ember nem feltaláló, csak a Teremtő által elrejtettek meglelője, megtalálója! A teremtői titkoknak egy százalékára lelt rá az ember, de többnyire azt is saját kárára használta fel.

Az EMBER, azaz EM és BER, és FÉRFI számára ez teremtői kegy, az ágyéki gyönyör forrása, így a KAMATolást SZERETte mindkét fél. Ez a kifejezés már a Vízözön előtt kialakult:

GYaK – KeGY – áGYéK hangváz: GY-K – K-GY – GY-K.

A SZAPORA és a KAMAT szó azonos értelmű. Ami SZAPORA, hasonló a ZÁPORhoz, nagy TÖMEGŰ víz omlik a földre. A KAMAT is TÖMEG. Átfordítva: KAMAT – TAMAK (k > g), TÖMEG:

KaMaT – TöMeG hangváz: K-M-T – T-M-G.

A KAMAT TEMérdEK, temÉRDEK jövedelmet termel, ezért érdek.

A nemi KAMATolás eredménye a felSZAPORodó népTÖMEG. Ez a gazdag KAMAT. Az így SZERETŐ PÁR, SZAPORÍT:

SZeReTő PáR – SZaPoRíT hangváz: SZ-R-T-P-R – SZ-P-R-T.

A SZAPORÍTáshoz, a KAMAToló feladathoz, a SZERETéshez, a SZUTRÁhoz mindkét részről kell a megfelelő, egymáshoz illő TRUSZA, azaz nemi szerv készlet, hogy a telítettség, a SZATUR érzete tökéletes legyen, és KAMATozzon, SZAPORodjon, sok utód szülessen. Ilyen eredményes KAMATozó kapcsolat, csak és FÉRFI, azaz EM és BER közt jöhet létre. Az igazi bensőséges SZUTRÁhoz, SZÚRTA SZERETéshez, őszinte SZERelem, szerELEM kell. Ez az ELEM két szívben, EM és BER szívében él ellenkező előjelű töltettel. Így lehet a két ELEMből álló pár igazi EMBER.

Az első nőnek, ÉVÁnak sok neve volt, ezek egyike ESZTER, hiszen SZERETve volt, és SZERETett is. A SZERETet mindenkié, így a TE RÉSZed is. Valószínű a TERÉSZ, TERÉZ név eredete is ide vezethető vissza.

ESZTeR – TeRéZ – SZeReT hangváz: SZ-T-R – T-R-Z – SZ-R-T.

Ha egy nőben nincs meg egy adott férfi iránt a bensőséges vonzalom ELEME, nem SZERETI, akkor elRETESZeli a közeledés útvonalát előtte. SZeReT – ReTeSZ hangváz: SZ-R-T – R-T-SZ.

Ha viszont van, akkor még RÁTESZ egy adag RŐZSÉT, hogy növelje a tűz erejét:

SZeReT – RáTeSZ – RőZSéT hangváz: SZ-R-T – R-T-SZ – R-ZS-T.

Az igazi férfi-nő KAMATySZERETete, a KÁMASZUTRA, teljesen kizárja, hogy a nemek elfajulva, ráKONDORodnak, ráKONCSORuljanak a saját nemükre. Az ősiségben a rákfene másik neve: KONCSOR (cancer). E szó jelentése: görnyed, görbed, valószínű, a szenvedő beteg, gyötrődő fájdalmában összeKONCSORodás jelenik meg a megnevezésben.

Tehát a saját nemre gerjedés egyenlő a rákfenével. A GENDER egy társadalmi KONCSOR. A KONCSOR szó mai napig használatos a székelyföldi Sóvidéken.

Az igazi nő és férfi mindig a másik, az ellenkező nemet kívánja.

Hogy miért? Mert ez a rendje, így vannak teremtve! Isten egyetlen testbe is elhelyezhette volna a két szaporító szervet, de ő beszélő társas lényt teremtett, széppé, gyönyörűvé tette az emberi létet. Ezért alkotta férfivé és nővé.

Aki nem a teremtői parancs, az eredeti természetes használati utasítás szerint él, az selejt. Az ilyen a SZARTA lyukba SZÚRTA, így nem lesz szaporítás.

Az EMBER addig EMBER, ameddig EM és BER, azaz és FÉRFI. Ellenkező esetben csak szar és fos!

Ez az összesség az ősnyelv gazdag kifejezéskészletének része. E szavak némelyike kiesett a magyar nyelvből, ám élnek az utódnyelvekben.