KANCSÓ – Ivóvíz

KANCSÓ – Ivóvíz, bor stb. tartására való nagyobb füles, csőrös edény. [A MÉKSz szerint ismeretlen eredetű] A KANCSÓ alapszava a kanna, melyben a NA gyök vízre (Duna, Majna, Szajna stb.). A KANNA füles edény. A KA szógyök az aKAszthatóságra utal, mint füles edényre, mely „szabadidejében” ott csüng az aGANCSOn.

Meglehet, hogy a galileai Kána, melynek nevét még az ősmag(yar)-nyelvet beszélők adták – lévén bortermelő vidék –, ugyanezt jelentette (kana, kanna). A kannában hordják a vizet, bort, a KANCSÓ viszont olyan edény, mely az asztalon áll, és abból szolgálják föl a vizet, vagy a bort stb. Ahhoz, hogy kiönthessen belőle, ferdíteni kell az állását, azaz dönteni kell. Az NCS páros szerepe itt lesz érthető. A KANCSAlság, szemhiba, ferde nézés, a fancsalság ferde állás. Székelyudvarhelytől nem messzire van egy domboldalra épült falu: Fancsal. Tehát a kiskannát ferdíteni, KANCSAlítani, fancsalítani kell, hogy kifolyjon a tartalma. E jellemző is jelen van a KANCSÓ névben. Az NCS páros meghatározó tengelye a szónak. Például a – döntsed s öntsél a KANCSÓból – hangzás szerint: döNCSed s öNCSél a kaNCSóból.   KANÁL, KALÁN, KALÁNY – Étel kavarására, merésére, evésére való kerek vagy tojásdad öblös fejben végződő nyeles eszköz. [A MÉKSz szerint ismeretlen eredetű] Ebből is látszik, mennyire nem érdekelte a szerkesztőket a valós eredet kutatása. A KALÁN, KALÁNY, KANYÁL, KANÁL szóalakok önmagukban hordozzák, úgymond: KÍNÁLják értelmüket. A KAL körértelmű, a KALÁNnal kavarnak, kalánolnak az ételben. A KANÁL eredetileg, és magyarázhatóan: (fa)KALÁNY – kal-lány. Ebből a kal körértelmű: kalányol (kanalaz), kavar, ebből a gyökből indul a KALimpál, KALács stb. A kaLÁNYt NYELvvel leNYALják. A KANYÁL kapcsolatba kerül a NYÁLlal, NYELvvel. A kanállal kínálják az ételt. A (ka)lány, gyökfordítással: NYÁL, NYEL, NYELv, valamennyi a szájjal, evéssel, ízleléssel kapcsolatos: kalányol, kanalaz, kalánnyal, kanállal kalányozás, kanalazás, kavarás stb. (A LÁNYt csókolva – NYELvén, NYÁLán ízleli a legény.) Az első igazi, összes jellemzőre utaló nevei a KANYÁL, KALÁNY voltak. Ismeretlen eredetű? Talán nincs ennél könnyebben magyarázható szavunk!